VİLAYƏT YOLU RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif İnqilab Rəhbərinin "İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında" beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı2014-11-29 08:34:01http://azeri.sahartv.ir/video/5950 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="İnqilab Rəhbərinin "İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında" beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1805468966547983787f6e4_Az-bayanat-rahbar041.jpg" border="0" /> <p>2014-11-29 08:34:01</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:07:31<br /> Tarix : 2014/11/29</p></p><br/> <hr /> Aliməqam Rəhbərin ordu zabitləri universitetində çıxşı2014-11-26 22:56:33http://azeri.sahartv.ir/video/5928 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="Aliməqam Rəhbərin ordu zabitləri universitetində çıxşı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_136030923554765a018566c_vilayat yolu-40.jpg" border="0" /> <p>2014-11-26 22:56:33</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:11:24<br /> Tarix : 2014/11/27</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -29-06-20142014-06-30 13:17:31http://azeri.sahartv.ir/video/4803 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -29-06-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_201750893453b163447b979_Az-bayanat-rahbar032.jpg" border="0" /> <p>2014-06-30 13:17:31</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/06/29</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -28-06-20142014-06-30 13:16:25http://azeri.sahartv.ir/video/4802 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -28-06-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_113805424553b1630205d61_Az-bayanat-rahbar031.jpg" border="0" /> <p>2014-06-30 13:16:25</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/06/28</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -11-05-20142014-05-10 14:47:39http://azeri.sahartv.ir/video/4409 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -11-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_521942640536e3bec6e165_Az-bayanat-rahbar012.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:47:39</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/11</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-05-20142014-05-10 14:46:51http://azeri.sahartv.ir/video/4408 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1861441179536e3bbe4ee26_Az-bayanat-rahbar011.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:46:51</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-05-20142014-05-10 14:46:02http://azeri.sahartv.ir/video/4407 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1456062689536e3b8bb1275_Az-bayanat-rahbar010.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:46:02</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-05-20142014-05-10 14:45:14http://azeri.sahartv.ir/video/4406 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1837028896536e3b5b3e29e_Az-bayanat-rahbar009.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:45:14</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-05-20142014-05-10 14:44:22http://azeri.sahartv.ir/video/4405 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_873637300536e3b1a5f445_Az-bayanat-rahbar008.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:44:22</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -09-05-20142014-05-10 14:43:06http://azeri.sahartv.ir/video/4404 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -09-05-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_13763331536e3ab1a4966_Az-bayanat-rahbar007.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:43:06</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/05/09</p></p><br/> <hr /> İSLAM İNQİLABININ BÖYÜK RƏHBƏRİNİN NOVRUZ MÜRACİƏTLƏRİ2014-03-21 15:09:12http://azeri.sahartv.ir/video/4083 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="İSLAM İNQİLABININ BÖYÜK RƏHBƏRİNİN NOVRUZ MÜRACİƏTLƏRİ" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_762492806532c554146a86_rahbar20032014.jpg" border="0" /> <p>2014-03-21 15:09:12</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:09:15<br /> Tarix : 2014/03/20</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-02-20142014-02-10 16:17:35http://azeri.sahartv.ir/video/3737 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_141632960252f8fb71060a7_Az-bayanat-rahbar006.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 16:17:35</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU -10-02-20142014-02-10 16:16:35http://azeri.sahartv.ir/video/3736 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU -10-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_197792903552f8fb53c079f_Az-bayanat-rahbar005.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 16:16:35</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/10</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU - 09-02-20142014-02-10 16:15:51http://azeri.sahartv.ir/video/3735 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU - 09-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_97227294052f8fb0ff2cc7_Az-bayanat-rahbar004.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 16:15:51</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/09</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU - 09-02-20142014-02-10 13:59:45http://azeri.sahartv.ir/video/3730 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU - 09-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_84101349852f8db3d3de65_Az-bayanat-rahbar003.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 13:59:45</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/09</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU - 08-02-20142014-02-10 13:58:47http://azeri.sahartv.ir/video/3729 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU - 08-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_205059301452f8db06d7d5c_Az-bayanat-rahbar002.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 13:58:47</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/08</p></p><br/> <hr /> VİLAYƏT YOLU - 07-02-20142014-02-10 13:42:54http://azeri.sahartv.ir/video/3728 <img alt="VİLAYƏT YOLU " title="VİLAYƏT YOLU - 07-02-2014" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_74120064752f8d71801998_Az-bayanat-rahbar001.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 13:42:54</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:15:00<br /> Tarix : 2014/02/07</p></p><br/> <hr />