RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif VƏFA-22-05-20152015-05-23 07:23:13http://azeri.sahartv.ir/video/6881 <img alt="" title="VƏFA-22-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_25505294155602abf39952_filvaserial22052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:23:13</p> <p><p> Verilişin müddəti :  00:37:25<br /> Tarix : 2015/05/22</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-22-05-20152015-05-23 07:22:01http://azeri.sahartv.ir/video/6880 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-22-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_208932841355602a15f27e0_hayataynasi22052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:22:01</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/22</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-22-05-20152015-05-23 07:19:09http://azeri.sahartv.ir/video/6879 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-22-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_900903141556029ca964e6_quncalar22052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:19:09</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/22</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-22-05-20152015-05-23 07:17:32http://azeri.sahartv.ir/video/6878 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-22-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1022895642556028d0a2882_xabarlar22052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:17:32</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/22</p></p><br/> <hr /> VƏFA-21-05-20152015-05-23 07:12:11http://azeri.sahartv.ir/video/6877 <img alt="" title="VƏFA-21-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_858561915560282c28747_filvaserial21052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:12:11</p> <p><p> Verilişin müddəti :  00:39:41<br /> Tarix : 2015/05/21</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-21-05-20152015-05-23 07:11:15http://azeri.sahartv.ir/video/6876 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-21-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_15268622485560275abecc9_hayataynasi21052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:11:15</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/21</p></p><br/> <hr /> KOMPAS-21-05-20152015-05-23 07:07:43http://azeri.sahartv.ir/video/6875 <img alt="" title="KOMPAS-21-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_39721285556026d605f2f_kompas21052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:07:43</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/21</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-21-05-20152015-05-23 07:05:30http://azeri.sahartv.ir/video/6874 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-21-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14674279415560269f2acd0_quncalar21052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:05:30</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/21</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-21-05-20152015-05-23 07:04:30http://azeri.sahartv.ir/video/6873 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-21-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1241974630556025eb1f1c5_xabarlar21052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 07:04:30</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/21</p></p><br/> <hr /> VƏFA-20-05-20152015-05-23 05:53:39http://azeri.sahartv.ir/video/6872 <img alt="" title="VƏFA-20-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_124172880355601509671c1_filvaserial20052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 05:53:39</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:38:00<br /> Tarix : 2015/05/20</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-20-05-20152015-05-23 05:48:49http://azeri.sahartv.ir/video/6871 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-20-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1842830888556012a582137_hayataynasi20052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 05:48:49</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/20</p></p><br/> <hr /> KOMPAS-20-05-20152015-05-23 05:39:25http://azeri.sahartv.ir/video/6870 <img alt="" title="KOMPAS-20-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_557363002556011bf1ed2b_kompas20052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 05:39:25</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/20</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-20-05-20152015-05-23 05:35:13http://azeri.sahartv.ir/video/6869 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-20-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14122075675560117408fd3_quncalar20052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 05:35:13</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/20</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-20-05-20152015-05-23 05:34:02http://azeri.sahartv.ir/video/6868 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-20-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_131385452455601123b639d_xabarlar20052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-23 05:34:02</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/20</p></p><br/> <hr /> İRAN-19-05-20152015-05-20 14:14:20http://azeri.sahartv.ir/video/6867 <img alt="" title="İRAN-19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1638453244555c969dada27_iran19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 14:14:20</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:35:00<br /> Tarix :&nbsp; 2015/05/19<br /> Icra : Q. Nurani</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-19-05-20152015-05-20 14:09:21http://azeri.sahartv.ir/video/6866 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_844260157555c911165654_hayataynasi19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 14:09:21</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/19</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-19-05-20152015-05-20 13:49:47http://azeri.sahartv.ir/video/6865 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1081788738555c90e56eab5_xabarlar19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:49:47</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/19</p></p><br/> <hr /> İLAHİ HƏYAT-19-05-20152015-05-20 13:48:52http://azeri.sahartv.ir/video/6864 <img alt="" title="İLAHİ HƏYAT-19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_725143110555c90abaedba_ilahihayat19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:48:52</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/19</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -19-05-20152015-05-20 13:47:44http://azeri.sahartv.ir/video/6863 <img alt="" title=""Gənc polis" -19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_441944592555c9060540a5_filmvaserial19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:47:44</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:39:50<br /> Tarix : 2015/05/19</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-19-05-20152015-05-20 13:46:34http://azeri.sahartv.ir/video/6862 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-19-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_874182362555c9020dbfd5_quncalar19052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:46:34</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/19</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-18-05-20152015-05-20 13:40:13http://azeri.sahartv.ir/video/6861 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-18-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_708449634555c8e80b8d86_hayataynasi18052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:40:13</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/18</p></p><br/> <hr /> KOMPAS-18-05-20152015-05-20 13:38:58http://azeri.sahartv.ir/video/6860 <img alt="" title="KOMPAS-18-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1085229056555c8dd02a7ee_kompas18052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:38:58</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/18</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-18-05-20152015-05-20 13:28:14http://azeri.sahartv.ir/video/6859 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-18-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1720906085555c8bd00b15f_xabarlar18052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:28:14</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/18</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -18-05-20152015-05-20 13:27:15http://azeri.sahartv.ir/video/6858 <img alt="" title=""Gənc polis" -18-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1651931122555c8b969dd1d_filmvaserial18052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:27:15</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:40:00<br /> Tarix : 2015/05/18</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-18-05-20152015-05-20 13:26:23http://azeri.sahartv.ir/video/6857 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-18-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1699591925555c8b6850bc0_quncalar18052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-20 13:26:23</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/18</p></p><br/> <hr /> İSTANBULDA FƏLƏSTİNİN İŞĞALININ 67-Cİ İLDÖNÜMÜ GÜNÜ AKSİYASI KEÇİRİLİB2015-05-18 13:37:42http://azeri.sahartv.ir/video/6856 <img alt="" title="İSTANBULDA FƏLƏSTİNİN İŞĞALININ 67-Cİ İLDÖNÜMÜ GÜNÜ AKSİYASI KEÇİRİLİB" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14211260975559eaf3220a1_azsahartv17052015-2.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 13:37:42</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:03:00<br /> Tarix : 2015/05/17</p></p><br/> <hr /> DÜNYANIN ƏN İRİ PİYADA KÖRPÜSÜ İRANIN MEŞKİN ŞƏHƏRİNDƏ İSTİFADƏYƏ VERİLDİ2015-05-18 13:34:47http://azeri.sahartv.ir/video/6855 <img alt="" title="DÜNYANIN ƏN İRİ PİYADA KÖRPÜSÜ İRANIN MEŞKİN ŞƏHƏRİNDƏ İSTİFADƏYƏ VERİLDİ" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_6838024985559ea2236573_azsahartv17052015-1.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 13:34:47</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:02:45<br /> Tarix : 2015/05/17</p></p><br/> <hr /> KOMPAS-17-05-20152015-05-18 12:36:06http://azeri.sahartv.ir/video/6854 <img alt="" title="KOMPAS-17-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_12343008695559dc1dc0241_kompas17052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 12:36:06</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/17</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -17-05-20152015-05-18 12:31:30http://azeri.sahartv.ir/video/6853 <img alt="" title=""Gənc polis" -17-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_9815836685559db80d19d1_filmvaserial17052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 12:31:30</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:39:41<br /> Tarix : 2015/05/17</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-17-05-20152015-05-18 12:30:34http://azeri.sahartv.ir/video/6852 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-17-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_5529745205559db4b65519_xabarlar17052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 12:30:34</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/17</p></p><br/> <hr /> TƏBRİZİN "TRAKTORSAZİ" FUTBOL KOMANDASI İRAN PREMYER LİQASINDA 2-Cİ OLDU2015-05-17 17:45:44http://azeri.sahartv.ir/video/6851 <img alt="" title="TƏBRİZİN "TRAKTORSAZİ" FUTBOL KOMANDASI İRAN PREMYER LİQASINDA 2-Cİ OLDU" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_3988624985558d2d828939_azsahartv16052015-2.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 17:45:44</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:01:44<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> TÜRKİYƏDƏ MERAC BAYRAMI2015-05-17 17:41:28http://azeri.sahartv.ir/video/6850 <img alt="" title="TÜRKİYƏDƏ MERAC BAYRAMI" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14015150395558d28eaba50_azsahartv16052015-1.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 17:41:28</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:02:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> İLAHİ HƏYAT-16-05-20152015-05-17 16:25:15http://azeri.sahartv.ir/video/6849 <img alt="" title="İLAHİ HƏYAT-16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_10989787125558c0cd4a18e_ilahihayat16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:25:15</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> AZAD ARENA-16-05-20152015-05-17 16:23:55http://azeri.sahartv.ir/video/6848 <img alt="" title="AZAD ARENA-16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_5507575845558c0754769b_azadarena16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:23:55</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/16<br /> Icra : C. Əlayi</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-16-05-20152015-05-17 16:22:03http://azeri.sahartv.ir/video/6847 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_17265372365558bfab06f5e_hayataynasi16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:22:03</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -16-05-20152015-05-17 16:19:32http://azeri.sahartv.ir/video/6846 <img alt="" title=""Gənc polis" -16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_9014071745558bf72e240b_filmvaserial16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:19:32</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:39:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-16-05-20152015-05-17 16:16:52http://azeri.sahartv.ir/video/6845 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_12061382305558beda089a3_quncalar16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:16:52</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-16-05-20152015-05-17 16:16:01http://azeri.sahartv.ir/video/6844 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-16-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14743356285558beac8fa98_xabarlar16052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-17 16:16:01</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/16</p></p><br/> <hr /> RUSİYANIN İNQUŞETİYA MUXTAR RESPUBLİKASINDA BEYNƏLXALQ DİNİ KONFRANS KEÇİRİLİB2015-05-16 21:30:46http://azeri.sahartv.ir/video/6843 <img alt="" title="RUSİYANIN İNQUŞETİYA MUXTAR RESPUBLİKASINDA BEYNƏLXALQ DİNİ KONFRANS KEÇİRİLİB" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_5827818485557b56a91d66_azsahartv15052015-2.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 21:30:46</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:02:30<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> İRANIN RADİO VƏ TELEVİZİYA TƏŞKİLATININ SƏDR MÜAVİNİ BAKIDA QMİ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞÜB2015-05-16 21:23:42http://azeri.sahartv.ir/video/6842 <img alt="" title="İRANIN RADİO VƏ TELEVİZİYA TƏŞKİLATININ SƏDR MÜAVİNİ BAKIDA QMİ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞÜB" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_10754858435557b51f73970_azsahartv15052015-1.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 21:23:42</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:04:12<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> HƏYAT AYNSI-15-05-20152015-05-16 18:01:42http://azeri.sahartv.ir/video/6841 <img alt="" title="HƏYAT AYNSI-15-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_684378920555785dfd2b83_hayataynasi15052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 18:01:42</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 01:00:00<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -15-05-20152015-05-16 17:37:40http://azeri.sahartv.ir/video/6840 <img alt="" title=""Gənc polis" -15-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1825818500555780455c32b_filmvaserial15052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 17:37:40</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:38:10<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-15-05-20152015-05-16 17:36:46http://azeri.sahartv.ir/video/6839 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-15-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_202706790555780192cbae_xabarlar15052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 17:36:46</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-15-05-20152015-05-16 17:35:56http://azeri.sahartv.ir/video/6838 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-15-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_139786552155577f91a1880_quncalar15052015.jpg" border="0" /> <p>2015-05-16 17:35:56</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/15</p></p><br/> <hr /> QÖNÇƏLƏR-14-05-20152015-05-14 22:35:01http://azeri.sahartv.ir/video/6836 <img alt="" title="QÖNÇƏLƏR-14-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1985266470555522dfab538_quncalar14052015.JPG" border="0" /> <p>2015-05-14 22:35:01</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:30:00<br /> Tarix : 2015/05/14</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -14-05-20152015-05-14 22:33:26http://azeri.sahartv.ir/video/6835 <img alt="" title=""Gənc polis" -14-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1098042548555522974e16a_filmvaserial14052015.JPG" border="0" /> <p>2015-05-14 22:33:26</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:38:20<br /> Tarix : 2015/05/14</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-14-05-20152015-05-14 22:32:28http://azeri.sahartv.ir/video/6834 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-14-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_20307596565555224dc5dfe_xabarlar14052015.JPG" border="0" /> <p>2015-05-14 22:32:28</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/14</p></p><br/> <hr /> XƏBƏRLƏR-13-05-20152015-05-14 22:29:09http://azeri.sahartv.ir/video/6832 <img alt="" title="XƏBƏRLƏR-13-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1730467764555521943eecf_xabarlar13052015.JPG" border="0" /> <p>2015-05-14 22:29:09</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti : 00:25:00<br /> Tarix : 2015/05/13</p></p><br/> <hr /> "Gənc polis" -13-05-20152015-05-14 22:26:18http://azeri.sahartv.ir/video/6831 <img alt="" title=""Gənc polis" -13-05-2015" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1606167087555520d30d5f2_filmvaserial13052015.JPG" border="0" /> <p>2015-05-14 22:26:18</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:40:00<br /> Tarix : 2015/05/13</p></p><br/> <hr /> İİR Radio və Televiziya Təşkilatının sədr müavini Bakıda səfərdədir2015-05-12 22:56:38http://azeri.sahartv.ir/video/6830 <img alt="" title="İİR Radio və Televiziya Təşkilatının sədr müavini Bakıda səfərdədir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_561520788555284cbcd9da_azsahartv12052015-1.jpg" border="0" /> <p>2015-05-12 22:56:38</p> <p><p> Verilişin m&uuml;ddəti :&nbsp; 00:02:00<br /> Tarix : 2015/05/12</p></p><br/> <hr />