Səhiyyə RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif Təl-Əvivdə anti-rasizm aksiyası2015-05-19 09:22:51http://azeri.sahartv.ir/news/33797 <p>2015-05-19 09:22:51</p> <p><str</p><br/> <hr /> İran Hels sərgisi2015-05-18 12:57:02http://azeri.sahartv.ir/news/33772 <img alt="Səhiyyə " title="İran Hels sərgisi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4bhdfec10b310fe6b_620C350.jpg" border="0" /> <p>2015-05-18 12:57:02</p> <p><str</p><br/> <hr /> Fəllucədə 20-dən çox terrorçu öldürüldü2015-05-05 11:28:16http://azeri.sahartv.ir/news/33262 <img alt="Səhiyyə " title="Fəllucədə 20-dən çox terrorçu öldürüldü" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4bhcf50af3ed9080c_620C350.jpg" border="0" /> <p>2015-05-05 11:28:16</p> <p><str</p><br/> <hr /> İranlı həkimlərin göz əzələsinin bərpası əməliyyatında uğuru2015-05-01 18:44:03http://azeri.sahartv.ir/news/33115 <img alt="Səhiyyə " title="İranlı həkimlərin göz əzələsinin bərpası əməliyyatında uğuru" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4bhdc84de1f734bs5_620C350.jpg" border="0" /> <p>2015-05-01 18:44:03</p> <p><str</p><br/> <hr /> Bəhreyn alimləri insan haqları təşkilatlarına müraciət etdilər2015-03-16 19:55:25http://azeri.sahartv.ir/news/31033 <img alt="Səhiyyə " title="Bəhreyn alimləri insan haqları təşkilatlarına müraciət etdilər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4bhb5d6bb6da105bc_620C350.jpg" border="0" /> <p>2015-03-16 19:55:25</p> <p><str</p><br/> <hr /> Sümük iliyi xərçəngi; diaqnostik biomarkerlər və bərpaedici qranullar2015-03-02 09:40:34http://azeri.sahartv.ir/news/30212 <p>2015-03-02 09:40:34</p> <p><str</p><br/> <hr /> İnfarkt və ürək xəstəliklərinin iranlı alimlərin nano-pilotsuzları ilə müalicəsi2015-02-21 12:49:20http://azeri.sahartv.ir/news/29713 <p>2015-02-21 12:49:20</p> <p><str</p><br/> <hr /> Amano: Nüvə texnologiyası xərçəng xəstəliyini müalicə etmək gücündədir2015-02-05 08:27:25http://azeri.sahartv.ir/news/29004 <img alt="Səhiyyə " title="Amano: Nüvə texnologiyası xərçəng xəstəliyini müalicə etmək gücündədir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_54898208354d329102956e_amano.jpg" border="0" /> <p>2015-02-05 08:27:25</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;&ldquo;N&uuml;və texnologiyası xər&ccedil;əng xəstəliyini m&uuml;alicə edə bilər&rdquo;. İRNA-nın məlumatına g&ouml;rə, bunu Atom Enerjisi &uuml;zrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Yukio Amano Vyana şəhərində ke&ccedil;irilən xər&ccedil;əng xəstəliyi ilə m&uuml;barizənin ild&ouml;n&uuml;m&uuml; g&uuml;n&uuml; iclasında deyib.</strong></p></p><br/> <hr /> İranda 5000 sümük iliyi peyvəndi2015-02-04 14:17:17http://azeri.sahartv.ir/news/28961 <img alt="Səhiyyə " title="İranda 5000 sümük iliyi peyvəndi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_124147974654d229bf3cdbc_ilik.jpg" border="0" /> <p>2015-02-04 14:17:17</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İranda 5000 s&uuml;m&uuml;k iliyi peyvəndi uğurla həyata ke&ccedil;irilib.</strong><br /> İranda s&uuml;m&uuml;k iliyi peyvəndi 25 illik ke&ccedil;mişə malikdir. &Ouml;tən illərdə İran s&uuml;m&uuml;k iliyi peyvəndində d&uuml;nyada birinci yerdə gedirdi. Bu uğurların davam etməsi region və d&uuml;nyada misli az g&ouml;r&uuml;nm&uuml;ş bir rekord sayılır.<br /> İranın &ccedil;ətin sağalan xəstəliklərin m&uuml;alicəsindəki uğurları tamamilə beynəlxalq standartlara uyuşur və əsas h&uuml;ceyrələr vasitəsi ilə həyata ke&ccedil;irilir. Belə ki, bu məsələ digər Avropa və Amerika &ouml;lkələrini heyrətləndirib və &Uuml;mumd&uuml;nya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də təsdiq olunubdur.<br /> Son illərdə İranın h&uuml;ceyrə m&uuml;alicəsində daha &ccedil;ox inkişaf &uuml;zrə geniş tədqiqatları İran İslam Respublikasının m&uuml;nasib m&uuml;alicəyə malik olmayan bir &ccedil;ox xəstəliyin m&uuml;alicəsində diqqətəlayiq uğurlara nail olmasına səbəb olub, belə ki, hazırda bəzi m&uuml;alicələrdə İran region &ouml;lkələrindən &ouml;ndə gedir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> H&uuml;ceyrə m&uuml;alicəsi gənc elm olmasına rəğmən, bir &ccedil;ox xəstəliklərin m&uuml;alicəsində x&uuml;susi istifadəyə malikdir, belə ki, hazırda bu &uuml;sulla konkret m&uuml;alicə &uuml;sulları olmayan nevroloji xəstəliklər, diabet, qara ciyər xəstəlikləri, bəzi &uuml;rək xəstəliklərini m&uuml;alicə etmək olar.<br /> Hazırkı şəraitdə m&uuml;təxəssis iranlı həkimlər digər &ouml;lkələrə səfər və onların sanitariya sahəsindəki ehtiyaclarını təmin edirlər. Həm&ccedil;inin digər &ouml;lkələrdən xəstələr m&uuml;alicə turizmi adı altında İrana gəlir və ən y&uuml;ksək səviyyələrdə m&uuml;alicə xidmətləri alırlar.</p></p><br/> <hr /> İranda anti-mikrob parça istehsal edilib2015-02-02 14:58:17http://azeri.sahartv.ir/news/28855 <img alt="Səhiyyə " title="İranda anti-mikrob parça istehsal edilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_169875054554cf9087c1fc2_parce.jpg" border="0" /> <p>2015-02-02 14:58:17</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İranın Əmir Kəbir Sənaye Universitetinin tədqiqat&ccedil;ıları nanometrik qatlar yerləşdirməklə ilkin yumşaqlıq və boyanın &ouml;zəlliklərinin qorunması ilə bir n&ouml;v anti-mikrob par&ccedil;a istehsal etməyə m&uuml;vəffəq olublar.</strong><br /> Layihənin tədqiqat&ccedil;ısı Anahita Ruhani İRİB m&uuml;xbiri ilə m&uuml;sahibədə xəstələrə və xəstəlik təhl&uuml;kəsi ilə &uuml;zləşən şəxslərin, xidmət və m&uuml;alicə mərkəzlərində mikroba qarşı par&ccedil;alardan istifadəsinə geniş ehtiyacın yaranmasına toxunaraq, deyib ki, anti-mikrob liflərin istehsalı sahəsindəki problemlərdən biri par&ccedil;anın yumşaqlığı və rənginin qorunub saxlanılması olub.<br /> O, s&ouml;yləyib: Bu layihədə bioloji polimer olan &quot;kitusan&quot;dan m&uuml;sbət y&uuml;kl&uuml; polielektrolit, həm&ccedil;inin tripolifosfatdan mənfi y&uuml;kl&uuml; polielektrolit kimi istifadə olunub. Beləliklə &ouml;ncə hər iki maddədən məhlullar əldə olundu, sonra isə par&ccedil;a ardıcıl formada məhlulların hər birində yerləşdirildi.<br /> O, sonra deyib: Bu tədqiqatda diqqət &ccedil;əkən cəhət, &quot;kitusan&quot;dan bioloji polimer və anti-mikrob amil kimi istifadədir və o, digər anti-mikrob amillərlə m&uuml;qayisədə ətraf m&uuml;hitə uyuşan və ekologiyanın dostudur. Bu polimer he&ccedil; bir vəchlə zəhərli deyil. Eyni zamanda araşdırmalar bu c&uuml;r par&ccedil;anın 99,8%-lik anti-mikrob x&uuml;susiyyətini g&ouml;stərir.<br /> Bu təkmilləşdirilmiş par&ccedil;a tibb və sanitariya sahələrində, o c&uuml;mlədən anti-mikrob x&uuml;susiyyətli cərrahiyyə əməliyyatları otağı geyimlərinin əldə olunması, yara &ouml;rt&uuml;kləri istehsalı və sanitariya yastıqlarının əldə olunmasında istifadə oluna bilər.&nbsp;</p></p><br/> <hr /> Yaşıl çay ağız boşluğundakı xərçəng hüceyrələrini öldürür2015-01-31 09:46:11http://azeri.sahartv.ir/news/28734 <img alt="Səhiyyə " title="Yaşıl çay ağız boşluğundakı xərçəng hüceyrələrini öldürür" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_193422672154cca45fe0bef_cay.jpg" border="0" /> <p>2015-01-31 09:46:11</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Tibb elmləri tədqiqat&ccedil;ıları bildiriblər ki, yaşıl &ccedil;ay ağız boşluğundakı xər&ccedil;əng h&uuml;ceyrələrini &ouml;ld&uuml;r&uuml;r və sağlam h&uuml;ceyrələrə zərər vurmadan şəxsin sağlamlığına b&ouml;y&uuml;k k&ouml;məklik g&ouml;stərir.</strong><br /> Bundan &ouml;ncə məlum olmuşdu ki, yaşıl &ccedil;ay i&ccedil;məklə &ccedil;əkini azaltmaq, diabeti nəzarətə almaq, &uuml;rəyi qorumaq, siqaretin şərindən xilas olmaq və bədənin m&uuml;qavimətini y&uuml;ksəltmək olar.<br /> Tədqiqat&ccedil;ıların, nəticələri &quot;Qida və Molekul Qidalanması Tədqiqatı&quot; adlı mətbuat orqanının son sayında &ccedil;ap olunmuş araşdırmalarına əsasən, yaşıl &ccedil;ayda EQKQ(EGCG) ixtisarlaşdırılmış adına malik olan &quot;Epi Qalo Katekinse Qalat&quot; adlı tərkib m&ouml;vcuddur ki, &quot;mitokendri&quot;lərə bir proses daxil edir ki, sağlam h&uuml;ceyrələrə zərər dəymədən xər&ccedil;əng h&uuml;ceyrələrinin məhvi ilə nəticələnir.<br /> Bundan &ouml;ncə tədqiqat&ccedil;ıların, nəticələri elə bu nəşrdə dərc olunmuş araşdırmalarından birində bu maddə yaşla bağlı dağıdıcı xəstəliklər qarşısında dayanan anti-oksid kimi tanınıbdır.&nbsp;</p></p><br/> <hr /> “Facebook” rüsvayçılıqdır...2015-01-25 11:37:42http://azeri.sahartv.ir/news/28402 <img alt="Səhiyyə " title="“Facebook” rüsvayçılıqdır..." src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_150730443054c4d54b4bca2_facebook.jpg" border="0" /> <p>2015-01-25 11:37:42</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; Amerikada Şimal-Qərb Universiteti (ingiliscə: Northwestern Universitety) tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələrinə g&ouml;rə &ldquo;Facebook&rdquo; istifadə&ccedil;ilərindən 29%-i paylaşdığı r&uuml;svay&ccedil;ı təsvirlər və videog&ouml;r&uuml;nt&uuml;lər ilə &ouml;z həqiqi simasını itirib.</strong><br /> Bu elmi mərkəz tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələrinə g&ouml;rə, gənclər bu r&uuml;svay&ccedil;ı fotoşəkillər və videog&ouml;r&uuml;nt&uuml;lərin başlıca qurbanı sayılırlar. Belə ki, insanların şəxsiyyətinə xələl gətirən bu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lər, onların icazəsi olmadan paylaşılıb.<br /> Pornoqrafik filmlər və &ccedil;ılpaq şəkillər paylaşan şəxslər əsasən intiqam almaq ardınca olublar. Bəziləri nəhs meyllərini əsas tutaraq, he&ccedil; bir araşdırma aparmadan bu işləri g&ouml;r&uuml;rlər ki, bəlkə nəzərdə tutduqları şəxsi bədənini satmağa razı sala bilsinlər.<br /> İnsanlar barədə olan a&ccedil;ıq-sa&ccedil;ıq g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lər və fotoşəkillər əsasən gəncləri əhatə edir ki, hazırda bu təsvirlərin sosial şəbəkələrdə ictimailəşdirilməsinə g&ouml;rə, onlar yalnız cəmiyyətdə deyil, ailə i&ccedil;ində də r&uuml;svay&ccedil;ı vəziyyətlə &uuml;zləşiblər.<br /> Şimal-Qərb Universitetinin bu hesabatında bildirilir ki, orta hesabla cinsi m&uuml;nasibətlərdə olan hər 10 şərikdən biri digərləri ilə olan qeyri-qanuni cinsi əlaqələri ilə bağlı təsvirləri sosial şəbəkələrdə paylaşır. Bu yolla qarşı tərəfi, &ouml;z&uuml;n&uuml;n n&ouml;vbəti &ccedil;irkin istəkləri m&uuml;qabilində ram etmək istəyir.<br /> Həm&ccedil;inin maraqlıdır ki, şantaj edənlərin 60%-i qarşı tərəfi dəfələrlə təhdid etdikdən sonra &ouml;z qeyri-qanuni şəriki ilə bağlı g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ləri sosial şəbəkələrdə paylaşaraq, qarşı tərəfə bir n&ouml;v ultimatum vermiş olub.<br /> Şimal-Qərb Universiteti bildirir ki, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ləri yayımlanan şəxslərin &ccedil;oxu bir n&ouml;v vicdanı qarşısında &ouml;z&uuml;n&uuml; g&uuml;nahkar bilir və ruhi xəstəliklərə d&uuml;&ccedil;ar olur. Bu kimi məsələlərin ən pis təsiri isə onların iş m&uuml;hitindən kənarlaşdırılmalarıdır.<br /> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Faciə-Azərbaycanda ana və körpə öldü 2015-01-10 14:38:56http://azeri.sahartv.ir/news/27997 <img alt="Səhiyyə " title="Faciə-Azərbaycanda ana və körpə öldü " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_139188753554b13956b325c_az.jpg" border="0" /> <p>2015-01-10 14:38:56</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,xəbərlər--Azərbaycan Respublikasında doğuş zamanı daha bir ana və uşaq &ouml;l&uuml;m&uuml; baş verib. Hadisə Qax Mərkəzi Xəstəxanasında qeydə alınıb.</strong><br /> Ans məlumat verir ki, 1978-ci il təvəll&uuml;dl&uuml; Ağayeva Qızbəs səhər saatlarında doğuş zamanı d&uuml;nyasını dəyişib. 7 aylıq k&ouml;rpənin isə həyatını xilas etmək m&uuml;mk&uuml;n olmayıb. K&ouml;rpə qız uşağı olub və bu qadının 3-c&uuml; hamiləliyi olub.<br /> Doğuş təbii yolla həyata ke&ccedil;irilib.&nbsp; İlkin məlumata g&ouml;rə, doğum zamanı &ouml;l&uuml;m&uuml;n baş verməsinə tromblaşma səbəb olub<br /> Belə bir faciə ilk dəfə deyil ki Azərbaycanda baş verir.</p></p><br/> <hr /> İran və İraq arasında səhiyyə anlaşması 2015-01-07 11:17:25http://azeri.sahartv.ir/news/27936 <img alt="Səhiyyə " title="İran və İraq arasında səhiyyə anlaşması " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_58087311154ad159f4bb5d_sahiyye.jpg" border="0" /> <p>2015-01-07 11:17:25</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İran və İraq arasında səhiyyə anlaşmasına əsasən, iki &ouml;lkə dərman, tibbi təchizat və ərzaq təhl&uuml;kəsizliyi, səhiyyə turizmi, tibbi araşdırma və təlim və səhiyyə nəzarətləri &uuml;zrə əməkdaşlıq edəcəklər.</strong></p></p><br/> <hr /> BMT-nin ebola epidemiyasının 2015-ci ildə başa çatması barədə vədi2015-01-04 11:11:43http://azeri.sahartv.ir/news/27877 <img alt="Səhiyyə " title="BMT-nin ebola epidemiyasının 2015-ci ildə başa çatması barədə vədi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_55837303254a91fe06610a_Ebola.jpg" border="0" /> <p>2015-01-04 11:11:43</p> <p><p> Səhər TV, xəbərlər- BMT-nin ebola ilə m&uuml;barizə qrupunun sədri bildirib ki, bu xəstəliyin yayılması 2015-ci ilin sonunadək dayandırılacaq.</p></p><br/> <hr /> İdarə işçilərinin fiziki sağlamlığı üçün qida proqramı 2015-01-01 21:41:31http://azeri.sahartv.ir/news/27847 <img alt="Səhiyyə " title="İdarə işçilərinin fiziki sağlamlığı üçün qida proqramı " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_211786830554a5beda001ec_salamat.jpg" border="0" /> <p>2015-01-01 21:41:31</p> <p><p> - Həftə ərzində piyliyi az olan ətdən maksimum 2-3 dəfə istifadə etsinlər.</p></p><br/> <hr /> İranda 100 nüvə tibb mərkəzi fəaliyyət göstərir2014-12-08 15:30:54http://azeri.sahartv.ir/news/27414 <img alt="Səhiyyə " title="İranda 100 nüvə tibb mərkəzi fəaliyyət göstərir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4673932035485c3fc216c3_xastaxana.jpg" border="0" /> <p>2014-12-08 15:30:54</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,Xəbərlər&mdash;Tehranın Şəhid Beheşti Universitetinin Tibbi İnstitutunun n&uuml;və fizikası &uuml;zrə m&uuml;əllimi Dr.Rza Ağamiri 1988-ci ildə İranda yalnız 6 n&uuml;və tibb mərkəzinin fəaliyyət g&ouml;stərdiyini yada salaraq, hazırda İranda n&uuml;və tibb mərkəzlərinin sayının 100-ə &ccedil;atdığını bildirib.</strong><br /> Dr.Rza Ağamiri 16 Azər(7 Dekabr) İranda &ldquo;Tələbə G&uuml;n&uuml;&rdquo; m&uuml;nasibətilə təşkil edilmiş mərasimdə deyib: n&uuml;və texnologiyası b&uuml;t&uuml;n sahələrdə, o c&uuml;mlədən tibb və kənd təsərr&uuml;fatı sahələrində istifadəyə malikdir. Misal &uuml;&ccedil;&uuml;n, Amerikada elektrik enerjisi istehsalının 25%-i n&uuml;və enerjisi&nbsp; hesabına təmin olunur. Fransada isə bu rəqəm 80%-dir.<br /> Şəhid Beheşti Universitetinin Tibb İnstitutunun n&uuml;və fizikası &uuml;zrə m&uuml;əllimi həm&ccedil;inin deyib: n&uuml;və texnologiyası digər texnologiyalar kimidir. Lakin, bu texnologiyaya yiyələnmək g&uuml;cl&uuml; elmi bazaya və m&uuml;rəkkəb infrastrukturlara ehtiyaclıdır.<br /> Dr.Rza Ağamiri d&uuml;şmənlərin İranın bu texnologiyaya yiyələnməsini istəmədiklərini deyərək, vurğulayıb: N&uuml;və q&uuml;drəti hər bir &ouml;lkə &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;nləyici q&uuml;drət anlamına gəlir. N&uuml;və texnologiyasına malik olan hər bir &ouml;lkə regionda b&ouml;y&uuml;k bir q&uuml;drətə &ccedil;evrilə bilər.</p></p><br/> <hr /> İran Tibb Cəmiyyəti Bəsici kadrı bir neçə ölkəyə göndərilib2014-12-05 10:00:51http://azeri.sahartv.ir/news/27345 <img alt="Səhiyyə " title="İran Tibb Cəmiyyəti Bəsici kadrı bir neçə ölkəyə göndərilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19803662835481820c619a2_323.jpg" border="0" /> <p>2014-12-05 10:00:51</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İran Tibb Cəmiyyəti Bəsici Təşkilatının beynəlxalq məsələlər &uuml;zrə sədr m&uuml;avini ehtiyaclılara xidmət g&ouml;stərmək &uuml;&ccedil;&uuml;n bu təşkilatın &uuml;zvlərinin Afrika &ouml;lkələri də daxil olmaqla d&uuml;nyanın səkkiz &ouml;lkəsinə g&ouml;ndərilmələrindən xəbər verib.</strong></p></p><br/> <hr /> Xərçəngin euphorbia(euphorbiarigida) vasitəsilə müalicəsi2014-12-04 18:42:44http://azeri.sahartv.ir/news/27338 <img alt="Səhiyyə " title="Xərçəngin euphorbia(euphorbiarigida) vasitəsilə müalicəsi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_3964385685480ab2159440_ferfion.jpg" border="0" /> <p>2014-12-04 18:42:44</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər-- İranın mərkəzində yerləşən İsfahan şəhərindəki Tibb Elmləri Universitetinin Əcza&ccedil;ılıq Fak&uuml;ltəsinin dekanı deyib ki, bu universitetin tədqiqat&ccedil;ıları&nbsp; euphorbia bitkisi t&ouml;rəmələrinin xər&ccedil;əng h&uuml;ceyrələrinin inkişafının aradan qaldırılmasındakı təsirlərini s&uuml;but ediblər.</strong><br /> IRIB-nin məlumatına g&ouml;rə, bu tədqiqat layihəsinin tədqiqat&ccedil;ısı Behzad Bəhməni deyib: Taksanlar və catrofanların quruluş bənzərlikləri və onların xər&ccedil;əng h&uuml;ceyrələrində h&uuml;ceyrə inkişafının aradan g&ouml;t&uuml;r&uuml;lməsindəki rolu, eləcə də kaspazların apoptoz istiqamətindəki roluna əsasən, bu bitkidən ayrılmış catrofan t&ouml;rəmələrinin yumurtalıq xər&ccedil;ənginin h&uuml;ceyrə sıralarına təsirini araşdırmaq məqsədilə bu tədqiqat layihəsi icra olundu.<br /> Cənab Bəhməni əlavə edib: Bu araşdırmadan əldə olunan nəticələr g&ouml;stərir ki, catrofan t&ouml;rəmələri qatılığının artması ilə bir h&uuml;ceyrənin iki h&uuml;ceyrə sırasında yaşaması faizi mənalı surətdə azalıbdır.</p></p><br/> <hr /> FAO-nun mükafatı İrana çatdı 2014-12-02 15:32:03http://azeri.sahartv.ir/news/27290 <img alt="Səhiyyə " title="FAO-nun mükafatı İrana çatdı " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1399942219547ddb30661c1_6566.jpg" border="0" /> <p>2014-12-02 15:32:03</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İran İslam Respublikası aclıqdan əziyyət &ccedil;əkən şəxslərin sayının azalması ilə bağlı minillik inkişafın ən m&uuml;h&uuml;m və birinci hədəfinə &ccedil;atmaqla BMT-nin Ərzaq və Əkin&ccedil;ilik Təşkilatı- FAO-nun m&uuml;kafatını qazanmağa m&uuml;vəffəq olub.</strong></p></p><br/> <hr /> İranlı tədqiqatçı 2014-ci ildə İslam Dünyasının elm və texnologiya mükafatını qazanıb2014-11-30 13:22:08http://azeri.sahartv.ir/news/27232 <img alt="Səhiyyə " title="İranlı tədqiqatçı 2014-ci ildə İslam Dünyasının elm və texnologiya mükafatını qazanıb" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_513549214547b19c6cc47c_1_vascular.jpg" border="0" /> <p>2014-11-30 13:22:08</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- ISESCO-nun elm və texnologiya &uuml;zrə 2014-c&uuml; il &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;kafatı islami &ouml;lkələrin elm və tədqiqat nazirlərinin 7-ci iclasının ke&ccedil;irilməsi ilə bir zamanda İranın Milli Genetika M&uuml;həndisliyi və Biotexnologiya Tədqiqat Mərkəzinin elmi heyətinin &uuml;zv&uuml; Məsud Huşməndə təqdim olunacaq.</strong></p></p><br/> <hr /> İranlı tədqiqatçılar eşitmə ilbizi istehsalında uğur qazanıblar2014-11-23 09:57:53http://azeri.sahartv.ir/news/27096 <img alt="Səhiyyə " title=" İranlı tədqiqatçılar eşitmə ilbizi istehsalında uğur qazanıblar" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_295139225471af7354a33_34234.jpg" border="0" /> <p>2014-11-23 09:57:53</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Əmir Kəbir Sənaye Universitetinin Texniki-Tibbi Fak&uuml;ltəsinin dekanı bu fak&uuml;ltə tədqiqat&ccedil;ılarının eşitmə ilbizinin istehsalı və onun beynəlxalq səviyyədəki inhisarının sındırılmasından xəbər verib.</strong></p></p><br/> <hr /> İranda xaricilərə böyrək satışı qadağasının səbəbi2014-11-19 09:24:01http://azeri.sahartv.ir/news/27006 <img alt="Səhiyyə " title="İranda xaricilərə böyrək satışı qadağasının səbəbi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_318823725546c618999512_boyrek.jpg" border="0" /> <p>2014-11-19 09:24:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər-- İran Səhiyyə Sistemi Təşkilatının sədri doktor Əlirza Zali bildirib ki, iranlı b&ouml;yrək xəstələri arasında ehtiyacın olmasına g&ouml;rə, İranda xarici şəxslərə b&ouml;yrək satışı qadağan edilib və digər &ouml;lkələrin vətəndaşları sırf olaraq, &ouml;z &ouml;lkələrinin bir vətəndaşını gətirməklə İran xəstəxanalarında b&ouml;yrək k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi xidmətlərindən yararlana bilərlər.</strong><br /> İran Səhiyyə Sistemi Təşkilatının sədri s&ouml;yləyib: Evə rəva olan işıq məscidə haramdır. &Ouml;lkədə b&ouml;yrək n&ouml;vbəsində duran şəxslərin sayının nəzərə&ccedil;arpacaq dərəcədə olmasına və bu barədə bizim milli ehtiyacımızın olduğuna g&ouml;rə, xarici şəxslərə bədən &uuml;zv&uuml;n&uuml;n k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsindən s&ouml;hbət belə gedə bilməz.<br /> O, bəzi Bakı mediaları tərəfindən İran m&uuml;alicə sistemi əleyhinə irəli s&uuml;r&uuml;lən iddiaların rədd olunması istiqamətində əlavə edib: Bədən &uuml;zvlərinin k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi sahəsində qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə İran Səhiyyə Nazirliyi, əsası xalq tərəfindən qoyulmuş bir təşkilat olan İran Bədən &Uuml;zvlərinin K&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi Cəmiyyətinin razılığı ilə qərara alıb ki, k&ouml;&ccedil;&uuml;rmə şəraitini qaydasına salmaq və işlərin qanuni və əxlaqi məcraya qayıtması məqsədilə m&ouml;vcud qanun yenidən nəzərdən ke&ccedil;irilsin. Bu məqsədlə Səhiyyə Nazirliyi, Səhiyyə Sistemi Təşkilatı və İran Bədən &Uuml;zvlərinin K&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi Cəmiyyətinin birgə təklifi ilə xaricilərə b&ouml;yrək satışı və k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi m&uuml;vəqqəti olaraq, qadağan edilib.<br /> Zali deyib: Əlbəttə, hal-hazırda da b&ouml;yrəyə və digər bağışlanan bədən &uuml;zvlərinə ehtiyaclı olan xarici xəstələr k&ouml;&ccedil;&uuml;rmə əməliyyatını həyata ke&ccedil;irmək &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;z həmyerlilərindən birini İrana gətirə bilər, amma &ouml;zlərinə bədən &uuml;zvlərinin k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n İran vətədaşlarından istifadə edə bilməzlər.<br /> Doktor Zali Azərbaycan Respublikası medialarının İranın m&uuml;alicə sistemi əleyhinə olan mənfi təbliğatlarını rədd edərək, deyib: Xoşbəxtlikdən, son illərdə &ouml;lkənin səhiyyə durumu heyrətləndirici tərzdə inkişaf edibdir. Hal-hazırda əsas h&uuml;ceyrələr, bədən &uuml;zvlərinin k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lməsi, biotexnologiya, nanotexnologiya, &uuml;rək-damar sistemində cərrahiyyə metodları, stomatologiya &uuml;zrə modern &uuml;slublar, onurğa s&uuml;tunun cərrahiyyə &uuml;sulları, qısırlılığın m&uuml;alicəsi və İran oftalmologiyası Şərqi Aralıq Dənizi məntəqəsində bir avanqard kimi b&uuml;t&uuml;n &ouml;lkələrdən &ouml;ndə gedir və &ouml;lkədə ildə 2,5 milyon sağlamlıq turistini qəbul etmək imkanına malikik.&nbsp;</p></p><br/> <hr /> Beş min nəfər; dünyada ebola xəstəliyi tələfatının sayı2014-11-13 13:54:05http://azeri.sahartv.ir/news/26893 <img alt="Səhiyyə " title="Beş min nəfər; dünyada ebola xəstəliyi tələfatının sayı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_3612763125464b7bd7b9cb_6ZORzpsdBI.jpg" border="0" /> <p>2014-11-13 13:54:05</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- &Uuml;mumd&uuml;nya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, d&uuml;nyada ebola xəstəliyi tələfatının sayı beş min nəfərə &ccedil;atıb.</strong></p></p><br/> <hr /> İran nevrologiya üzrə dünyada ən öncül ölkəyə çevrilib2014-10-30 14:58:24http://azeri.sahartv.ir/news/26598 <img alt="Səhiyyə " title="İran nevrologiya üzrə dünyada ən öncül ölkəyə çevrilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1232418152545251c38e206_epilepsy1.jpg" border="0" /> <p>2014-10-30 14:58:24</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; İranın &quot;Əsas və Kliniki Nevrologiya Konqresi&quot;nin rəisi İran İslam respublikasının nevrologiya sahəsində elmi inkişaf baxımından d&uuml;nyanın lider &ouml;lkələrindən birinə &ccedil;evrildiyini bildirib.</strong></p></p><br/> <hr /> Plazma texnologiyasından istifadə ilə İranda elektrik istehsalı2014-10-27 22:20:57http://azeri.sahartv.ir/news/26542 <img alt="Səhiyyə " title="Plazma texnologiyasından istifadə ilə İranda elektrik istehsalı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1483745278544ec516088b0_elektrik.jpg" border="0" /> <p>2014-10-27 22:20:57</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- İranda Yeni Enerjilər Təşkilatının Araşdırma Ofisinin m&uuml;diri deyib: D&uuml;nyada az sayda &ouml;lkə elektrik istehsalı və zibil və tullantının məhv edilməsi təmay&uuml;ll&uuml; plazma texniki biliyinə malikdir və Yaxın Şərq məntəqəsində bizim &ouml;lkəmiz bu texnologiyaya malik olan yeganə &ouml;lkədir.</strong><br /> İranın Energetika Nazirliyinin informasiya portalının məlumatına g&ouml;rə, Əkbər Şəbani-Kiya deyib: Tullantılar b&uuml;t&uuml;n şəhərlərin, x&uuml;susən iri şəhərlərin &uuml;zləşdikləri problemlərdəndir və onların məhvi &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;xtəlif &uuml;sullar m&ouml;vcuddur; m&uuml;xtəlif &ouml;lkələrin iş g&uuml;ndəmlərində duran proqramlardan biri, şəhər tullantılarından elektrik istehsalıdır.<br /> Şəbani-Kiya s&ouml;yləyib: Plazma texnologiyasından tullantıların məhvindən əlavə, elektrik istehsalında da istifadə olunur ki, 90%-dən yuxarı səmərəliliyə malikdir və modern texnologiyalardan sayılır.<br /> O, sonra deyib: Biz hazırda məşəlinin tutumu 40 kilovatt və g&uuml;ndə bir tonluq istehsal həcminə malik olan reaktor &uuml;zərində işləyirik.<br /> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> İran insan quduzluğu vaksinası istehsalı astanasında2014-10-15 09:58:18http://azeri.sahartv.ir/news/26267 <img alt="Səhiyyə " title="İran insan quduzluğu vaksinası istehsalı astanasında" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_584293753543e45368dfd3_vaksin.jpg" border="0" /> <p>2014-10-15 09:58:18</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Pastor İnstitutu direktoru əvəzedicisinin inkişaf məsələri &uuml;zrə m&uuml;avini yaxın gələcəkdə quduzluq vaksinasının istehsalından xəbər verib. O, deyib: &Ouml;lkədə insan quduzluğu vaksinasının istehsalı &uuml;zrə ilkin və texniki işlər g&ouml;r&uuml;l&uuml;b və keyfiyyətə zəmanət və yekun təsdiq mərhələsindədir.</strong><br /> Doktor Nəvid Dinpərəst s&ouml;yləyib: İllər boyudur ki, heyvan quduzluğu vaksinası &ouml;lkə daxilində istehsal olunur,amma insan quduzluğu vaksinası tezliklə &ouml;lkə daxilində istehsal ediləcək.<br /> M&uuml;təxəssislərin fikrincə əgər bir heyvan insanı dişləyərsə, m&ouml;vzu sadə hesab olunmamalı və dişlənmiş yer su və sabunla yuyulmalıdır, zira quduzluq ağızın selkili qişası vasitəsi ilə yaralıya &ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;r və səhiyyə mərkəzlərinə təcili m&uuml;raciətlə quduzluq vaksinası və seromu aşılanmalıdır.</p></p><br/> <hr /> Həmas Amerika silahlarını Qəzzənin dağıdılmasının amili adlandırdı 2014-10-13 12:40:53http://azeri.sahartv.ir/news/26232 <img alt="Səhiyyə " title="Həmas Amerika silahlarını Qəzzənin dağıdılmasının amili adlandırdı " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1177350083543bc7bfd104c_139112240001824.jpg" border="0" /> <p>2014-10-13 12:40:53</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam M&uuml;qavimət Hərəkatı- Həmas-ın Siyasi B&uuml;rosu rəhbərinin m&uuml;avini Musa Əbu-Mərzuq Qəzzənin Bərpası Beynəlxalq konfransında sionist rejimin pislənilməməsini tənqid edərək xatırladıb ki, Amerika silahları Qəzzə zolağının 20%-nin dağıdılmasının amili hesab olunur.</strong></p></p><br/> <hr /> İran xərçəng xəstəliyi üzrə ixtisaslı xəstəxana yaradır2014-09-21 22:43:55http://azeri.sahartv.ir/news/25758 <img alt="Səhiyyə " title="İran xərçəng xəstəliyi üzrə ixtisaslı xəstəxana yaradır" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1392274194541f5454a00d2_xestexana.jpg" border="0" /> <p>2014-09-21 22:43:55</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İran İslam Respublikası xər&ccedil;əng xəstəliyi &uuml;zrə ixtisaslı xəstəxana yaradır. Xər&ccedil;əng xəstəliyi &uuml;zrə ixtisaslı ilk xəstəxananın vəsaiti vəqfin qiymətli kağızlarının satışı ilə təmin olunmuşdur.</strong></p></p><br/> <hr /> İmam Rzadan(ə) düzgün qidalanma ilə bağlı 20 dəyərli tövsiyə2014-09-08 17:26:52http://azeri.sahartv.ir/news/25505 <img alt="Səhiyyə " title="İmam Rzadan(ə) düzgün qidalanma ilə bağlı 20 dəyərli tövsiyə" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_866453989540de680d3f24_Teboreza.jpeg" border="0" /> <p>2014-09-08 17:26:52</p> <p><p> <strong>SəhərTV,xəbərlər--Tibb sahəsində kitab yazan ilk şəxslərdən biri İmam Rzadır(ə).</strong></p></p><br/> <hr /> İran bədən üzvlərinin peyvəndi sahəsində regionda öncüldür2014-09-05 18:31:48http://azeri.sahartv.ir/news/25450 <img alt="Səhiyyə " title="İran bədən üzvlərinin peyvəndi sahəsində regionda öncüldür" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1597724847540ad2fc39f75_dfgdf.jpg" border="0" /> <p>2014-09-05 18:31:48</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İranın Səhiyyə Naziri deyib ki, İran bədən &uuml;zvlərinin peyvəndi sahəsində xəstəxana təchizatları və tibb qrupları baxımından region &ouml;lkələri arasında &ouml;nc&uuml;ld&uuml;r.</strong></p></p><br/> <hr /> İran dünyada implant müalicəsi üzrə ən yaxşı mərkəzlər siyahısında yerləşib 2014-07-26 23:02:13http://azeri.sahartv.ir/news/24731 <img alt="Səhiyyə " title="İran dünyada implant müalicəsi üzrə ən yaxşı mərkəzlər siyahısında yerləşib " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_199424467953d43355db843_im.jpg" border="0" /> <p>2014-07-26 23:02:13</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İki alman cə isve&ccedil;rəli beynəlxalq stomatologiya saytının se&ccedil;iminə əsasən, İran d&uuml;nyada implant m&uuml;alicəsi &uuml;zrə ən &uuml;st&uuml;n mərkəzlər sirasında durub.</strong><br /> İmplant mikroskop cərrahiyyələri &uuml;zrə y&uuml;ksək ixtisaslı həkim doktor Behnam Şəkibayi bu xəbəri IRNA-nın elmi m&uuml;xbirinə verərək, əlavə edib: Hazırda d&uuml;nyanın 25 &ouml;lkəsindən implant cərrahiyyəsi &uuml;zrə 200-dən &ccedil;ox adi və y&uuml;ksək ixtisaslı həkim &ldquo;d&uuml;nyada ən yaxşı implant cərrahiyyəsi klinkaları&rdquo; siyasında yerləşir.</p></p><br/> <hr /> İranda ilk dəfə olaraq, qara ciyər və böyrək eyni zamanda cərrahiyyə edilib2014-07-04 20:52:03http://azeri.sahartv.ir/news/24278 <img alt="Səhiyyə " title="İranda ilk dəfə olaraq, qara ciyər və böyrək eyni zamanda cərrahiyyə edilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_21129411653b713ca4dfb6_amal.jpg" border="0" /> <p>2014-07-04 20:52:03</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İranda ilk dəfə olaraq, qara ciyər və b&ouml;yrəyin eyni zamanda cərrahiyyə edilməsi Şirazda uğurla həyata ke&ccedil;irilib.</strong><br /> IRIB-nin məlumatına g&ouml;rə, bu əməliyyat 8 yaşlı uşaq &uuml;&ccedil;&uuml;n peyvəndin edilməsi və beyni &ouml;lm&uuml;ş bir uşağın bədən &uuml;zv&uuml;n&uuml;n bağışlanması ilə m&uuml;mk&uuml;n olub.<br /> Şiraz Tibb Elmləri Universitetinin Bədən &Uuml;zvlərinin Peyvəndi və Cərrahiyyə ş&ouml;bəsinin dosenti deyib: Nəmazi xəstəxanasının bədən &uuml;zvlərinin m&uuml;alicəsi qrupunun məharəti ilə d&ouml;rd saat yarımlıq bir əməliyyatda 8 yaşlı bir uşaq &uuml;zərində qara ciyər ilə b&ouml;yrəyin eyni vaxtda peyvənd edilməsi əməliyyatını uğurla həyata ke&ccedil;irə bildik.<br /> Doktor Saman Nik Eqbaliyan əlavə edib: Hazırda Şirazın Nəmazi Tədris-M&uuml;alicə Mərkəzi d&uuml;nyada fəaliyyət g&ouml;stərən &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; mərkəz kimi m&uuml;xtəlif peyvənd cərrahiyyə əməliyyatları həyata ke&ccedil;irərək, Avropadakı peyvənd mərkəzlərindən &ouml;nə ke&ccedil;ə bilib.<br /> O, sonra deyib: Bu mərkəz nadir peyvənd əməliyyatlarının həyata ke&ccedil;irilməsində təmərk&uuml;zləşmə və ixtisas cəhətdən Amerika və İspaniya peyvənd mərkəzlərindən sonra d&uuml;nyada &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; yeri əldə edə bilib.<br /> Şiraz Tibb Elmləri Universitetinin Bədən &Uuml;zvlərinin Peyvəndi və Cərrahiyyə ş&ouml;bəsinin dosenti daha sonra deyib: Bu uşağın b&ouml;yrəyi dializ edildiyinə g&ouml;rə, hər iki peyvənd eyni zamanda həyata ke&ccedil;irilməli idi.<br /> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Siqaret kimi kiçik, ömür kimi qısa2014-06-24 11:47:05http://azeri.sahartv.ir/news/24052 <img alt="Səhiyyə " title="Siqaret kimi kiçik, ömür kimi qısa" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_197719505253a963fae2406_siqaret.jpg" border="0" /> <p>2014-06-24 11:47:05</p> <p><p> <strong>M&uuml;qəddimə:</strong></p></p><br/> <hr /> İran prezidenti dərman preparatının istehsalında özünü təmini vurğuladı2014-05-30 15:03:34http://azeri.sahartv.ir/news/23607 <img alt="Səhiyyə " title="İran prezidenti dərman preparatının istehsalında özünü təmini vurğuladı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_91144999153889d8ac50d3_tghe.jpg" border="0" /> <p>2014-05-30 15:03:34</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İran İslam Respublikası prezidenti İranda dərman preparatlarının istehsalı sahəsində &ouml;z&uuml;n&uuml; təmin məqsədilə səylərin davam etdirilməsini vurğulayıb.</strong></p></p><br/> <hr /> Tehranda beynəlxalq səhiyyə sərgisi açıldı2014-05-15 16:46:34http://azeri.sahartv.ir/news/23342 <img alt="Səhiyyə " title="Tehranda beynəlxalq səhiyyə sərgisi açıldı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19033033575374ef3325a99_sdfww.jpg" border="0" /> <p>2014-05-15 16:46:34</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;Son illərdə Orta Şərq regionunda səhiyyə və tibb mərkəzinə &ccedil;evrilmiş İranın paytaxtı Tehran şəhərində bu g&uuml;n beynəlxalq səhiyyə sərgisinin a&ccedil;ılışı olub.</strong></p></p><br/> <hr /> Psixoloqların ailələrə məsləhətləri; Yeniyetmələrlə düzgün ünsiyyətin qurulması üçün əsas yollar2014-05-14 11:13:19http://azeri.sahartv.ir/news/23301 <img alt="Səhiyyə " title="Psixoloqların ailələrə məsləhətləri; Yeniyetmələrlə düzgün ünsiyyətin qurulması üçün əsas yollar" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_80968845553734f89a73e1_IMG11453274.jpg" border="0" /> <p>2014-05-14 11:13:19</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;Yeniyetməlik d&ouml;vr&uuml; insanın qeyri-stabil, m&uuml;tənasibliyin olmaması, fiziki və psixoloji s&uuml;r&uuml;şkənlik d&ouml;vr&uuml; olduğuna g&ouml;rə, yeniyetmələrlə davranış &uuml;sulu digər şəxslərlə m&uuml;qayisədə daha &ccedil;ox həssaslıq və incəliklərə malikdir.</strong></p></p><br/> <hr /> Osteoporoz(sümük kövrəkliyi) ilə tanışlıq 2014-05-11 22:29:48http://azeri.sahartv.ir/news/23263 <img alt="Səhiyyə " title="Osteoporoz(sümük kövrəkliyi) ilə tanışlıq " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1401833424536ff8dd19f7e_Osteoporoz.jpg" border="0" /> <p>2014-05-11 22:29:48</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Osteoporoz nədir?</strong><br /> Yayılmış bir s&uuml;m&uuml;k xəstəliyidir ki, he&ccedil; bir xas əlamət yaratmadan onda s&uuml;m&uuml;k k&uuml;tləsi tədricən məhv olur və ola bilər, bədən s&uuml;m&uuml;klərindən birində(onurğalar, &ccedil;anaq, topuq və bilək) bir sınıqla &ouml;z&uuml;n&uuml; g&ouml;stərsin. S&uuml;m&uuml;k strukturu başlıca olaraq, kelajen adlı bir protein maddə və fosfat kalsium adlı bir mədən maddəsindən təşkil olunub. 25-30 yaşlarında şəxslər maksimum s&uuml;m&uuml;k k&uuml;tləsinə nail olurlar. Ondan sonra zaman ke&ccedil;dikcə və yaş artdıqca təbii bir şəxsdə kifayət qədər qidalanma ilə s&uuml;m&uuml;k k&ouml;vrəkliyi yaranmadan hər il s&uuml;m&uuml;k toxumasından təqribən 0,4% azalır. Lakin əgər bu təbii cərəyan daha s&uuml;rətlə baş verərsə, s&uuml;m&uuml;k k&ouml;vrəkliyi yaranar.</p></p><br/> <hr /> İranda 3 yeni nüvə nailiyyəti istifadəyə verilib2014-05-11 10:44:44http://azeri.sahartv.ir/news/23247 <img alt="Səhiyyə " title="İranda 3 yeni nüvə nailiyyəti istifadəyə verilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_326426410536f548441b2f_nuve.jpg" border="0" /> <p>2014-05-11 10:44:44</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Bu g&uuml;n İran prezidentinin iştiakı ilə Atom Enerjisi Təşkilatının sağlamlıq sahəsindəki &uuml;&ccedil; nailiyyətinin istifadəyə verilməsi mərasimi ke&ccedil;iriləcək.</strong><br /> IRIB-nin məlumatına g&ouml;rə, boru sentrafuqalar, ultrabən&ouml;vşəyi ş&uuml;aların işlənilməsi sistemi və &ccedil;oxməqsədli ş&uuml;avermə &uuml;zrə milli sistem istifadəyə verilib.</p></p><br/> <hr /> “Walt Disney” in animasiyaları uşaqlarımızla nə edir?2014-05-11 09:34:37http://azeri.sahartv.ir/news/23242 <img alt="Səhiyyə " title="“Walt Disney” in animasiyaları uşaqlarımızla nə edir?" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1775363290536f441a5e312_dizni.jpg" border="0" /> <p>2014-05-11 09:34:37</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Şeytani və qeyri-əxlaqi əlamətlər nə c&uuml;r cizgi filmlərinin şəxsiyyətlərinin cazibədar simalarının arxasında gizləniblər? Bir animasiya filmi nə c&uuml;r uşağımızı potensiyal surətdə bir narkomaddə istehlak&ccedil;ısına &ccedil;evirə bilər? Nə &uuml;&ccedil;&uuml;n uşaqlarımız şeytani və qeyri-əxlaqi təzah&uuml;rlərlə tanış olmaya-olmaya və bir animasiya filmində iştirak etmələrindən xəbərsiz ola-ola onların təsiri altına d&uuml;ş&uuml;rlər?</strong></p></p><br/> <hr /> Ərəbistanda krona virusuna tutulanların sayı artıb2014-05-10 14:15:55http://azeri.sahartv.ir/news/23235 <img alt="Səhiyyə " title="Ərəbistanda krona virusuna tutulanların sayı artıb" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_686597540536e346a21db4_viros.jpg" border="0" /> <p>2014-05-10 14:15:55</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- Ərəbistanın Səhiyyə Nazirliyi bu &ouml;lkədə krona virusuna tutulanların sayının artmasına işarə edərək, bildirib ki, bu virus daha yeddi ərəbistanlının həyatına son qoyub.</strong></p></p><br/> <hr /> Bel ağrılarının 85%-nin səbəbi2014-04-27 10:27:54http://azeri.sahartv.ir/news/22976 <img alt="Səhiyyə " title="Bel ağrılarının 85%-nin səbəbi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1890037264535cdba6d8b4d_belagrisi.jpg" border="0" /> <p>2014-04-27 10:27:54</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- İranlı fizioterapist Nadir Mərufi deyib: Bel ağrılarının 85%-i cəmiyyət &uuml;zvlərinin həyat tərzi, həm&ccedil;inin iş m&uuml;hiti və həyatdakı fəaliyyət tərzində pozğunluğun yaranmasından irəli gəlir.</strong><br /> O, əlavə edib: Onurğa s&uuml;m&uuml;y&uuml;ndə zədə ilə nəticələnən qocalıq və hadisələr, həm&ccedil;inin şişlər, &ccedil;irklər, genetik və anadangəlmə problemlər daxil olmaqla bəzi xəstəliklərdən başqa, onurğa s&uuml;m&uuml;y&uuml;ndəki pozğunluqların başlıca hissəsi cəmiyyət &uuml;zvlərinin həyat tərzi, həm&ccedil;inin iş m&uuml;hiti və həyatdakı fəaliyyət tərzi və hərəkət qaydasındakı xələllərdən irəli gəlir.<br /> İran Tibb Elmləri Universitetinin Elmi Heyətinin &uuml;zv&uuml; deyib: Xəstənin onurğa s&uuml;m&uuml;y&uuml;n&uuml;n hərəkət qaydasında &ccedil;atışmazlıqla nəticələnən hallardan adətən şəxsin fiziki hazırsızlığı &uuml;z&uuml;ndən və qəfil vəziyyətlərin dəyişikliyindən baş verən onurğa sisteminə qəfil zərbələrin dəyməsi kimi hallara işarə etmək olar.<br /> Mərufi əlavə edib: Həm&ccedil;inin şəxsin istirahət ilə fəaliyyəti arasında m&uuml;vazinətsizliyə gətirib &ccedil;ıxaran iş masası arxasında uzunm&uuml;ddətli oturmalar kimi ayaq&uuml;stə və sabit durma vəziyyətlərində uzun zamanda yaranan həddən artıq sabitlik və hərəkətsizlik və nəhayət yanlış hərəkətlərin uzun m&uuml;ddət təkrarlanması nəticəsində yaranan tədrici zədələrə işarə etmək m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p></p><br/> <hr /> Siqareti tərgitməyin yollarını öyrənin 2014-04-26 16:59:35http://azeri.sahartv.ir/news/22966 <img alt="Səhiyyə " title="Siqareti tərgitməyin yollarını öyrənin " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1525876826535be4636fed7_Untitled.jpg" border="0" /> <p>2014-04-26 16:59:35</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash;Siqareti tərgitmək istəyirik. Amma bacarmırıq! Doğrudan &ccedil;ətin işdir...</strong></p></p><br/> <hr /> Azərbaycanda doğuş vaxtı daha bir ana öldü 2014-04-23 11:03:19http://azeri.sahartv.ir/news/22892 <img alt="Səhiyyə " title="Azərbaycanda doğuş vaxtı daha bir ana öldü " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_49777859653579dcba4ed6_tibb.jpg" border="0" /> <p>2014-04-23 11:03:19</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,xəbərlər&mdash;Azərbaycanın Ucar rayonunda ana doğuşdan sonra d&uuml;nyasını dəyişib.</strong></p></p><br/> <hr /> İran biotexnoloji 29 dərmanın texnologiyasını əldə edib2014-04-22 15:52:04http://azeri.sahartv.ir/news/22885 <img alt="Səhiyyə " title="İran biotexnoloji 29 dərmanın texnologiyasını əldə edib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_144404257653568fec8be7a_139112150004453.jpg" border="0" /> <p>2014-04-22 15:52:04</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İran prezidentinin texnologiya və innovasiya əməkdaşlıqları mərkəzinin texnologiya məsələləri &uuml;zrə m&uuml;avini bildirib: İran d&uuml;nyanın ən bahalı biotexnoloji 29 dərmanının istehsalı texnologiyasına malikdir.</strong></p></p><br/> <hr /> İynə vurdurmaq niyə yaxşı deyil? 2014-04-18 09:55:36http://azeri.sahartv.ir/news/22812 <img alt="Səhiyyə " title="İynə vurdurmaq niyə yaxşı deyil? " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_17732803505350f5d1ebeca_iyne.jpg" border="0" /> <p>2014-04-18 09:55:36</p> <p><p> 1. Milli Mərkəzdə qeydiyyata alınmış neqativ halların yarısından &ccedil;oxu iynə dərmanlarından istifadə olunmasından yaranır. Bir &ccedil;ox hallarda iynə dərmanlarının əlavə neqativ halları həblərdən &ccedil;oxdur və həkimə iynə dərmanlarının n&uuml;sxəsini yazmaqda israr etməmək lazımdır.<br /> 2. İynə dərmanlarının təsiri həblərdən &ccedil;ox deyildir. İynə dərmanının bədəndə tez yayıldığına g&ouml;rə, dərmanın neqativ hallarına nəzarət digər dərmanlarla m&uuml;qayisədə bir &ccedil;ox hallarda m&uuml;rəkkəb olur.<br /> 3. İynə dərmanları x&uuml;susi problemlərə səbəb ola bilər. Belə ki, qeyri-iynə vasitələrindən istifadədə bu qeyri-m&uuml;mk&uuml;n və yaxud ən az olur. Bu neqativ hallardan iynə vurulan yerdə əsəb damarının zədələnməsi, iynə vurulan yerdə damarların zədələnməsi, iynə vurulan yerdə irinlik və digər halların yaranması, dərinin qızarması, dərialtı qanaxma, yaranın yaranması və onun yerinin qalmasını misal g&ouml;stərmək olar.<br /> 4. Qeyri-zəruri hallarda iynədən istifadənin olunması ilə infeksiya xəstəlikləri, Hepatit B, Hepatit C və Qİ&Ccedil;S kimi xəstəliklərin xəstələr, tibb iş&ccedil;iləri və insanlar arasında yayılması artır. Aydındır ki, bu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması yollarından biri iynədən istifadənin azalması və qeyri-zəruri iynələrin vurulmamasıdır.<br /> 5. İynə dərmanlarının dərhal qanda yayıldığına g&ouml;rə, iynə dərmanlarından yaranan neqativ hallara nəzarət bir &ccedil;ox hallarda &ccedil;oxlu problemlərlə daha da &ccedil;ətinləşir.<br /> 6. İynə vurulduğu zaman m&uuml;tləq &ouml;ncə vurulan iynənin əlamətləri və digər dərmanların x&uuml;susiyyətləri barədə iynə vuran şəxsə məlumat verilməlidir. &Ccedil;&uuml;nki o əlamətlərin yenidən b&uuml;ruzə verməsi &ouml;ld&uuml;r&uuml;c&uuml; ola bilər.<br /> 7. İynələrdən hədsiz-h&uuml;dudsuz şəkildə istifadə təlim g&ouml;rm&uuml;ş kadr və x&uuml;susi təchizatlara ehtiyac duyulduğu &uuml;&ccedil;&uuml;n xəstə və səhiyyə sisteminin xərclərini artırır.<br /> 8. Həblərdən istifadə əzələyə vurulan iynələrdən daha asandır. Eyni zamanda bir &ccedil;ox xəstəliklərdə elə o həddə təsirlidir. Həblər ağrı və yaxud dəri səthində par&ccedil;alanma yaratmırlar.<br /> 9. Bəzi infeksiyalar &uuml;&ccedil;&uuml;n antibiotik əzələ iynəsi istifadə olunmasına baxmayaraq, bir &ccedil;ox xəstəliklərdə m&uuml;şahidələr antibiotik, kortikosteriod, sakitləşdirici və yaxud vitamin həblərin yerinə əzələ iynələrindən istifadəni məntiqli hesab etmir.<br /> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> İranlı tələbələr yara bərpa edən aparat düzəltməyə müvəffəq olublar2014-04-08 19:35:58http://azeri.sahartv.ir/news/22601 <img alt="Səhiyyə " title="İranlı tələbələr yara bərpa edən aparat düzəltməyə müvəffəq olublar" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_81998809453444f57b4a05_aparat.jpg" border="0" /> <p>2014-04-08 19:35:58</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- Yəzd Universitetinin iki tələbəsi yaranı bərpa edən aparat konstruksiya edib, d&uuml;zəldə bilibdir.</strong><br /> Yaranı bərpa edən aparat konstruksiya edib, d&uuml;zəldə bilmiş Yəzd Sənaye Universitetinin m&uuml;həndislik ixtisası &uuml;zrə iki tələbəsi İran tələbələrinin xəbər agentliyi- ISNA ilə m&uuml;sahibədə deyib: Bu aparatla son dərəcə dəqiq nəzarətlə yara məkanında vakuum təzyiqi yaranır. Bu təzyiq yara yerində qan&ccedil;atdırmanı artırıb, yaranın &uuml;funəti və ifrazlarını x&uuml;susi bir qaba toplayaraq, yaranın yaxşılaşmasına səbəb olur.<br /> Bu aparat vakuum təzyiqinin m&uuml;əyyən miqdarını tənzim edib, dərman aşılayıb, yaranı yumaqla binti a&ccedil;madan yaranın yaxşılaşmasına k&ouml;mək edə bilər.<br /> Bu aparatda yaranın yuyulduğu yerdə dərmanaşılama sistemi m&ouml;vcuddur.<br /> Aparatda m&ouml;vcud olan zaman&ouml;l&ccedil;ən həkimə bu imkanı verir ki, sormaya, dərman aşılamasına və yumaya lazım olan zamanı nəzarətə alınmış formada yaraya tətbiq etsin. Buna g&ouml;rə, aşağı dozalı dərmanla &uuml;funətin və mikrobun yaraya daxil olmasının qarşısnı alaraq, daha az mənfi təsirlərlə m&uuml;xtəlif yaraların sağalmasını m&uuml;mk&uuml;n edir.<br /> Diabet xəstələrində yaranın bərpasının cəmiyyətin əsas problemlərindən olmasına və bu c&uuml;r yaraların m&uuml;alicəsi &uuml;zrə maksimum halların xəstənin bədən &uuml;zv&uuml;n&uuml;n kəsilməsi ilə nəticələnməsinə g&ouml;rə, &uuml;mid edilir ki, bu aparatın istehsalı m&uuml;xtəlif yaraların yaxşılaşması və bərpası, eləcə də diabet xəstələrinin bədən &uuml;zv&uuml;n&uuml;n kəsilməsinin qarşısının alınmasına b&ouml;y&uuml;k k&ouml;mək edəcək.<br /> T-19</p></p><br/> <hr /> Yaddaşı gücləndirən yeməklər2014-03-09 09:04:07http://azeri.sahartv.ir/news/22051 <img alt="Səhiyyə " title="Yaddaşı gücləndirən yeməklər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1036166057531c2e5f90ca9_yaddas.jpg" border="0" /> <p>2014-03-09 09:04:07</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,xəbərlər--&Ccedil;oxları fikirləşir ki, yaş &ouml;td&uuml;kcə yaddaşları zəifləyir hal bu ki, balıq, bal, m&uuml;xtəlif n&ouml;vl&uuml; tərəvəzlər, tərkibində vitamin B olan qida maddələri yaddaşı g&uuml;cləndirə bilər.</strong><br /> Səmərəli qidalanma &uuml;zrə m&uuml;təxəssis Vəhid İrfani deyir: qidalanmanın b&uuml;t&uuml;n bədən orqanları o c&uuml;mlədən də beyin &uuml;zərinin fəaliyyətinə təsiri artıq s&uuml;but olunmuşdur. Tədqiqat&ccedil;ılar m&uuml;xtəlif n&ouml;vl&uuml; qida maddələrinin beyin fəaliyyətlərinə təsiri &uuml;zərində araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, bu sahədə balıq, balıq yağı yaddaşın g&uuml;clənməsi və beyin fəaliyyətinin keyfiyyətinin yaxşılaşmasında ən &ccedil;ox rol oynayan qida maddələridirlər.<br /> İrfani &ccedil;ox balıq yeyən adamların əsəb təzyiqləri, təmərk&uuml;z&uuml;n itirilməsi və yaddaşın zəifləməsi kimi problemlərlə az &uuml;zləşdiklərini bildirib və deyir: Balığın tərkibində olan OMEGA-3 yağı beyin iltihablarını azaldır və beyni m&uuml;hafizə edir, eyni zamanda uşaqlarda beynin normal inkişafı &uuml;&ccedil;&uuml;n vacib rol oynayır.<br /> İfrani meyvə və tərəvəzin beyin fəaliyyətləri və yaddaşa olan təsirləri barədə isə deyib: Meyvə və tərəvəzin b&ouml;y&uuml;k miqdarda Anti oksidana və vitaminlərə malik olduğunu nəzərə alaraq, bu kimi qida maddələrindən istifadə erkən yaşlanma və beynin qocalmasının qarşısını alaraq həm də infarkt ehtimalını da 11 faiz azaldır.<br /> Qidalanma &uuml;zrə bu m&uuml;təxəssis deyib: tədqiqatlar g&ouml;stərir ki, zoğal və &uuml;z&uuml;m beyin h&uuml;ceyrələri arasında əlaqə qabiliyyətini artırır və ispanaq və &ccedil;iyələk yaşlanma nəticəsində beyin fəaliyyətlərində yaranan zəifləmənin qarşısını alır.<br /> İrfani qırmızı &uuml;z&uuml;m, portağal, gilas, kivi, banan, alma, alı, hulu, armud, xiyar və zoğalın qidalanma halqasına daxil edilməsini vurğulayaraq, kahı, c&uuml;cərmiş buğda, xam ispanaq, badımcan, sarımsaq, qırmızı bibər, soğan və qarğıdalının da salatlar və suplar tərkibində istifadə olunmasını t&ouml;vsiyə edib.<br /> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Nə üçün şeytanpərəstlik Azərbaycanda?2014-03-04 18:51:33http://azeri.sahartv.ir/news/21961 <img alt="Səhiyyə " title="Nə üçün şeytanpərəstlik Azərbaycanda?" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1543834272531620296bfc2_satanism.png" border="0" /> <p>2014-03-04 18:51:33</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Azərbaycan Respublikasında şeytanpərəstlik inkişaf etməkdədir. Bəziləri deyirlər ki, h&ouml;kumət də şeytanpərəstlik orqanları yaratmaq və bəzi y&uuml;ksək vəzifəli rəsmilərin həyat yoldaşları şeytanpərəstlik simvoluna malik paltarlar geyməklə əslində onun yayılması &uuml;&ccedil;&uuml;n yol a&ccedil;ıblar.</strong></p></p><br/> <hr /> Yeməklərin , nəmişlik, tarakan və yuyucu maddələrin iyi asmaya səbəb olur2014-02-27 09:13:43http://azeri.sahartv.ir/news/21834 <img alt="Səhiyyə " title="Yeməklərin , nəmişlik, tarakan və yuyucu maddələrin iyi asmaya səbəb olur" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_751885477530f01c287743_asma.jpg" border="0" /> <p>2014-02-27 09:13:43</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,xəbərlər--İranın asma və allergiya cəmiyyətinin &uuml;zv&uuml; deyir: qızarılmış yeməklər, yuyucu maddələr, tarakan və nəmişlik iyi asmanı g&uuml;cləndirir.</strong><br /> Məryəm Məhlucirad deyib: m&uuml;asir binalarda sağlam vəziyyət yoxdur ona g&ouml;rə ki, mətbəx mənzilin ortasında yerləşir və evdə havanın dəyişmə sisteminin olmadığına g&ouml;rə yeməyin iyi b&uuml;t&uuml;n evə yayılır və mənzildə allergiyaya səbəb olan amillərin cəmləşməsinə və nəticədə asmaya gətirib &ccedil;ıxarır.<br /> Məhlucirad deyib: evin i&ccedil;ərisində nəmişlik məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. R&uuml;tubət həddi artmamalıdır yoxsa kiflənməyə gətirib &ccedil;ıxarır.<br /> Asma və allergiya &uuml;zrə m&uuml;təxəssis həkim bildirib ki, mənzil daxilində asmaya səbəb olan amillərdən biri də, tarakandır. Gecələr kanalizasiyaya gedən yollar bağlanmalı, yuyulmamış qablar olmamalı və evdə kimsənin olmadığı vaxtlar uyğun zəhərlərdən istifadə olunmalıdır.<br /> M&uuml;təxəssis həkim t&uuml;nd iyi olan yuyucu maddələrin asmaya səbəb olan digər amillərdən biri olduğunu bildirərək deyib: paltar ağardıcı və keramika ağardıcı maddələrdən istifadə məhdudlaşdırılmalıdır həm&ccedil;inin hava təmizləmə sisteminə malik olmayan mənzillərdə siqaret &ccedil;əkmək olmaz.</p></p><br/> <hr />