RAMAZAN RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra2014-07-19 12:36:51http://azeri.sahartv.ir/custom/523 <img alt="RAMAZAN " title="Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_192835907853ca66600c0b2_ali.jpg" border="0" /> <p>2014-07-19 12:36:51</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İmam Həsən(ə) Əmirəlm&ouml;minin(ə)-ın şəhadətindən sonra atasının ayrılığında Kufə məscidində bir x&uuml;tbə oxudu və belə buyurdu: Atam elə bir halda d&uuml;nya ilə vidalaşdı ki, &ouml;z&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n he&ccedil; bir var-d&ouml;vlət saxlamadı və yalnız ətalarından 700 dirhəm qalıb.</strong><br /> 40-cı h.q. ili m&uuml;barək ramazan ayının 21-nə ke&ccedil;ən gecə ədalət g&uuml;nəşinin q&uuml;rub etməsini xatırladır; hansı ki, bu g&uuml;nəş bəşəriyyət d&uuml;nyasını cahillik və azğınlıqdan xilas edə və onların səadətinə zəmanət verə bilərdi, amma cahillik, xudbinlik və şeytanın ardınca getmək insana hakim kəsilərkən o, nəinki ədalət g&uuml;nəşinin nurunu g&ouml;rməz, əksinə bu ilahi nuru s&ouml;nd&uuml;rmək niyyətinə də gələr.<br /> Əmirəlm&ouml;minin Əli(ə)-ın şəhadətindən və o həzrətin pak bədəninin 40-cı h.q. ili m&uuml;barək ramazan ayının 21-nə ke&ccedil;ən gecədə dəfn olunmasından sonra həmin g&uuml;n&uuml;n səhərində Kufə əhalisi və bu şəhərin &uuml;rəkləri dağlanmış və matəmə batmış şiələri o həzrətin evinin &ccedil;&ouml;lundə və b&ouml;y&uuml;k Kufə məscidində əzadarlıq edib, matəm saxlamağa başladı və səbirsizliklə o həzrətin &ouml;vladlarının Kufə məscidinə daxil olmaları və m&uuml;səlmanların xəlifəsinin təyin olunmasını g&ouml;zləyirdilər.<br /> G&uuml;ndən bir saat ke&ccedil;məmişdi ki, İmam Əli(ə)-ın &ouml;vladları, o c&uuml;mlədən İmam Həsən(ə), İmam H&uuml;seyn(ə), Məhəmməd Hənəfiyyə və Əmirəlm&ouml;min(ə)-ın səhabə və x&uuml;susi k&ouml;mək&ccedil;iləri evdən &ccedil;ıxaraq, məscidə doğru hərəkət etdilər və xalq onları g&ouml;rən kimi salavat və təkbirlə onların pişvazına &ccedil;ıxdı.<br /> Camaat məscidə daxil olandan sonra İmam Həsən Muctəba(ə) &ouml;z atasının vəsiyyət&ccedil;isi və canişini kimi mənbərə &ccedil;ıxdı və bir x&uuml;tbə oxudu.<br /> O həzrət bu x&uuml;tbənin bir hissəsində buyurdu: D&uuml;nən gecə elə bir insan d&uuml;nyadan k&ouml;&ccedil;d&uuml; ki, ondan qabaqkıların he&ccedil; biri vəzifənin yerinə yetirilməsində onu qabaqlaya bilmədi, gələcəkdəkilər də onun kimi &ouml;z işlərini g&ouml;rə bilməyəcəklər.<br /> O, Allah Peyğəmbəri(s.ə.s)-ın kənarında d&ouml;y&uuml;şər və onun qorunmasında fədakarlıq g&ouml;stərərdi və Allah Peyğəmbəri(s.ə.s.) onu &ouml;z&uuml;n&uuml;n bayraqdarı edərdi; Cəbrail sağ və Mikail sol tərəfdən ona keşik &ccedil;əkərdilər və o, Allah-Taala onun k&ouml;məyi ilə İslam qoşununu qalib etməyincə d&ouml;y&uuml;ş meydanından geri d&ouml;nməzdi.<br /> Əli(ə) elə bir gecədə d&uuml;nyadan getdi ki, həmin gecədə İsa(ə) g&ouml;ylərə &ccedil;əkildi və Musa(ə)ın canişini Yuşə Bin Nun vəfat etdi. O, elə bir halda d&uuml;nya ilə vidalaşdı ki, &ouml;z&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n mal-d&ouml;vlət saxlamamışdı və yalnız ətalarından 700 dirhəm qalıbdır ki, &ouml;z adamları &uuml;&ccedil;&uuml;n xidmətg&uuml;zarlıq təşkil etmiş olsun.<br /> Bu anda İmam Həsən(ə)-ın boğazını qəhər b&uuml;r&uuml;d&uuml; və ağlamağa başladı, camaat da onunla səs-səsə verdi və b&ouml;y&uuml;k Kufə məscidi ağlama və naləyə b&uuml;r&uuml;nd&uuml;.<br /> İmam Muctəba(ə)-ın nitqindən sonra Əbdullah bin Əbbas ayağa qalxdı və o həzrətin kənarınd durdu və dedi: Ey camaat! Bu b&ouml;y&uuml;k şəxsiyyət peyğəmbərinizin &ouml;vladı və imamınızın canişinidir. Buna g&ouml;rə, onunla beyət edin.<br /> Bu s&ouml;zlərdən vəcdə gəlmiş camaat bildirdi: O, nə qədər bizə əziz və haqqı bizə vacibdir. Sonra b&ouml;y&uuml;k rəğbət və vurğunluqla o həzrətlə beyət edib, onu xəlifə və atası İmam Əli(ə)-ın canişini kimi qəbul etdi və onun ardınca getməyi &uuml;zərinə g&ouml;t&uuml;rd&uuml;.<br /> Şeyx Mofidin dediyinə g&ouml;rə, İmam Həsən Muctəba(ə) ilə beyət c&uuml;mə g&uuml;n&uuml; 40-cı h.q. ili ramazan ayının 21-də baş verdi və ondan sonra o həzrət &ouml;z&uuml;n&uuml;n n&uuml;mayəndə və valilərini təqdim edərək, rəsmi şəkildə hakimiyyəti &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;rd&uuml;.</p></p><br/> <hr /> İranda ramazan adət-ənənələri2014-07-12 09:56:43http://azeri.sahartv.ir/custom/522 <img alt="RAMAZAN " title="İranda ramazan adət-ənənələri" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_15083552453c105c65bdce_dua.jpg" border="0" /> <p>2014-07-12 09:56:43</p> <p><p> <strong>Səhər TV-- M&uuml;barək ramazan ayının adət-ənənələri İran xalqının m&uuml;h&uuml;m mədəniyyət m&ouml;vzularından biridir və bu adət-ənənələr dini k&ouml;kə malik olduqları &uuml;&ccedil;&uuml;n hamının diqqətinin &ouml;z&uuml;nə &ccedil;əkibdir.</strong><br /> Ramazan ayında xalq şəri borcları yerinə yetirmək &uuml;&ccedil;&uuml;n ahəngdar şəkildə hazırlaşır və bu vəzifələri yerinə yetirmək &uuml;&ccedil;&uuml;n hər bir cəmiyyət və qrup &ouml;z&uuml;nəməxsus adət-ənənə ilə ramazan mərasimini ke&ccedil;irir.<br /> Bu ay qədim zamanlardan bəri bu &ouml;lkənin xalqı &uuml;&ccedil;&uuml;n x&uuml;susi əhval-ruhiyyə gətiribdir. İranın m&uuml;xtəlif şəhərlərində də bu ayda m&uuml;xtəlif adət-ənənələr ke&ccedil;irilərmiş.<br /> M&uuml;barək ramazan ayında bu diyarın m&ouml;min qadın və kişiləri &uuml;&ccedil;&uuml;n məscidlər və ya mənzillərdə Qurani-Məcidin qiraəti &uuml;zrə iclaslar x&uuml;susi ş&ouml;vq və həyəcana malik olurlar.<br /> M&uuml;barək ramazan ayının 30 g&uuml;n&uuml; ərzində hər g&uuml;n vəhy kəlamından bir c&uuml;z qiraət olunur ki, b&uuml;t&uuml;n Qurani-Məcid başa vurulmuş olsun.<br /> &Uuml;mumiyyətlə İran xalqı şəban ayının on beşindən &ouml;z&uuml;n&uuml; ramazan ayını qarşılamağa hazırlayır.<br /> Bu ayın gəlib &ccedil;atması hər bir iranlının sevincinə səbəb olur. Onlar ramazan ayında kişidən qadına və qocadan gəncədək y&uuml;ksək əhval-ruhiyyə ilə, fərizələrin yerinə yetirilməsindən başqa, bu aya məxsus olan b&uuml;t&uuml;n mərasimlərdə iştirak edirlər.<br /> İranlılar bir qayda olaraq, ramazan ayını qarşılamağa gedir, m&uuml;barək ramazan ayınının başlanmasından ən azı bir həftə &ouml;ncə bu feyz və bərəkətlə dolu aya daxil olmaq &uuml;zrə hazırlıqlar g&ouml;r&uuml;rlər.</p></p><br/> <hr /> Milad Qülləsində ramazan2014-07-12 09:48:52http://azeri.sahartv.ir/custom/521 <img alt="RAMAZAN " title="Milad Qülləsində ramazan" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19755961853c104653ec30_ramazan.jpg" border="0" /> <p>2014-07-12 09:48:52</p> <p><p> <strong>Səhər TV-- Tehranın Milad Q&uuml;lləsi Kompleksi il boyu və m&uuml;xtəlif m&uuml;nasibətlərlə &ccedil;eşidli tədbirlər ke&ccedil;irir və bu tədbirlər xalq k&uuml;tlələrinin iştirakı ilə hazırlanır.</strong><br /> Novruz, ramazan, yay, kəramət və vilayət ong&uuml;nl&uuml;y&uuml;, məhərrəm və səfər və fəcr ong&uuml;nl&uuml;y&uuml; 7 m&uuml;nasibətdir ki, həmin zamanlarda Milad Q&uuml;lləsində bir &ccedil;ox tədbirlər ke&ccedil;irilir.<br /> Bu 7 m&uuml;nasibətdə təşkilat&ccedil;ılar xalq qruplarının &ouml;z ailələri ilə iştirak edərək, &ccedil;eşidli tədbirlərdən bəhrələnə bilmələri &uuml;&ccedil;&uuml;n bir m&uuml;hit axtarırlar.<br /> Milad Q&uuml;lləsinin ən g&ouml;zəl &ouml;zəl tədbirlərindən biri, hər il ramazan ayı g&uuml;nlərində bu ay ilə bağlı hazırlanmış tədbirlərdir.<br /> Tehranın Milad Q&uuml;lləsi Kompleksi bir &ccedil;ox sahələrdə şad halal tədbirlər hazırlamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n yeni bir dalğa yaratmağa &ccedil;alışıb. Pavilyonların 70%-i pulsuz şəkildə ailələrə xidmət g&ouml;stərir.<br /> Ramazan festivalının beynəlxalq b&ouml;lməsində m&uuml;səlmanların irsi, m&uuml;səlman &ouml;lkələrin mədəniyyət məhsulları, həm&ccedil;inin onların mədəniyyət mərasimləri, o c&uuml;mlədən &ouml;lkələrin yerli musiqiləri, turizm m&uuml;şavirələri təqdim olunur.<br /> Ramazan festivalında 10 pavilyon da İran k&ouml;&ccedil;əri tayfalarının mərasimlərinə ayrılır ki, bu pavilyonlarda İranın k&ouml;&ccedil;əri tayfalarının musiqiləri və iranlı k&ouml;&ccedil;əri tayfaların adət-ənənələri təqdim olunur.<br /> Həm&ccedil;inin bu kompleksdə iranlı yeməkləri dayanacağı, m&uuml;səlman xalqların yeməklərinin bişirilməsi və paylanmasının şahidi oluruq.<br /> Ramazan festivalında proqnoz edilən x&uuml;susi b&ouml;lmə iranlı xeyirxah şəxslər tərəfindən tehranlı yetim uşaqların qidalandırılmasıdır. Belə ki, hər gecə Milad Q&uuml;lləsində ke&ccedil;irilən ramazan şənliyində 100 yetim uşaq qidalandırılır.<br /> Həm&ccedil;inin Tehran şəhərinin 500-dən yuxarı qadın heyəti ən b&ouml;y&uuml;k &ldquo;İmam Həsən Muctəba&rdquo; nəzir s&uuml;frəsində iştirak edir. Bundan əlavə, Milad Q&uuml;lləsinin bir mərtəbəsində dini pavilyonlar təşkil olunur ki, onlarda irani-islami tablo-xal&ccedil;alar təqdim edilir. Dini və qurani kitablar &uuml;zrə nəşriyyatlar da pavilyonlara malikdirlər.</p></p><br/> <hr /> Oruc tutmağın inanılmaz təsirləri ilə bağlı alimlərin son araşdırması 2014-07-08 09:48:04http://azeri.sahartv.ir/custom/520 <img alt="RAMAZAN " title="Oruc tutmağın inanılmaz təsirləri ilə bağlı alimlərin son araşdırması " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_194041678153bbbe515dba1_oruc.jpg" border="0" /> <p>2014-07-08 09:48:04</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Cənubi Koliforniya Universitetində yeni kəşfə imza atılıb. Belə ki, onların son araşdırmasının nəticəsinə g&ouml;rə, immun sistemi zəif olan şəxslər x&uuml;susi ilə kimyaterapiya m&uuml;alicəsi alan xər&ccedil;əng xəstləri bu kəşfdən yararlana bilərlər. Kimyaterapiya m&uuml;alicəsi insanın immun sisteminə zəfilədir və ziyan vurur.&nbsp;</strong><br /> Son araşdırmaların nəticəsinə g&ouml;rə, təkcə &uuml;&ccedil; g&uuml;n oruc tutmaqla insan bədəninin immun sistemini yenidən bərpa etmək m&uuml;mkindir. Bu yenidən bərpa ona g&ouml;rə baş verir ki, bədən oruc tutduqdan sonra yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal edir.<br /> Teleqraf agentliyinin məlumatına g&ouml;rə,&nbsp; alimlər bu araşdırmanın nəticəsini &ldquo;İnanılmaz&rdquo; adlandırıblar. Təkcə &uuml;&ccedil; g&uuml;n oruc tutmaq yaşlı insanlarda belə bədən sisteminin yenidən bərpası ilə nəticələ bilir.<br /> Qida m&uuml;təxəssisləri oruc tutanların yemek rejimlərini tənqid edib və onu sağlam qida hesablamasada,&nbsp; yeni araşdırmaların nəticəsinə g&ouml;rə oruc tutmaq və ac qalmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələrin yeni toxumalar istehsal etməsinə səbəb olur. Həmin toxumalar yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal edir ki, buda bədəndəki infeksiya ilə m&uuml;barizə aparır.<br /> Cənubi Koliforniya Universiteti alimlərinin qənaətincə, yeni kəşf bədənin&nbsp; təhl&uuml;kəsizlik sistemi zəifləmiş yaşlı insanların belə immun sisteminin g&uuml;clənməsinə yardım edə bilər.<br /> Araşdrıma&ccedil;ılar deyir ki, oruc tutmaq yenidənbərpa sisteminin a&ccedil;arıdır və k&ouml;k h&uuml;ceyrələrə mesaj g&ouml;ndərir ki, yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal etsin və sonda elə bu məsələ bədəndə immun sistemin tamamilə bərpasına səbəb olur.<br /> &ldquo;Oruc tutmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələrə mesaj verir ki, sistemi tamamilə yenidən bərpa etməyə başlasın&rdquo;. Bunu Koliforniya Universitetinin qocalma və bioloji elmlər &uuml;zrə professor&nbsp; Valter Lonqo deyib.<br /> Onun s&ouml;zlərinə g&ouml;rə, sevindirici xəbər budur ki, oruc tutmaqla bədən, immun sisteminin&nbsp; ziyan g&ouml;rm&uuml;ş, qocalmış və&nbsp; istifadəyə yararsız b&ouml;lmələrini &ouml;z&uuml;ndən uzaqlaşdırır və yenisi ilə əvəzləyir.<br /> Professor V.Lanqo deyib ki, əgər kiminsə kimyaterapiya m&uuml;alicəsi aldığı &uuml;&ccedil;&uuml;n və ya qocalığa g&ouml;rə immun sistemi zədələnibsə, m&uuml;xtəlif d&ouml;vrlərdə oruc&nbsp; tutmaqla yeni və tamamilə təhl&uuml;kəsiz immun sistemi yarada&nbsp; bilər.<br /> Uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq bədəni məcbur edir ki, bədəndə olan yağlar və ql&uuml;kozaları istifadə etsin və ağ qan h&uuml;ceyrələrinin həcminin azalmasına səbəb olur.<br /> Hər d&ouml;vr oruc tutma m&uuml;ddətində qanın ağ h&uuml;ceyrələrində dəyşiklik baş verir və k&ouml;k h&uuml;ceyrələrlə mesaj &ouml;tr&uuml;l&uuml;r ki, yeni immun sistem yaratsın.<br /> M&uuml;xtəlif insanların &uuml;zərində analizlərin aparılması &uuml;&ccedil;&uuml;n , onlardan istənilib ki, altı ay ərzində 2 g&uuml;ndən 4 g&uuml;nədək oruc tutsunlar. Alimlərə məlum olub ki, uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq həm&ccedil;inin PKA adlı enzimin azalmasına səbəb olur. Bu enzim insanda qocalma , şiş və xər&ccedil;əng xəstəlikləri riskini artıran hormunlardandır.<br /> Professor Lanqo deyir ki, biz he&ccedil; g&ouml;zləmirdik ki, uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələri&nbsp; qan yaradan sistemdə bərpa etmə əməliyyatını aparmağa bu c&uuml;r həvəsləndirsin. G&ouml;rd&uuml;k ki, oruc tutmaq &ccedil;ox inanılmaz təsirə malikdir.<br /> O deyir ki, aclıq yaşadığınız zaman bədən sistemi &ccedil;alışır &ouml;z enerjisini qorusun və enerjini qoruyub saxlamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n edə biləcəyi işlərdən biri budur ki, bədənin immun sistemində artıq olan h&uuml;ceyrələri x&uuml;susi ilə zərər g&ouml;rm&uuml;ş h&uuml;ceyrələri bərpa edir.<br /> Lanqo deyib ki, biz analiz apardığımız insanlarda və heyvanlarda g&ouml;rd&uuml;k ki, ağ qan h&uuml;ceyrələri uzun m&uuml;ddət oruc tutmaqla azalır. Yemək yedikləri zaman isə onların qan h&uuml;ceyrələri yenidən qayıdır. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n biz d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rdik ki, bu h&uuml;ceyrələr hardan gəlib?</p></p><br/> <hr /> Obaşdanlıqoxuma ənənəsi 2014-07-02 15:29:32http://azeri.sahartv.ir/custom/518 <img alt="RAMAZAN " title="Obaşdanlıqoxuma ənənəsi " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_133076471053b425597c532_sahari.jpg" border="0" /> <p>2014-07-02 15:29:32</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Obaşdanlıqoxuma İranda qədim bir adətdir, amma bu adət yalnız İranla məhdudlaşmır və bir &ccedil;ox ərəb &ouml;lkəsində də bu obaşdanlıqoxumalar m&ouml;vcud olub və indi də m&ouml;vcuddur.</strong><br /> Obaşdanlıqoxuma İranda qədim bir adətdir ki, İranın bir &ccedil;ox şəhər və kəndində m&ouml;vcud olub və indi də m&ouml;vcudur.<br /> Obaşdanlıqoxuma dua, dini nəğmə və incə ifadələr ilə m&uuml;səlmanları obaşdanlığa oyadan bir adət olub. Bu ifadələr g&ouml;zəl səslərlə bəzədilir və insanlar həmin səslərdən ləzzət alırdılar.</p></p><br/> <hr /> Mübarək Ramazan ayının 5-ci gününün duası2013-07-14 14:13:21http://azeri.sahartv.ir/custom/289 <img alt="RAMAZAN " title="Mübarək Ramazan ayının 5-ci gününün duası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_71184267451e272aa91fef_dua.jpg" border="0" /> <p>2013-07-14 14:13:21</p> <p><p> <strong>&nbsp;M&uuml;barək Ramazan ayının 5-ci g&uuml;n&uuml;n&uuml;n dua edirik:</strong></p></p><br/> <hr /> Mübarək Ramazan ayının 4-cü gününün duası2013-07-14 14:11:36http://azeri.sahartv.ir/custom/288 <img alt="RAMAZAN " title="Mübarək Ramazan ayının 4-cü gününün duası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_9818343851e2721f9a5aa_ramazan - 1.jpg" border="0" /> <p>2013-07-14 14:11:36</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Ramazan ayının 4-c&uuml; g&uuml;n&uuml;n&uuml;n duasında Allaha itaət &uuml;&ccedil;&uuml;n g&uuml;cl&uuml; olmağı və ibadət və Allahı yad etmək dadını dadmağı diləyirik. &Ccedil;&uuml;nki inanırıq ki, d&uuml;nyaların Allahı ən yaxşı g&ouml;rəndir.</strong></p></p><br/> <hr /> Mübarək Ramazan ayının 3-cü günün duası2013-07-14 14:09:50http://azeri.sahartv.ir/custom/287 <img alt="RAMAZAN " title="Mübarək Ramazan ayının 3-cü günün duası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_89209293351e271bf0f9f7_ramazan.jpg" border="0" /> <p>2013-07-14 14:09:50</p> <p><p style="text-align: right;"> <br /> <em>بسم الله الرحمن الرحیم</em></p></p><br/> <hr /> Ramazan Ayının 2-ci gününün duası2013-07-14 14:07:56http://azeri.sahartv.ir/custom/286 <img alt="RAMAZAN " title="Ramazan Ayının 2-ci gününün duası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_136155064551e271531137b_Ramadahn-02.jpg" border="0" /> <p>2013-07-14 14:07:56</p> <p><p> <strong>Ramazan Ayının 2-ci g&uuml;n&uuml;n&uuml;n duası</strong></p></p><br/> <hr /> Ramazan ayının 1-ci gününün duası2013-07-10 13:32:35http://azeri.sahartv.ir/custom/285 <img alt="RAMAZAN " title="Ramazan ayının 1-ci gününün duası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_164510270951dd2306695aa_dua.jpg" border="0" /> <p>2013-07-10 13:32:35</p> <p><p> <strong>İlahi, məni oructutanlardan qərar ver!</strong></p></p><br/> <hr /> Həzrət Ayətullah Xameneinin fitvalarında oruc ehkamları2013-07-09 19:02:26http://azeri.sahartv.ir/custom/284 <img alt="RAMAZAN " title="Həzrət Ayətullah Xameneinin fitvalarında oruc ehkamları" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_172079873251dc1edcb0c51_XXL_31146793351d113f7b2000_ramazan.jpg" border="0" /> <p>2013-07-09 19:02:26</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> RAMAZAN2013-07-01 09:58:32http://azeri.sahartv.ir/custom/283 <img alt="RAMAZAN " title="RAMAZAN" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_31146793351d113f7b2000_ramazan.jpg" border="0" /> <p>2013-07-01 09:58:32</p> <p><p> <strong>İmam Rzanın (ə) m&uuml;barək Ramazan ayının son g&uuml;nləri &uuml;&ccedil;&uuml;n t&ouml;vsiyələri</strong></p></p><br/> <hr />