NƏHCÜLBƏLAĞƏ RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif İmam Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubu (8-ci hissə)2014-03-09 09:17:31http://azeri.sahartv.ir/custom/476 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubu (8-ci hissə)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1392109340531c3182babbb_emamali.jpg" border="0" /> <p>2014-03-09 09:17:31</p> <p><p> SəhərTV--Hamının haqqı olduğu nəyisə &ouml;z&uuml;n&uuml;nk&uuml;ləşdirmək, diqqətli olmalı olduğun hamının bildiyi məsələ barədə &ouml;z&uuml;n&uuml; nadanlığa vurmaqdan &ccedil;əkinmək lazımdır ona g&ouml;rə ki, &ccedil;ox &ccedil;əkməz onu səndən alır başqasına verərlər. &Ccedil;ox &ccedil;əkməz pərdə g&ouml;zlərinin qarşısından d&uuml;şər və g&ouml;rərsən ki məzlumların haqqını səndən alırlar. Qəzəblənərkən təmkinli ol və sərt hərəkətdən &ccedil;əkin. Kiminsə &uuml;st&uuml;nə getmə, ağzına &ccedil;irkin s&ouml;zlər gətirmə, ağzını s&ouml;y&uuml;şə a&ccedil;ma, qəzəbli vəziyyətdə &ouml;z&uuml;nə gələnədək qəhərdən &ccedil;əkin. Sən &ouml;z&uuml;n&uuml; ələ ala bilməyəcəksən məgər Allaha qayıdacağını tez-tez xatırlayasan.<br /> Zəruridir ki səndən &ouml;ncəki valilərin sərg&uuml;zəştini xatırlayasan. Əgər onlar ədalətli h&ouml;kmran olublar, yaxşı ənənə yaradıblar, peyğəmbərdən(s.ə) nəsə gətiriblər yaxud Allahın kitabındakı hansısa vacibi bərpa edib yayıblarsa onların yolunu davam etdir, bizim etdiklərimizi et və bu əhdnamədə sənin &uuml;zərinə d&uuml;şənləri, sənə edilən t&ouml;vsiyələri yerinə yetirməyə &ccedil;alış ki, nəfsin səni eyş-işrətə &ccedil;ağıranda bəhanən qalmasın və Allahdan başqa pislikdən qoruyan və yaxşılığa y&ouml;nəldən yoxdur.<br /> Allahın peyğəmbərinin(s.ə) vəsiyyət və tapşırıqları, namaz qılmaq, zəkat vermək, qulluq&ccedil;ularla mehriban davranmaqdan ibarət idi. Mən bu əhdnaməni sənə yazaraq onun vəsiyyətini yerinə yetirmiş oluram.</p></p><br/> <hr /> İmam Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubunun (7-ci hissəsi)2014-02-23 18:41:18http://azeri.sahartv.ir/custom/436 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubunun (7-ci hissəsi)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_502435944530a40ca4c78e_imam ali.jpg" border="0" /> <p>2014-02-23 18:41:18</p> <p><p style="text-align: justify;"> Allaha ibadətə məxsus olan vacib əməlləri yerinə yetirməkdə xalis niyyətli olmalısan və zamanında onları yerinə yetirəsən. Deməli gecə-g&uuml;nd&uuml;z&uuml;n bir hissəsində &ouml;z bədənini Allahın ibadətinə ayır və sənin Allaha yaxınlaşmağına səbəb olan əməlləri yerinə yetir. &Ccedil;alış ki, əməllərində he&ccedil; bir eyib-n&ouml;qsan yaranmasın. Baxmayaraq ki, sənin bədəninin zəifləməsinə səbəb olur. İnsanlarla namaz qıldığında elə etmək ki, onları incidəsən və yaxud namazını batil edəsən. &Ccedil;&uuml;nki bəzi namaz qılanlar xəstədir və bəziləri də ehtiyaclı. Allahın Rəsulu (s.ə.s) məni Yəmənə g&ouml;ndərdiyi zaman soruşdum ki, insanlarla necə namaz qılım? Buyurdu: Onların ən g&uuml;cs&uuml;z&uuml;n&uuml;n həddində və m&ouml;minlərlə mehriban ol.</p></p><br/> <hr /> İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məkbubu ( 6-cı hissə)2014-02-23 18:35:01http://azeri.sahartv.ir/custom/435 <p>2014-02-23 18:35:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> Deməli, &ouml;z cidd-cəhdini onların ehtiyaclarına yetişməkdən əsirgəmə və təkəbb&uuml;rlə onlara qəzəbli sima g&ouml;stərmə və sənə əlləri &ccedil;ata bilməyən kəslərin işlərini &ouml;z&uuml;n nəzərdən ke&ccedil;ir. Onlar başqalarının nəzərində dəyərsizdirlər və h&ouml;kumət baş&ccedil;ıları tərəfindən təhqir olunurlar. Onların işlərinə baxmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n təvaz&ouml;kar və Allahdan qorxan əminlərini təyin et ki, &ouml;z ehtiyaclarını sənə məlumat versinlər.<br /> Camaat ilə elə davran ki, Allah ilə g&ouml;r&uuml;şəcəyin hesab g&uuml;n&uuml;ndə &uuml;zr&uuml;n qəbul olunsun. Acizlər və yoxsullar qrupu sənin ədalətinə başqalarından daha ehtiyaclıdırlar və elə ol ki, Allahın qarşısında onların hər biri &uuml;&ccedil;&uuml;n haqlarının verilməsində &uuml;zr istəyə biləsən.<br /> Yetimlərin nəvazişkarı, iş qabiliyyətini itirmiş qocaların qəm&ccedil;əkəni ol ki, yazıqdırlar və bir kəsə əl a&ccedil;mazlar və bu iş valilər &uuml;&ccedil;&uuml;n son dərəcə &ccedil;ətindir və hər c&uuml;r haqq &ccedil;ətin başa gələr. Və agah ol ki, Allah yaxşı aqibət istəyən kəslər &uuml;&ccedil;&uuml;n bu &ccedil;ətinlikləri asan edir. Onlar &ouml;zlərini təmkinliliyə vadar edirlər və &ouml;zləri barəsində Allahın doğru vədəsinə əmindirlər.<br /> Sənə ehtiyacı olan kəslər &uuml;&ccedil;&uuml;n elə bir vaxt təyin et ki, onda hər işdən azad olan halda onların işlərinə baxasan. Onlarla g&ouml;r&uuml;şmək &uuml;&ccedil;&uuml;n &uuml;mumi məclisdə otur, elə bir məclisdə ki, hamı onda iştirak edə bilməsin və səni yaradan Allah &uuml;&ccedil;&uuml;n qarşılarında təvaz&ouml;karlıq g&ouml;stər və g&ouml;stəriş ver, g&ouml;zət&ccedil;ilər, k&ouml;mək&ccedil;ilər və qoşun &uuml;zvləri bir tərəfdə d&uuml;z&uuml;ls&uuml;nlər ki, s&ouml;z&ccedil;&uuml;ləri qorxusuz və dilləri topuq &ccedil;almadan &ouml;z s&ouml;zlərini s&ouml;yləsinlər ki, mən Rəsuləllah(s.ə.s)-dən dəfələrlə eşitmişəm ki, deyərdi: O &uuml;mmət pak və xoş deyil ki, həmin &uuml;mmətdə əl altında işləyən şəxs dili topuq &ccedil;almadan &ouml;z haqqını g&uuml;cl&uuml;dən tələb edə bilməsin. Bəs onların s&ouml;z danışmadakı acizliyi və ya yekə danışmalarına d&ouml;z və h&ouml;vsələsizlik və xudbinliyi &ouml;z&uuml;ndən uzaqlaşdır ki, Allah &ouml;z rəhmət qapılarını sənin &uuml;z&uuml;nə a&ccedil;sın və itaətinin savabını sənə versin. Əgər bir şey bağışlayırsansa, elə bağışla ki, sanki sənə rahatlıq bəxş edibdir və əgər qadağan edirsənsə, sənin qadağan mehribanlıq və &uuml;zr istəmə ilə yanaşı olsun.&nbsp;<br /> Sonra qarşıda o işlər durur ki, sənin &ouml;z&uuml;n onları yerinə yetirməlisən. Katiblərinin aciz qaldıqları yerdə iş&ccedil;ilərinə cavab vermək bu qəbildəndir.<br /> Sonra sənə təqdim olunan g&uuml;ndə, xalqın ehtiyaclarını təmin et, lakin k&ouml;mək&ccedil;ilərin onların yerinə yetirilməsini ləngidir və yubadırlar. Hər g&uuml;n&uuml;n işini elə həmin g&uuml;ndə yerinə yetir, zira hər g&uuml;n&uuml;n &ouml;z&uuml;nəxas işi var.<br /> &Ouml;mr&uuml;n&uuml;n ən yaxşı vaxtları və ən &ccedil;ox saatını &ouml;z&uuml;n ilə Allah arasında olan məsələlərə ayır, hər&ccedil;ənd b&uuml;t&uuml;n zamanlarda sənin işin Allah &uuml;&ccedil;&uuml;nd&uuml;r, hər zaman niyyətin sədaqətli olarsa, rəiyyət onda asayişə &ccedil;atar.<br /> T-29</p></p><br/> <hr /> İmam Əli(ə)-in Malik Əştərə məktubu(5-ci hissə)2014-02-23 18:31:55http://azeri.sahartv.ir/custom/434 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əli(ə)-in Malik Əştərə məktubu(5-ci hissə)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1319259326530a3eea81290_nahcolbalaqge.jpg" border="0" /> <p>2014-02-23 18:31:55</p> <p><p style="text-align: justify;"> - Sonra katiblərinə nəzər sal və onların ən yaxşılarını &ouml;z işlərinə təyin et və &ouml;z h&ouml;kumətinin tədbir və sirrləri yazılmış məktubları katiblər arasından əxlaq cəhətdən başqalarından daha layiqli olan kəsə ayır. O, elə bir qrupdan olsun ki, sənin l&uuml;tfkarlığın onun ağlını başından &ccedil;ıxarmasın və elə c&uuml;rətli etməsin ki, səninlə m&uuml;xalifətdə ictimaiyyət qarşısında &ccedil;ıxış etsin və qəflətə qapılması ona səbəb olmasın ki, sənin amillərinin məktublarını sənə &ccedil;atdırmasın və ya sənin onlara d&uuml;zg&uuml;n cavablarının yazılmasında ləngisin, ya da sənin &uuml;&ccedil;&uuml;n aldığı, yaxud da sənin tərəfindən verdiyi şeydə səhlənkarlıq etsin, ya da sənin xeyrinə bağladığı m&uuml;ahidəni s&uuml;stləşdirsin və sənin zərərinə olan m&uuml;ahidənin ləğvində aciz qalmış olsun. Katib işlərdə &ouml;z dayağı və yerindən agah olmalıdır, zira &ouml;z həddini bilməyən bir kəs son dərəcə başqalarının da həddini bilməyəcəkdir. Məbada, onların se&ccedil;ilməsində &ouml;z fərasətin, etimadın və xoşniyyətliliyinə s&ouml;ykənəsən. Zira insanlar xoş g&ouml;rkəm və g&ouml;zəl xidmətlə &ouml;zlərini valilərin g&ouml;zlərində əziz edirlər. Lakin bu xoş g&ouml;rkəm və g&ouml;zəl xidmətin arxasında nə xeyirxahlıqdan, nə də ki, əmanətdən bir nişanə var.<br /> Katiblərini səndən qabaqkı h&ouml;kmdarların zamanında g&ouml;rd&uuml;kləri işlərdə sına və onların arasından xalq arasında daha yaxşı enerji qoyaraq, əmanətdar sima kimi tanınanları se&ccedil; ki, əgər belə edərsənsə, bu iş sənin Allah, həm də &ouml;z işini sənin &ouml;hdənə qoyan kəs &uuml;&ccedil;&uuml;n xeyirxahlığının dəlili olacaq. &Ouml;z işlərindən hər biri &uuml;&ccedil;&uuml;n onların arasından bir rəis təyin et. Elə bir kəsi təyin et ki, işin b&ouml;y&uuml;kl&uuml;y&uuml; onu məğlub etməsin və onların &ccedil;oxluğu fikirlərinin dağınıq olmasına səbəb olmasın. Əgər sənin katiblərin arasında bir eyib tapılar və sən ondan xəbərsiz olarsansa, onun &uuml;st&uuml;ndə səni cavab verməyə &ccedil;əkərlər.<br /> İndi mənim tacirlər və sənətkarlar barədəki sifarişimi qəbul et və onları &ouml;z iş&ccedil;ilərinə yaxşı tapşır. İstər bir yerdə məskunlaşmış kəslər, istərsə də &ouml;z sərmayələri ilə bir tərəfdən başqa tərəfə səfər edən və &ouml;z zəhmətləri ilə həyat s&uuml;rən kəslər olsun. Zira bu dəstənin &ouml;z&uuml; mənafenin mənbələri, rifah və asudə&ccedil;iliyin vasitəsidirlər və onu əldə edənlər camaatın getməyə c&uuml;rət etmədiyi və bir yerə toplaşmadığı yerlərdə, dağlar, d&uuml;zənliklər, dəniz, quru, uzaq və &ccedil;ətin yollardan ke&ccedil;irlər. Onlar dinclik axtaran insanlardırlar ki, nə onların fitnəkarlıqlarından qorxu var, nə də ki, şər və fəsadlarından bir dəhşət. İşlərinə nəzarət et, istər sənin h&uuml;zurunda olsunlar, istərsə də sənin şəhərlərində. Bununla belə, bil ki, onların bir &ccedil;oxunun nalayiq &uuml;sulları var, həris və paxıldırlar. Malları yığıb saxlayır və istədikləri kimi &ouml;z mallarına qiymət qoyurlar. Bu işlə xalqa zərər vurur və valilər &uuml;&ccedil;&uuml;n də biabır&ccedil;ılıq və eyib mənbəyidirlər.<br /> Bundan sonra malı yığıb saxlamağı qadağan et ki, Rəsuləllah(Səlləllahu Ələyhi və Alihi və Səlləm) onu qadağan edibdir və alqı-satqı asanlıqla və ədalət əsasında həyata ke&ccedil;məlidir, belə ki, qiymətdə nə satıcı ziyan &ccedil;əksin, nə də ki, alıcıya z&uuml;lm olsun. Malı yığıb saxlamağı qadağan edəndən sonra əgər yenə&nbsp; bir kəs malı yığıb saxlayarsa, cəzalandır və m&ouml;hkəm cəzasını ver ki, başqalarına ibrət olsun, lakin iş i&ccedil;raf&ccedil;ılığa &ccedil;əkməsin.<br /> İlahi, ilahi, indi də Furudin təbəqəsi barədə: Bu kəslər yoxsullar, ehtiyaclılar, kimsəsizlər və əlacsızlardan ibarət bi&ccedil;arələrdirlər. Bu təbəqədəki insanlar yoxsuldurlar, onların arasında elə insanlar da vardır ki, ehtiyacları olan halda səsləri &ccedil;ıxmır. Allah-Taala onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n bir haqq təyin edib və səndən istəyibdir ki, ona riayət edəsən, deməli, onu saxlamağa &ccedil;alış.<br /> Onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;z d&ouml;vlət əmlakından bir haqq təyin et, eləcə də hər bir şəhərdə İslamın xalis ərazilərinin taxılının bir hissəsini onlara ayır. Onların ən uzaqda olanları &uuml;&ccedil;&uuml;n ən yaxında olanlarının malik olduqları qədər haqq vardır. Və səndən istəyiblər ki, istər uzaq olsun, istərsə də yaxın- onların hamısının haqqına yaxşı riayət et. &Ouml;z&uuml;ndən &ccedil;ıxma və q&uuml;rur onları sənə unutdurmasın, zira &ldquo;m&uuml;h&uuml;m və b&ouml;y&uuml;k işlərlə məşğul olmaq səbəbindən ki&ccedil;ik işlər kənarda qalıb&rdquo; bəhanəsi əsla qəbul edilməyəcəkdir.<br /> T-22</p></p><br/> <hr /> İmam Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubu (4-cü hissə) 2014-02-23 18:30:49http://azeri.sahartv.ir/custom/433 <p>2014-02-23 18:30:49</p> <p><p> &Ouml;z qoşunundan Allaha, peyğəmbərinə və imamına daha xeyirxahı olduğunu nəzərdə tutduğun şəxsə işi tapşır. Bunlar qoşununda ən d&ouml;z&uuml;ml&uuml; və ən səbirli şəxslər olmalıdırlar. Gec əsəbiləşsinlər və onlardan &uuml;zr istədildiyi zaman sakit olsunlar. Acizlərlə mehriban və g&uuml;cl&uuml;lərlə m&uuml;nasibətdə m&ouml;hkəm olsunlar. M&ouml;hkəmlikləri z&uuml;lmə məğlub olmasın və yumşaqlıqları zəifləməsin. Adlı-sanlı və tanınmış insanlara qoşul. Xeyirxahlıqda ke&ccedil;mişi olan saleh ailələrdən, eləcə də d&ouml;y&uuml;ş&ccedil;&uuml;lər, ş&uuml;caətlilər, səxavətlilər və mərdlərlə bağlılığını m&ouml;hkəmlət. &Ccedil;&uuml;nki bunlar kərəm əhli və ehsan və yaxşılıq budaqlarıdırlar. İşlərini elə bir formada yerinə yetir ki, ata-ana &ouml;vladının işini yerinə yetirir. Əgər onların g&uuml;clənməsinə səbəb olan işi yerinə yetiribsənsə, baxışında b&ouml;y&uuml;k olmamalıdır, eləcə də sənin l&uuml;tf&uuml;n və yaxşılığın ki&ccedil;ik olsa belə, nəzərində az cilvələnməlidir. &Ccedil;&uuml;nki sənin l&uuml;tf&uuml;n və yaxşılığın səbəb olur ki, səndən nəsihəti əsirgəməsinlər və sənə xoşməramlı olsunlar. B&ouml;y&uuml;k işləri yerinə yetirmək bəhanəsi ilə ki&ccedil;ik işlərdən qafil olma. &Ccedil;&uuml;nki ki&ccedil;ik l&uuml;tflərdən bir yerdə faydalanırlar və b&ouml;y&uuml;k işlərə də diqqət yetirmək ondan ehtiyacsızlığa gətirib &ccedil;ıxarmayacaq.</p></p><br/> <hr /> Həzrət Əlinin (ə) Əmr İbn Asa məktubu2014-02-23 15:21:16http://azeri.sahartv.ir/custom/432 <p>2014-02-23 15:21:16</p> <p><p> <em>Sən dinini azğınlığı a&ccedil;ıq-aşkar olan və he&ccedil; bir pərdə saxlamayan bir şəxsə tabe edibsən. Kərim şəxslərə &ouml;z məclisində nasaza deyir və s&ouml;hbət zamanı d&ouml;z&uuml;ml&uuml; şəxsi səfeh adlandırır. Sən onun ardınca gedib və ondan bəxşiş istəyibsən. Aslanın arxasınca gedən, onun pəncələrinə g&ouml;z dikən və &ouml;z yemindən ona bir tikə atacağını g&ouml;zləyən it kimi. Deməli həm d&uuml;nyanı, həm də axirətini bada vermisən. Əgər haqqa &uuml;z tutsaydın, hər nə istəsəydin, əldə edərdin. Əgər Allah məni sənə və Əbu S&uuml;fyanın oğluna qarşı ayağa qaldırarsa, əməllərinizə g&ouml;rə cəzanızı verərəm. Əgər siz məni g&uuml;cs&uuml;z etsəniz və yerinizdə qalsanız, qarşınızda olan Allahın əzabı sizin &uuml;&ccedil;&uuml;n ağırdır.</em></p></p><br/> <hr /> Həzrət Əlinin (ə) Müaviyəyə məktubu2014-02-23 15:19:53http://azeri.sahartv.ir/custom/431 <p>2014-02-23 15:19:53</p> <p><p> <em>&quot;Əgər &ouml;z&uuml;n&uuml; b&uuml;r&uuml;d&uuml;y&uuml;n bu d&uuml;nyəvi &ouml;rt&uuml;klərin kənara &ccedil;əkilərsə nə edərsən? G&ouml;zəlliklərlə bəzənmiş d&uuml;nya cilvəlidir və xoşluq və ləzzətləri aldadıcıdır. D&uuml;nya səni &ouml;z&uuml;nə &ccedil;ağırdı və sən ona cavab verdi. Səni &ouml;z arxasınca &ccedil;əkdi və sən onun arxasınca getdin, fərmanını yerinə yetirdin və itaət etdin. Amma qəfildən bir şəxs səni getməkdən &ccedil;əkindirdi. Belə ki, səni onun zərbəsindən xilas edəcək he&ccedil; bir sipərin yoxdur. Deməli y&uuml;yənini &ccedil;ək və getməyi dayandır və Hesab G&uuml;n&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n azuqə yığ. Qarşında olan hadisə ilə qarşılaşmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n kəmərini m&ouml;hkəmlət. Azğınların s&ouml;z&uuml;n&uuml; dinləmə. Əgər olmasa, qafil qaldığın məsələdən səni xəbərdar edərəm. Sən naz və nemətə qərq olmuş insansan. Şeytan səni zəncirləyib və arzusunu səndə tapmışdır. Hazırda b&uuml;t&uuml;n bədənində, ruhunda və qanında axmaqdadır.<br /> Ey M&uuml;aviyə! Siz nə vaxtdan &uuml;mmətin valiləri və h&ouml;kmdarları olmuşsunuz. Halbuki dində nə uzun ke&ccedil;mişiniz, nə də ki şərəfdə uca məqamınız var. B&uuml;r&uuml;məkdə olan vəhşilikdən Allaha pənah aparıram. Səni &ouml;z arzularının məftunu olmaqdan və gizliliyinin aşkarda olduğu kimi olmasından &ccedil;əkindirirəm.<br /> Məni m&uuml;haribəyə &ccedil;ağırıbsan. İnsanları bir tərəfə qoy və &ouml;z&uuml;n mənim qarşıma &ccedil;ıx. İki qoşunu məsələdən kənarda qoy. Hamı bilsin ki, hansımızın qəlbi g&uuml;nahla qaralmış və qəflət pərdəsi g&ouml;zlərini tutmuşdur.<br /> Mən Əb&uuml;l-Həsənəm. Sənin yaxınlarını, dayını, qardaşını Bədr g&uuml;n&uuml;ndə başını bədənindən ayıranam. Hazırda həmin qılınc mənimlədir və həmin &uuml;rəklə d&uuml;şmənlə qarşılaşıram. Nə başqa dini se&ccedil;mişəm, nədəki yeni peyğəmbəri. Həmin yoldayam ki, siz onu tərk etmək istəyirsiniz və ikrahla ona daxil olmuşsunuz.<br /> Sanırsan ki, Osmanın qanı &uuml;&ccedil;&uuml;n gəlmişsən. Bilirsən ki, Osmanın qanı harada t&ouml;k&uuml;l&uuml;b. Deməli həmin yerə get, əgər onun qanını almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n gəlmişsən. Sanki belədir ki, m&uuml;haribə sənə dişini batırır, qiymətli dəvələrin y&uuml;k&uuml;n ağırlığından nalə etdikləri kimi. G&ouml;r&uuml;rəm ki, qoşunların ağrılı hadisələrdən, ardıcıl zərbələrdən və məğlubiyyətdən nalə edirlər və məni Allahın kitabına &ccedil;ağırırlar. Halbuki bir qrup kafir və m&uuml;nkirdirlər, ya biət edib, ya da biəti sındırıb.&quot;</em></p></p><br/> <hr /> Həzrət Əli (ə) Azərbaycandakı amilinə Əşəs İbn Qeysə məktubu 2014-02-10 18:04:38http://azeri.sahartv.ir/custom/412 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="Həzrət Əli (ə) Azərbaycandakı amilinə Əşəs İbn Qeysə məktubu " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_149090740552f9148789e46_00009.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 18:04:38</p> <p><p> <em>&quot;H&ouml;kmranlıq etdiyin b&ouml;lgə sənin azuqən deyil, sənin boynunda əmanətdir və səndən aşağı olan şəxsin h&ouml;kmranı olması istənilib.<br /> Sənə olmaz ki, istədiyini rəiyyətə fərman verəsən. Yaxud &ouml;z&uuml;n&uuml; b&ouml;y&uuml;k işə qarışdırasan. Məgər sənə bir g&ouml;stəriş gəlmiş ola. Allah-taalanın əmlakından sənin əlində əmlak vardır. Sən xəzinədarsan ki, onu mənə təslim edəsən. &Uuml;mid var ki, mən sənin &uuml;&ccedil;&uuml;n ən pis vali olmayam. Vəssalam.&quot;</em></p></p><br/> <hr /> İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (3-cü hissə)2014-02-10 18:03:34http://azeri.sahartv.ir/custom/411 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (3-cü hissə)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_113520053352f914316bf6e_00007.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 18:03:34</p> <p><p> Bu &uuml;mmətin baş&ccedil;ılarının əməl etdikləri, rəiyyətin həmin ənənə əsasında formalaşdığı və vəziyyətinin yaxşılaşdığı g&ouml;zəl ənənəni pozma və elə bir ənənə gətirmə ki, ke&ccedil;miş g&ouml;zəl ənənələrə ziyan vurmuş olsun və o zaman yaxşı m&uuml;kafat o kəslərə nəsib olacaq ki, o g&ouml;zəl ənənələrin əsasını qoyublar və g&uuml;nah sənə qalacaqdır ki, onları pozasan. Sənin &ouml;lkənin işinin qaydasına d&uuml;şməsi və səndən qabaq xalqın qurduğu g&ouml;zəl quruluşların yaşaması &uuml;&ccedil;&uuml;n alimlər və bilicilərlə &ccedil;ox s&ouml;hbət et ki, bunların xalqın səndən əvvəl qurduğu quruluş və ayin, həm&ccedil;inin sənin diyarının işlərini yoluna qoyacaq məsələnin təsbitində təsirli olsun.<br /> Bil ki, rəiyyət elə təbəqələrdirlər ki, işləri yalnız qarşılıqlı olaraq islah və bir-birilərinə ehtiyacları olar. Onlardan ibarət bir təbəqə Allahın qoşunlarıdırlar, bir təbəqə x&uuml;susi və ya &uuml;mumi m&uuml;əllimlərdir, bir təbəqə ədalət yayan hakimlər(qazilər)dir, bir təbəqə &ouml;z işlərində insaf və səbirli olan iş&ccedil;ilər, bir təbəqə istər m&uuml;səlman, istərsə də qeyri-m&uuml;səlman xərac verənlər, bir təbəqə tacirlər, sənət sahibləri, bir təbəqə də hacət istəyən və yoxsullardan ibarət furudin təbəqəsidir. Onların hər birinə Allah bir pay m&uuml;əyyən edib və onun miqdarını &ouml;z kitabı və peyğəmbəri(səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)in ənənəsində bəyan edib və g&ouml;stəriş veribdir ki, bizim yanımızda saxlanılsın.<br /> Və qoşunlar Allahın fərmanı ilə rəiyyətin m&ouml;hkəm səngərləri və valilərin bəzəyidirlər. Din onlara başıucalıq gətirər və yollar onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n əmin-aman olar və rəiyyətin işi yalnız onlarla istiqamətlənər. Və qoşunun işi yalnız Allahın onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n təyin etdiyi xəracla qaydasına d&uuml;şər ki, &ouml;z d&uuml;şmənləri ilə cihadda g&uuml;clənsinlər və &ouml;z işlərinin qaydaya d&uuml;şməsində ona etimad etsinlər ki, ehtiyaclarını təmin etsin. Bu iki təbəqə yalnız hakimlər(qazilər), iş&ccedil;ilər və m&uuml;əllimlərdən ibarət olan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; təbəqə vasitəsi ilə yaşaya bilər. Onlar m&uuml;qavilə və m&uuml;ahidələri bağlayır, h&ouml;kumətin maraqlarını toplayır və istər x&uuml;susi olsun, istərsə də &uuml;mumi- hər bir işdə onlara s&ouml;ykənmək olar. Sadaladığım hallar bir araya gəlib, mənfəət əldə edib, bazarları fəal saxlayan və başqalarının g&ouml;rməkdə aciz qaldıqları işlərdə rəiyyətin işlərini qaydaya salan tacirlər və sənət sahibləri vasitəsi ilə m&ouml;hkəm qala bilər. O zaman furudin təbəqəsi, yəni ehtiyaclılar və miskinlər vali tərəfindən &ouml;z bəxşişi ilə nəvaziş edilməyə layiqdirlər. Allahın yanında bu təbəqələrin hər biri &uuml;&ccedil;&uuml;n a&ccedil;ılan qapı var. Və hər birinin validə haqqı vardır ki, onların işləri qaydasına d&uuml;şs&uuml;n və vəziyyətləri yaxşılaşsın. Və vali Allahın onun &uuml;&ccedil;&uuml;n təyin etdiyinin &ouml;hdəsindən yalnız səy və Allahdan k&ouml;mək istəmək və &ouml;z&uuml;n&uuml; haqqın icrasına borclu etmək və istər &ccedil;ətin olsun, istərsə də asan- işlərdə səbirli olmaqla gələ bilər.<br /> T-20</p></p><br/> <hr /> İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (2-ci hissə)2014-02-10 18:02:17http://azeri.sahartv.ir/custom/410 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (2-ci hissə)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_38193672452f9140c5996d_00006.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 18:02:17</p> <p><p> Paxıllarla məsləhətləşmə ki, səni comərdlik və səxavətlilikdən &ccedil;əkindirərlər və hərislərlə də məsləhətləşmə ki, zira sənin g&ouml;zlərini artıqtələblilik və tamahkarlığa aludə edərlər və paxıllıq, qorxu və tamahkarlıq m&uuml;xtəlif x&uuml;susiyyətlərdir ki, Allaha ş&uuml;bhə hamısını əhatə edir. Sənin ən pis vəzirlərin səndən qabaq pis əməl sahiblərinin vəziri və onların g&uuml;nahlarının şəriki olublar. Qoymayasan ki, onlar sənin sirrdaşların və həmdəmlərin olsunlar, zira onlar z&uuml;lmkarların yardım&ccedil;ıları və g&uuml;nahkarlar olublar. Belə bir halda, sən onların yerinə canişinlər tapa bilərsən; elə kəslər ki, rəy, təfəkk&uuml;r və iş bilməkdə onlar kimi olsunlar, lakin &ccedil;iyinlərində onların g&uuml;nah y&uuml;k&uuml; kimi g&uuml;nah y&uuml;k&uuml;nə malik olmasınlar. Elə kəslər ki, z&uuml;lmkarlığı z&uuml;lmlərində və pozğunluğu pozğunluqlarında dəstəkləməmiş olsunlar. Onların sənə əziyyətləri daha az, k&ouml;məkləri daha yaxşı,&nbsp; mehribanlıqları daha artıq və başqaları ilə dostluqları&nbsp; daha az olar.&nbsp;&nbsp;<br /> Onları kimsəsizlikdə dostluğa se&ccedil;. Sənin ən yaxşı se&ccedil;ilmiş vəzirlərin o kəslər olmalıdırlar ki, haqq acı olsa da haqq s&ouml;z danışmış olsunlar, Allahın &ouml;z dostları &uuml;&ccedil;&uuml;n bəyənmədiyi işlərdə daha az sənə k&ouml;mək etmiş olsunlar, hər&ccedil;ənd ki, bu s&ouml;zlər və işlər sənə xoş gəməsin.<br /> &Ouml;zlərini g&uuml;nahlardan qoruyanlar və d&uuml;z danışanlara qoşul, sonra onlardan istə ki, sənə &ccedil;ox sitayiş etməsinlər və qurşanmadığın batil iş ilə səni şad etməsinlər, zira yaltaqlığa b&uuml;r&uuml;nm&uuml;ş sitayiş xudbinliyə səbəb olaraq, insanı &ouml;zbaşınalığa məcbur edər.&nbsp;<br /> Və xeyirxah ilə pis iş sahibi sənin yanında eyni olmamalıdırlar, zira bu iş xeyirxahların xeyir işlərə rəğbətlərinin qalmamasına, pis iş sahiblərinin isə pis işlərə rəğbətlərinin artmasına səbəb olar. Hər biri ilə elə rəftar et ki, &ouml;z&uuml;n&uuml; həmin işə borclu etmiş olsun. Və bil ki, valinin rəiyyətlə bağlı xoşfikirliliyinə səbəb olan ən yaxşı şey, valinin rəiyyətə yaxşılıq etməsi, onun əzab y&uuml;k&uuml;n&uuml;n azaldılması və ikrahla onları borclu olmadıqları işləri həyata ke&ccedil;irməyə məcbur etməməsidir. Və sən bu sahədə elə olmalısan ki, rəiyyətin sənə xoşfikirliliyi&nbsp; yaranmış olsun. Zira onun xoşfikirliliyi bir &ccedil;ox əzabları səndən uzaqlaşdırmış olacaq. Sənin xoşfikirliliyinlə o kəs layiqdir ki, onun haqqında daha &ccedil;ox ehsan vermiş olasan və bədg&uuml;manlığa o kəs layiqdir ki, onun haqqında pislik etmiş olasan.<br /> T-20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></p><br/> <hr /> İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (1-ci hissə)2014-02-10 18:01:24http://azeri.sahartv.ir/custom/409 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əli(ə)-ın Malik Əştərə məktubu (1-ci hissə)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_75260080052f91354f3d23_00004.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 18:01:24</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>İmam Əli(ə) bu fərmanı Malik Əştər Nəxəiyə yazır. Onu Misirin valisi təyin etdiyi zaman. Məhəmməd ibn Əb&uuml;bəkrin m&uuml;rəkkəb vəziyyət ilə &uuml;zləşdiyi zaman. Bu fərman ən uzun fərman sayılır və onun digər məktublarından daha &ccedil;ox m&uuml;sbət cəhətə malikdir.</strong><br /> Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bu fərman Allahın bəndəsi, m&ouml;minlərin əmiri Əli tərəfindən Malik ibn Haris Əştərədir. Onunla bağladığı m&uuml;qavilədə, onu xərac toplaması, d&uuml;şmənlər ilə savaşması və xalı doğru yola y&ouml;nləndirməsi və şəhərlərini abad etməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n Misirin valisi təyin etdiyi zaman.<br /> Ona Allahdan qorxmağa və Allahın kitabında buyurduqlarına əməl etməyə fərman verir. &Ouml;z danışığı və əməli ilə Allaha k&ouml;mək etməyə fərman verir. Necə ki, Allah Tala ona k&ouml;mək edənlərə k&ouml;mək vəd edib. Ona fərman verir ki, nəfsinə hakim kəsilsin və &uuml;syankarlıqdan qorusun. &Ccedil;&uuml;nki, nəfs həmişə pisliklərə qərar verər. Yalnız Allahın rəhməti şamil olarsa.<br /> Ey Malik! Bil ki, səni elə bir diyara g&ouml;ndərirəm ki, səndən &ouml;ncə d&ouml;vlətlər g&ouml;r&uuml;b, bəzisi ədalətli, bəzisi zalım. Xalq sənin əməllərinə o nəzərlə baxacaq ki, sən &ouml;z&uuml;ndən &ouml;ncəki hakimlərin əməllərinə baxırdın. Sənin haqqında o s&ouml;zləri deyəcəklər ki, sən onların barəsində deyirsən və xeyirxahları xalqın dili ilə deyilən s&ouml;zlərdən tanımaq olar.<br /> Sənin &uuml;&ccedil;&uuml;n ən yaxşı xəzinə xeyir əməllərin xəzinəsi olmalıdır. Bəs &ouml;z nəfsinə qalib gəl. Nəfsinə rəva g&ouml;rmədiyin məsələdə xəsislik et ki, nəfsin istədiyi şeylərdə xəsislik etmək insafdandır. Rəiyyət ilə mehribanlıq etməyi, onları sevməyi və l&uuml;tfkarlığı &ouml;z&uuml;nə ş&uuml;ar qərar ver. Yırtıcı bir heyvan kimi olma ki, onları ovlamağı &ouml;z&uuml;nə qənimət biləsən. &Ccedil;&uuml;nki, onlar iki qrupdurlar. Ya səninlə eyni dindən olanlardırlar. Ya da, yaradılışda səninlə eynidirlər. Onlar səhvə yol verəcəklər, bilərəkdən və ya bilmədən yanlışlığa d&uuml;&ccedil;ar olacaqlar. Onları &ouml;z mərhəmətin və mehribanlığından nəsibsiz etmə. Necə ki, Allah Talanın sənə qarşı mehriban və bağışlayan olmasını istəyirsən. &Ccedil;&uuml;nki, sən onlardan &uuml;st&uuml;nsən. Və səni o diyara vali g&ouml;ndərən şəxs də səndən &uuml;st&uuml;nd&uuml;r. Və Allah səni o diyara vali g&ouml;ndərən şəxsdən &uuml;st&uuml;nd&uuml;r. Onların vəziyyətinə d&uuml;zəliş etməyi səndən istəyib və səni onlarla sınağa &ccedil;əkib.<br /> Ey Malik! Allah ilə savaşa cəhd g&ouml;stərmə. Onun qəzəbi qarşısında g&uuml;cs&uuml;zsən. Onun mərhəməti və əfvinə də həmişə ehtiyaclısan. Nə zaman bir nəfəri bağışlasan, g&ouml;rd&uuml;y&uuml;n işə g&ouml;rə peşman olma. Əgər bir nəfəri cəzalandırsan, əməlinə g&ouml;rə sevinmə.</p></p><br/> <hr /> Həzrət Əli (ə)-ın xəvariclər barədə xütbəsi 2014-02-10 17:58:17http://azeri.sahartv.ir/custom/408 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="Həzrət Əli (ə)-ın xəvariclər barədə xütbəsi " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_66530847952f912f904f58_00003.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 17:58:17</p> <p><p> <em>Həzrət Əli (ə) &ouml;z səhabəsindən bir kişini g&ouml;ndərdi ki, xəvaricə qoşulmaq istəyən, lakin o həzrətdən qorxan Kufə ordusundan bir qrupunun indi nə edirlər? Kişi onun yanına qayıtdığı zaman Həzrət ondan soruşdu: Aya razılaşıb qaldılar və ya qorxub getdilər?<br /> Cavab verdi:&nbsp; Ey Əmirəlm&ouml;minin! Getdilər.<br /> O zaman imam buyurdu: Səmud tayfasının uzaq qaldığı kimi Allahın rəhmətindən uzaq qalsınlar. Əgər nizə ucları onlara tərəf tuşlanarsa və qılınclar onların başlarına endirilərsə, etdiklərindən peşman olacaqlar. Bu g&uuml;n şeytanın istəyi onları ayırmaq və pərakəndə etmək idi və belə etdi.</em></p></p><br/> <hr /> Haqq əhli barəsində Həzrət Əlidən (ə) kəlamı 2014-02-10 13:35:03http://azeri.sahartv.ir/custom/407 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="Haqq əhli barəsində Həzrət Əlidən (ə) kəlamı " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_77379821652f910e644e39_00002.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 13:35:03</p> <p><p> <em>Ey insanlar! Hidayət yolunda ardıcılları az olsa da, qorxmayın. &Ccedil;&uuml;nki insanların hamısı s&uuml;frə kənarında oturublar ki, azacıq doysun. Uzun aclıq isə &ouml;ndədir. Ey İnsanlar! Bir işdən razı olmaq və bir işdən narazı olmağın m&uuml;kafatı və cəzası vardır.</em></p></p><br/> <hr /> İmam Əli (ə)-ın qiyama dəvəti2014-02-10 13:33:40http://azeri.sahartv.ir/custom/406 <img alt="NƏHCÜLBƏLAĞƏ " title="İmam Əli (ə)-ın qiyama dəvəti" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19055547052f91063ee39b_00001.jpg" border="0" /> <p>2014-02-10 13:33:40</p> <p><p> O həzrətin x&uuml;tbəsində yekun kəlam budur ki, m&uuml;haribəyə s&ouml;vq etməklə m&uuml;xalifdir</p></p><br/> <hr />