Ir-s RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "İran Bağları"2014-04-14 10:24:41http://azeri.sahartv.ir/custom/503 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "İran Bağları"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1577500522534d6ca38e37f_rete.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:24:41</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; İran Bağları &ouml;z&uuml;nəməxsus &ouml;zəlliyi və quruluşu ilə d&uuml;nyada məşhurdur. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Şeyx Səfiəddin Ərdəbili Məqbərəsi"2014-04-14 10:24:01http://azeri.sahartv.ir/custom/502 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Şeyx Səfiəddin Ərdəbili Məqbərəsi"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_2040077687534d6c499db7e_ardabili-0305-mm1.gif" border="0" /> <p>2014-04-14 10:24:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; Şeyx Səfiəddin Ərdəbili Məqbərəsi Ərdəbil şəhərinin tarixi məkanlarından biri sayılır. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təbriz Bazarı"2014-04-14 10:23:16http://azeri.sahartv.ir/custom/501 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təbriz Bazarı"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_916497183534d6b8378e95_mozafariye7.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:23:16</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; &ldquo;Təbriz Bazarı&rdquo; İran və Asiya qitəsində ən iri və ən m&uuml;h&uuml;m &uuml;st&uuml;&ouml;rt&uuml;l&uuml; bazar hesab olunur. Bu bazar bir kvadrat kilometrlik bir ərazidə yerləşir. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Şuştərin Su İnfrastrukturları"2014-04-14 10:22:25http://azeri.sahartv.ir/custom/500 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Şuştərin Su İnfrastrukturları"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1220245945534d6b45ada73_728.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:22:25</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; Sasanilər d&ouml;vr&uuml;nə aid olan Şuştərini su infrastrukturları sənaye məqsədli dəyirmanlarda hərəkətverici struktur olaraq quraşdırılıbmış. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Azərbaycan Kilsələri(Qara kilsə, Sent Stefanus kisləsi və Zurzur kilsəsi)"2014-04-14 10:21:32http://azeri.sahartv.ir/custom/499 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Azərbaycan Kilsələri(Qara kilsə, Sent Stefanus kisləsi və Zurzur kilsəsi)"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_766907209534d6afe1689b_gty7io.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:21:32</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; Qara Kilsə və ya M&uuml;qəddəs Tadeus kilsəsi Qərbi Azərbaycanda yerləşən tarixi kilsənin adıdır. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Bistun Kitabəsi"2014-04-14 10:20:36http://azeri.sahartv.ir/custom/498 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Bistun Kitabəsi"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_603545793534d6aa6cf576_pdghuj.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:20:36</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; &quot;Bistun Kibatəsi&quot; Əhəmənilər d&ouml;vr&uuml;nə aid bir əsərdir ki, Kermanşah şəhərinin 30 kilometrliyində, Bistun dağının yamacında yerləşir. &quot;Bistun&quot; kəlməsi qədim fars dilində olan &quot;Bəğəstan&quot; s&ouml;z&uuml;ndən g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;b ki, &quot;Bəğlərin yeri&quot; mənasındadır.</strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Ərge Bəm"2014-04-14 10:19:50http://azeri.sahartv.ir/custom/497 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Ərge Bəm"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1628108957534d69fd62f75_icc_news_fa_723_2.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:19:50</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; &quot;Ərge Bəm&quot;(Bəm Qalası) d&uuml;nyanın &ccedil;iy kərpicdən tikilmiş ən iri tikilisi sayılır. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Qonbəde Soltaniyə"2014-04-14 10:19:01http://azeri.sahartv.ir/custom/496 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Qonbəde Soltaniyə"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1978375273534bb832e2077_gonbadsoltanie.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:19:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; &quot;Qonbəde Soltaniyə&quot; bişmiş kərpic ilə tikilmiş d&uuml;nyanın ən iri g&uuml;nbəzi və Ulcaytunun məqbərəsidir ki, 1302-1312-ci illərdə Soltaniyə(Elxanilərin paytaxtı) şəhərində tikilib.</strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Pasarqad"2014-04-14 10:18:19http://azeri.sahartv.ir/custom/495 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Pasarqad"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1027627520534bb7f6928de_CyrustheGreatTomb_22059.jpg" border="0" /> <p>2014-04-14 10:18:19</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash; &quot;Pasarqad&quot; tarixi binalar kompleksi Əhəmənilər d&ouml;vr&uuml;ndən qalmış bir irsdir ki, Şirazın 135 kilometr şimalında, Pasarqad məntəqəsində yerləşir.</strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təxte Süleyman"2014-04-12 20:41:16http://azeri.sahartv.ir/custom/493 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təxte Süleyman"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_20625289905349a5ceebed8_tty.jpg" border="0" /> <p>2014-04-12 20:41:16</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV --&quot;Təxte S&uuml;leyman&quot; Qərbi Azərbaycan vilayətində Təxte S&uuml;leyman kəndi və Təkab yaxınlığında yerləşən tarixi bir ərazinin adıdır.</strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Nəqşicahan"2014-04-12 20:40:01http://azeri.sahartv.ir/custom/492 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Nəqşicahan"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_277495545349a467a0e85_IMG16173268.jpg" border="0" /> <p>2014-04-12 20:40:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV --&quot;Nəqşicahan&quot; meydanı İsfahanda yerləşir. D&uuml;zbucaqlı şəklində olan bu meydan Səfəvilər d&ouml;vr&uuml;nə aid binalar ilə əhatəyə alınıb. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təxte Cəmşid"2014-04-12 20:09:21http://azeri.sahartv.ir/custom/491 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Təxte Cəmşid"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_111471901353499ddd5a96b_kjhkj.jpg" border="0" /> <p>2014-04-12 20:09:21</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV --&quot;Təxte Cəmşid&quot; Fars vilayətinin şimalında, Mərvdəşt məntəqəsində yerləşir. </strong></p></p><br/> <hr /> İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Çoğazənbil"2014-04-12 17:59:40http://azeri.sahartv.ir/custom/490 <img alt="Ir-s " title="İranın Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısında qeydə alınmış irsi "Çoğazənbil"" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_108659073253497ef76d7c8_72513_642.jpg" border="0" /> <p>2014-04-12 17:59:40</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV --&quot;&Ccedil;oğazənbil&quot; qədim bir ibadətgahdır ki, miladdan 1250 il &ouml;ncə Elamilər zamanı tikildiyi ehtimal olunur. </strong></p></p><br/> <hr />