İRAN RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif Ayaz Minarəsi; İranda Qəznəvilərin ən qədim binası2014-08-31 20:46:58http://azeri.sahartv.ir/custom/554 <img alt="İRAN " title="Ayaz Minarəsi; İranda Qəznəvilərin ən qədim binası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_20589268555403899ecc938_ayaz.jpg" border="0" /> <p>2014-08-31 20:46:58</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; Zəngin mədəniyyət və sivilizasiyaya malik olan İran &ouml;z&uuml;ndə m&uuml;xtəlif xalqlar və millətləri birləşdirir. Tarix boyu İranın zəngin sivilizasiyası m&uuml;xtəlif&nbsp; silsilələrini şahidi olub. Bu silsilələr arasındakı fərqlərə baxmayaraq, onların hamısı b&ouml;y&uuml;k İran sivilizasiyasının bətnində yer alıb, onun bir par&ccedil;asına &ccedil;evriliblər. Hələ də bu silsilələrdən g&uuml;n&uuml;m&uuml;zə gəlib &ccedil;atan m&uuml;h&uuml;m və dəyərli irslərin şahidi olmaq m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</strong><br /> Bu dəyərli irslərdən biri də Ayaz Minarəsidir. Bu minarə İranın Rəzəvi Xorasanı vilayətində, T&uuml;rbəte Cam &ndash; Məşhəd yolunun &uuml;zərində daş qaya &uuml;zərində qərar tutur. Bu bina Qəznəvilər d&ouml;vr&uuml;ndən g&uuml;n&uuml;m&uuml;zə gəlib &ccedil;atan ən qədim və ən dəyərli irs olaraq tanınır. Bu bina Sultan Mahmud Qəznəvinin d&ouml;vr&uuml;ndə Tus valisi, sərkərdə Aslan Cazib tərəfindən quraşdırılıb. &Ouml;l&uuml;m&uuml;ndən sonra(419-420) elə bu sadə və eyni zamanda g&ouml;zəl və əzəmətli binada dəfn olunur.<br /> Aslan Cazib b&ouml;y&uuml;k İran şairi Firdovsinin pərəstişkarı idi. Onu, İranda epik d&uuml;ş&uuml;ncələrə meylli insan kimi yad edirlər. Maraqlıdır ki, həyatda olduğu m&uuml;ddət ərzində Tus şəhəri xeyli inkişaf edir, mədəni və siyasi baxımdan d&ouml;vr&uuml;n&uuml;n tanınmış mərkəzlərindən birinə &ccedil;evrilir. Xorasan vilayətinin 4 məşhur mərkəzi sırasına daxil olur.<br /> Binanın kənarında daha bir oxşarının olduğu amma, zamanın axarında dağıldığı ehtimal edilən Ayaz Minarəsi ke&ccedil;mişdə b&ouml;y&uuml;k bir karvansarada yerləşdiyi g&uuml;man edilir. Bu bağın hicri tarixi ilə 389-cu 421-ci illər arası salındığı bildirilir. Minarənin h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; 40 metrdir. Minarəyə &ccedil;ıxmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n 100 pillədən ibarət bir pilləkən m&ouml;vcuddur. Minarənin diametri b&uuml;n&ouml;vrə hissəsində 5.5 metr, ən h&uuml;nd&uuml;r n&ouml;qtəsində isə 2.5 metrdir. Bu iki minarə g&ouml;zəllik və uzaqdan gələnləri məqsədə istiqamətləndirmək kimi vəzifələrlə yanaşı, eyni zamanda g&ouml;zət&ccedil;i və nəzarət q&uuml;lləsi kimi də istifadə olunurmuş.<br /> Minarənin &uuml;zəri kufi xətti ilə yazılarla &ouml;rt&uuml;l&uuml;d&uuml;r. Binanın daxili isə m&uuml;xtəlif rəngli naxışlarla bəzədilib. Divarlarda m&uuml;xtəlif həndəsi fiqurlar, kufi xətti ilə&nbsp; yazılmış yazılar, gəc ilə g&ouml;zəl naxış işləmələri, g&uuml;nbəzin ayağında şəbəkəli naxışlar, kərpiclərlə divarlarda işlənmiş naxışlar və g&uuml;nbəzin ətrafında kufi xətti ilə &quot;Mahmud&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n təkrar formada işlənilməsi binaya &ouml;z&uuml;nəməxsus g&ouml;zəllik verib.<br /> Aslan Cazib məqbərəsi bişmiş kərpicdən tikilib. A&ccedil;ıq və t&uuml;nd rəngli kərpiclər g&ouml;zəl naxışlarla divara işlənib. Divarın yuxarı hissəsində də kufi xətti ilə yazılmış mavi rəngli bir kitabə m&ouml;vcuddur ki, diqqəti &ouml;z&uuml;nə cəlb edir. Bu bina 8 bucaqlı oturacaq &uuml;zərində yerləşmiş, h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; az olan bir g&uuml;nbəzə malikdir. G&uuml;nbəzi &uuml;zərində daşıyan 8 bucaqlı&nbsp; oturacaq h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; 10 metr olan divarın &uuml;zərində yerləşir.<br /> Bina daş hasarlara malik olan bir karvansaranın ortasında&nbsp; yerləşirmiş ki, hazırda bu karvansara tamamilə dağılıb. Amma, onun kənarında başqa bir karvansara m&ouml;vcuddur ki, Əmir Əlişir Nəvayi tərəfindən tikilib. Bu karvansara hələ də m&ouml;vcuddur.<br /> D&ouml;rdbucaqlı formasına malik olan və daşdan h&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş karvansara g&ouml;zət&ccedil;i b&uuml;rclərinə malik olub. Karvansaranın əsas divarlarına m&ouml;hkəmlik vermək &uuml;&ccedil;&uuml;n k&ouml;mək&ccedil;i b&uuml;rclər də var ki, əsas rolu divara dayaq vermək olub. Karvansaranın giriş qapısı İsfahandakı Məhyar Karvansarasının giriş qapısına xeyli bənzəyir. Karvansaranın daxilində karvan əhlinin və heyvanların dincəlmələri &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;xtəlif otaqlar nəzərdə tutulubmuş.</p></p><br/> <hr /> Pərvin Etesami; İctimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə çəkən İranlı şairə 2014-05-20 10:35:12http://azeri.sahartv.ir/custom/510 <img alt="İRAN " title="Pərvin Etesami; İctimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə çəkən İranlı şairə " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_627839020537b2fc8affba_parvin-02.jpg" border="0" /> <p>2014-05-20 10:35:12</p> <p><p> <strong>SəhərTV--G&uuml;cl&uuml; obraz və simvol yaratma, bərabərsizliklər və ictimai dərdlərin əks etdirilməsi şer s&ouml;yləməyə 8 yaşında başlayaraq, qələm əhlinin heyrətinə səbəb olmuş bir şairənin şer &ouml;zəlliklərindəndir.</strong><br /> Pərvin təxəll&uuml;s&uuml;n&uuml; se&ccedil;miş İranın bu məşhur şairəsinin əksər şerləri ədəbi hissələr formasındadır ki, ictimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə &ccedil;əkibdir.<br /> Onun şerinin &ouml;zəlliklərindən biri, ictimai dərdlərin bəyan tərzinin fərqli olmasıdır. O, dərdləri a&ccedil;ıq şəkildə demir! Ya oxucu &uuml;&ccedil;&uuml;n əhvalat s&ouml;yləyir, ya da onu deyişməni dinləməyə &ccedil;ağırır.<br /> Pərvin 1934-c&uuml; ildə ata qohumlarından biri ilə ailə qurur və Kirmanşaha gedir, ancaq bu nigah yalnız 2 ay davam edir. O, &ouml;z qısa bir şerində həmin g&uuml;nləri kədərlə yad edibdir.<br /> Pərvin Etesami 1941-ci il aprelin 4-də qarın yatalağı xəstəliyinə tutulma &uuml;z&uuml;ndən 35 yaşında ikən vəfat edir. Cənazəsi Qum şəhərində Həzrəti Məsumə(s.ə)-nın pak ziyarətgahında ailəvi məzarlıqda uyuyur.</p></p><br/> <hr /> Nə üçün Mütəhərri atası haqda “ruhi fədak”(canım sənə qurban) ifadəsindən istifadə edərdi?2014-05-03 23:04:24http://azeri.sahartv.ir/custom/509 <img alt="İRAN " title="Nə üçün Mütəhərri atası haqda “ruhi fədak”(canım sənə qurban) ifadəsindən istifadə edərdi?" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1061645159536575f68976d_motahhari.jpg" border="0" /> <p>2014-05-03 23:04:24</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Tələbəlik d&ouml;vr&uuml;ndə və ondan sonra ustad şəhid M&uuml;təhərridən atasına yetmişdən yuxarı məktub yadigar qalıbdır ki, onların hamısında atasına &ldquo;ruhi fədak&rdquo; ifadəsi ilə m&uuml;raciət edibdir.</strong><br /> Ustad şəhid Murtaza M&uuml;təhərrinin atası- Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn elə nurani simaya malik idi ki, VVAQ ş&ouml;bəsi məmuru şəxslərin familiyalarını m&uuml;əyyən etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n Fərimana gedəndə o nurani simanı m&uuml;şahidə edərək, onun &uuml;&ccedil;&uuml;n &ldquo;M&uuml;təhərri&rdquo; adını se&ccedil;di və məhz belə oldu ki, bu xanədanın familiyası M&uuml;təhərri oldu.<br /> Ustad M&uuml;təhərri belə nəql edir ki, o b&ouml;y&uuml;k din alimi- Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn obaşdanlar başqa bir əhval-ruhiyyəyə malik idi, allahı ilə dərdi-dil, g&ouml;z yaşları və ah, dua və Quran qiraəti onun munisi idi.<br /> Bu barədə Həzrəti Ayətullah-ul-uzma Xamenei belə deyiblər: &ldquo;... Onun atası(Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn M&uuml;təhərri) o ruhanilərdən idi ki, mənəvi, zahidlik və dini pəhriz baxımından ali bir şəxs idi.&rdquo;<br /> Mərhum M&uuml;təhərri &ouml;z atasına b&ouml;y&uuml;k h&ouml;rmət bəslər və atasının h&ouml;rmətini maksimum və misilsiz həddə saxlayardı. Mən he&ccedil; vaxt g&ouml;rmədim ki, o, atasının qarşısında zarafat etsin.<br /> Dəfələrlə olmuşdu ki, Məşhəddə M&uuml;təhərri ilə ke&ccedil;irdiyimiz iclaslarda onun atası da iştirak edirdi. O, atasının qarşısında son dərəcə ədəbli davranardı! Bu ondan xəbər verirdi ki, dərindən atasına h&ouml;rmət bəsləyirdi. Onun &ouml;z&uuml; də dəfələrlə deyərdi: Mən ibadətlə &uuml;nsiyyət və islami əxlaq və zikri atamdan &ouml;yrənmişəm.&rdquo;...<br /> Şəhid M&uuml;təhərri &ldquo;Dastane Rastan&rdquo; kitabının m&uuml;qəddiməsində atası(m&uuml;əzzəmulləh)-ə işarə ilə yazıb: Bu c&uuml;zi əsəri ilk dəfə olaraq, imanı və təqvası məni d&uuml;z yol ilə tanış etmiş m&ouml;htərəm atam- Cənab Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn M&uuml;təhərri(damət bərəkatuh)-a ithaf edirəm.<br /> Başqa bir yerdə o şəhid, atasını belə yad edir: &ldquo;Bu şərəfli insan he&ccedil; vaxt yuxu vaxtını gecədən &uuml;&ccedil; saat sonraya təxirə d&uuml;şməyə qoymazdı, minimum səhərin a&ccedil;ılmasına iki saat qalmış və c&uuml;mə gecələrində s&uuml;bh&uuml;n a&ccedil;ılmasından &uuml;&ccedil; saat &ouml;ncə oyanar, Qurandan minimum oxuduğu bir c&uuml;zvə olardı və gecə namazını necə də &uuml;rəklə və xatircəmliklə qılardı. Son illərdə &ouml;mr&uuml;ndən təqribən y&uuml;z ilin ke&ccedil;məsinə rəğmən, he&ccedil; vaxt g&ouml;rmədim ki, bir aramsız yuxuya malik olmuş olsun. Bu, məhz həmin mənəvi ləzzət idi ki, onu belə saxlayırdı. Bir gecə olmazdı ki, ata-anasını dua etməsin... qohumları və haqqı olanları yad etməsin.&rdquo;...<br /> Tələbəlik d&ouml;vr&uuml;ndə və ondan sonra ustad şəhid M&uuml;təhərridən atasına yetmişdən yuxarı məktub yadigar qalıbdır ki, onların hamısında atasına &ldquo;ruhi fədak&rdquo; ifadəsi ilə m&uuml;raciət edib.&nbsp;<br /> Şəhid ustad &ouml;z tərəqqisinin amilini valideyninə h&ouml;rmət və ehsan bilərdi; belə ki, onun &ouml;vladı belə nəql edir: Bir g&uuml;n atam mənə dedi: &ldquo;&Ouml;z işlərim və varlıq sirlərim haqda d&uuml;ş&uuml;nərkən hiss edirəm ki, həyatımda xeyir-bərəkətə səbəb olan və daim ilahi diqqət və l&uuml;tfkarlığı mənim halıma şamil edən məsələlərdən biri, &ouml;z valideynlərimə, x&uuml;susən onların qocalıq və xəstəlik d&ouml;vrlərində etdiyim hədsiz h&ouml;rmət və yaxşılıqdır. Mənəvi və mehriban diqqətdən əlavə, q&uuml;drətim imkan verən həddədək yaşayış xərcləri baxımından onlara yardım etmişəm.&rdquo;</p></p><br/> <hr /> Amerikanın İranın Təbəs səhrasında “Qartal pəncəsi” əməliyyatı2014-04-25 16:59:10http://azeri.sahartv.ir/custom/506 <img alt="İRAN " title="Amerikanın İranın Təbəs səhrasında “Qartal pəncəsi” əməliyyatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1086414755535a94521ae4e_tabas5.jpg" border="0" /> <p>2014-04-25 16:59:10</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İkinci inqilab kimi xatırladılan casusluq yuvası adlandırılan Amerikanın Tehrandakı səfirliyinin 53 Amerika casusunun əsir alınması başa &ccedil;atan İmam Xomeyni(r.ə)-in yolunu gedən m&uuml;səlman tələbələr tərəfindən g&uuml;nəş tarixi ilə 1358-ci il aban ayının 13-də ələ ke&ccedil;irilməsi ABŞ-ın heysiyyətinə elə bir zərbə endirdi və onların m&uuml;stəmləkə&ccedil;ilik siyasətlərini iflasa uğratdı ki, Ağ Evi bu məsələni m&uuml;mk&uuml;n olan hər bir yolla həll etməyə vadar etdi.</strong><br /> Buna g&ouml;rə, Amerika ilk addımda &ouml;z&uuml;n&uuml;n diplomatik hərəkətləri ilə İranın siyasi və iqtisadi əlaqələr baxımından sanksiya olunmasına əl atdı və ikinci addımda İran İslam Respublikasına hərbi təcav&uuml;z planını g&uuml;ndəmə gətirdi.<br /> M&uuml;səlman tələbələrin inqilab&ccedil;ı iradəsi ilə həyata ke&ccedil;irilən Tehranda Amerikanın casusluq yuvası ilə rəftar Ağ Evi bu təhqiramiz macəradan qa&ccedil;maq &uuml;&ccedil;&uuml;n bir &ccedil;ox &ccedil;aş-başlıqlarla &uuml;zləşdirdi.<br /> Amerika İrana hərbi h&uuml;cum &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;rəkkəb və dəqiq əməliyyat planı hazırlayaraq, səfirlikdə yerləşən casusları azad etmək bəhanəsinə &uuml;z tutdu:<br /> 1980-cı il aprelin 24-də amerikan təyyarə və vertolyotlar Tehranda casusluq etməsinə g&ouml;rə, tələbələr tərəfindən girov g&ouml;t&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş 53 amerikalını azad etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n İranın hava məkanına daxil oldular. Daha 6 təyyarə və 6 vertolyot &ouml;z&uuml;n&uuml; Təbəsə &ccedil;atdırdı və iranlı hərbi q&uuml;vvələrin xəbəri olmadan gecə qaranlığında ucqar bir məntəqədə yerə enirlər. Xırda &ccedil;ınqıl dənələri Amerikanın b&ouml;y&uuml;k fitnəsini &ccedil;&ouml;kd&uuml;rd&uuml; və &ccedil;ınqıl tufanı amerikalı q&uuml;vvələrin məhvinə səbəb oldu.<br /> Əməliyyatın başlanmasından bir ay əvvəl Amerika Hava Qoşunlarının bir m&uuml;təxəssisi təyyarələrin enməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n bir məntəqəni hazırlamış və onun ətrafını enmə &uuml;&ccedil;&uuml;n yolg&ouml;stərici &ccedil;ıraqlarla təchiz etmişdi. Həm&ccedil;inin MKA-nin bir casusluq təyyarəsi həmin məntəqədə u&ccedil;araq, lokator dalğalarını 3000 fut h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;kdə izləmişdi. Bununla belə, vertolyotların pilotlarına g&ouml;stəriş verilmişdi ki, 200 futdan aşağı h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;kdə u&ccedil;sunlar ki, lokator tərəfindən tanınmalarının qarşısı alınsın.<br /> Bu h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;k məhdudiyyəti vertolyotların &ccedil;ınqıl tufanına d&uuml;car olmalarına bais oldu. Bu tufan iki vertolyotun texniki nasazlığa d&uuml;&ccedil;ar olması və əməliyyatı davam etdiməkdən qalmasına bais oldu. Salamat qalmış vertolyotlardan biri geri d&ouml;nd&uuml; ki, iki q&uuml;surlu vertolyotun ekipajını mindirsin, lakin o, bu əməli ilə əslində plandan 20 dəqiqə geri qaldı. İndi əməliyyat əməliyyatın icrasına lazım olan minimum say, yəni altı vertolyotla davam etməli idi. İlk &uuml;&ccedil; vertolyotlu qrup plandan bir saat gec Desert-1-ə &ccedil;atdı, halbuki ikinci qrup da on beş dəqiqə təxirlə enmə məkanına &ccedil;atdı. Vertolyotların yerləşmələrindən sonra məlum oldu ki, onların biri &ouml;z hidravlik sistemini itirib və əməliyyatın beş vertolyotla həyata ke&ccedil;irilməsinin m&uuml;mk&uuml;n olmamasına g&ouml;rə, tapşırıq ləğv olundu və vertolyotlar bazaya geri d&ouml;nmək &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;&nbsp; E-130EC-dən yanacaq doldurmaqla məşğul oldular. Başqa bir problem da var idi. Yaxınlıqdakı şose yolundan ke&ccedil;ən 40 m&uuml;safirə malik bir avtobusun s&uuml;r&uuml;c&uuml;s&uuml; və m&uuml;safirləri amerikalı q&uuml;vvələr İranı tərk edən anadək girov g&ouml;t&uuml;r&uuml;lm&uuml;şd&uuml;lər.</p></p><br/> <hr /> Qasim Süleymani: İslamın igid sərkərdəsi 2014-04-13 11:13:30http://azeri.sahartv.ir/custom/494 <img alt="İRAN " title="Qasim Süleymani: İslamın igid sərkərdəsi " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1712198348534a7155597fd_Qasem_Soleimani.jpg" border="0" /> <p>2014-04-13 11:13:30</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Qasim S&uuml;leymani İslam İnqilabı Keşik&ccedil;iləri Korpusu- Sepah-ın ən məşhur və sevilən komandanlarından biridir və region və d&uuml;nyada inqilab&ccedil;ı m&uuml;səlman gənclər &uuml;&ccedil;&uuml;n bir n&uuml;munə sayılır.</strong><br /> Fars Xəbər Agentliyi, Təhl&uuml;kəsizlik və M&uuml;dafiə Qrupunun məlumatına g&ouml;rə, Qasim S&uuml;leymani<br /> 2000-ci ilin sentyabr ayının əvvələrində İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri tərəfindən&nbsp; Sepah-ın Q&uuml;ds Korpusunun&nbsp; ikinci komandanı təyin edilib. Qasim S&uuml;leymani hərbi q&uuml;drət məfhumunu g&ouml;zəl dərk edir, rəqiblərini yaxşı tanıyır və risk əhlidir. D&uuml;şmənlər belə, onun b&ouml;y&uuml;kl&uuml;y&uuml;n&uuml; etiraf edirlər.<br /> İngiltərənin&nbsp; &ldquo;Guardian&rdquo; qəzeti onun barəsində yazır :&quot;Hətta Soleymanini sevməyənlər belə, onu ağıllı adam hesab edirlər&quot;.<br /> &quot;Amerikan İnterprayz&quot; strateji araşdırmalar m&uuml;əssisəsi Qasim S&uuml;leymanini belə təqdim etmişdir :&nbsp; &quot;General S&uuml;leymani bir pragmatik adamıdır və taktiki &ccedil;ətinliklər ilə qarşılaşmada &ouml;z rəhbərlik bacarığını s&uuml;but edib&quot;.<br /> Həm&ccedil;inin, general S&uuml;leymaninin İslami M&uuml;qavimətin qələbə &ccedil;almasında, 33 g&uuml;nl&uuml;k Livan, habelə 22 və 8 g&uuml;nl&uuml;k Qəzzə m&uuml;haribələrində əldə edilən qələbələrdə və ya İraq və Əfqanıstanın siyasi dosyelərindəki təsirli və uğurlu taktikaları heyrətləndiricidir.<br /> Bəlkə də daha &ouml;ncə medialarda yer alan mətləblər arasında xitab olunan &uuml;&ccedil;&uuml;n daha &ccedil;ox maraqlı olanı, Q&uuml;ds Korpusunun komandanı- Qasim S&uuml;leymani ilə sabiq prezident-Mahmud Əhmədinejad arasındakı ixtilafların haradan qaynaqlandığını və necə sonuclandığını bilməkdir.<br /> Və ya nə &uuml;&ccedil;&uuml;n &quot;Cəlal Talibani&quot; Mahmud Əhmədinejad ilə g&ouml;r&uuml;şdə əvvəl Hacı Qasim ilə salamlaşıb?<br /> Və yaxud Qasim S&uuml;leymaninin&nbsp; Bağdadda prezident Cəlal Talibani ilə g&ouml;r&uuml;ş&uuml;b, danışıqlar apardığı zaman Obama telefon əlaqəsi saxlayanda o, &quot;Mam Cəlal&quot;ın şux təbinə cavab olaraq, Obamaya xitabən nə dedi?</p></p><br/> <hr /> Təbrizin bələdiyyə muzeyi2014-02-27 20:31:33http://azeri.sahartv.ir/custom/451 <img alt="İRAN " title="Təbrizin bələdiyyə muzeyi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1102910034530fa088deaf9_tabriz016.jpg" border="0" /> <p>2014-02-27 20:31:33</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Təbrizin bələdiyyə sarayı bu şəhərin g&ouml;rməli və g&ouml;zəl binalarından biridir. Bu bina Rza şahin fərmanı ilə, n&ouml;vbər qəbiristanlığı &uuml;zərində, Alman m&uuml;həndislər tərəfindən inşa edilib. Bu saray istifadəyə verildiyi g&uuml;ndən indiyədək Təbriz şəhərinin bələdiyyə idarəsi &uuml;&ccedil;&uuml;n istifadə olunur.</strong></p></p><br/> <hr /> Xacə Nəsirin şiələrin qüdrətə çatmalarındakı rolu2014-02-25 19:05:48http://azeri.sahartv.ir/custom/437 <img alt="İRAN " title="Xacə Nəsirin şiələrin qüdrətə çatmalarındakı rolu" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_2118190421530ce9540c315_xace nesir.jpg" border="0" /> <p>2014-02-25 19:05:48</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- G&uuml;nəş təqvimi ilə 579-cu il isfənd ayının 5-də Tus diyarında Xacə Nəsirəddin Məhəmməd Tusi d&uuml;nyaya g&ouml;z a&ccedil;dı.</strong></p></p><br/> <hr /> Zəkəriyya Razinin həyatı2014-02-07 19:23:01http://azeri.sahartv.ir/custom/401 <img alt="İRAN " title="Zəkəriyya Razinin həyatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_65719741252f5328f5e1df_razi.jpg" border="0" /> <p>2014-02-07 19:23:01</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash;Adı Məhəmməd, atasının adı Zəkəriyya və k&uuml;nyəsi Əbubəkrdir. Şərq tarix&ccedil;iləri əsərlərində onu Məhəmməd İbn Zəkəriyya adlandırmışlar. Lakin avropalılar və qərb tarix&ccedil;iləri kitablarında onu Razes və əl-Razi olaraq qeyd etmişlər. </strong></p></p><br/> <hr /> Əbu Əli Sina 2014-02-02 23:31:10http://azeri.sahartv.ir/custom/381 <img alt="İRAN " title="Əbu Əli Sina " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_165905655152eed4ff0b0e4_sina.jpg" border="0" /> <p>2014-02-02 23:31:10</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>İranlı həkim və filosof(370-428 h.q.)</strong></p></p><br/> <hr /> Çövkən, İran tarixində2014-01-30 21:42:57http://azeri.sahartv.ir/custom/377 <img alt="İRAN " title="Çövkən, İran tarixində" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_167470509752ea96b99a803_covkan.JPG" border="0" /> <p>2014-01-30 21:42:57</p> <p><p> <strong>SəhərTV-- &hellip; Əldə olan sənədlər &ccedil;&ouml;vkəni d&uuml;nyanın ən qədim oynu kimi tanıyırlar, zira zamanı Həzrəti İsa(ə)-ın miladından təqribən altı y&uuml;z ilə gedib &ccedil;ıxan əlyazmalara əsasən, iranlılarla turanlılar arasında &ccedil;&ouml;vkən oyununun adı &ccedil;əkilibdir.</strong></p></p><br/> <hr /> Əbu-Reyhanın əsərləri2014-01-30 21:35:36http://azeri.sahartv.ir/custom/376 <img alt="İRAN " title="Əbu-Reyhanın əsərləri" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_100727777952ea946a3165f_abu reyhan.jpg" border="0" /> <p>2014-01-30 21:35:36</p> <p><p> <strong>SəhərTV--Biruninin əsərləri astronomiya, riyaziyyat, fizika, biologiya, geologiya, coğrafiya, faydalı qazıntıların aşkarlanması, mineralş&uuml;naslıq, tarix və xalqların təqvimləri barədədir.</strong></p></p><br/> <hr /> Əbu-Reyhan Biruni 2014-01-30 10:25:04http://azeri.sahartv.ir/custom/375 <img alt="İRAN " title="Əbu-Reyhan Biruni " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_35267461152e9f73913afb_abureyhan.jpg" border="0" /> <p>2014-01-30 10:25:04</p> <p><p> <strong>SəhərTV--Əbu-Reyhan Biruni (362-440 h.q) İranlı riyaziyyat&ccedil;ı, astronom, tarix&ccedil;i və coğrafiyaş&uuml;nasdır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ölməz bilik, regional və irqi bir fenomen deyil2014-01-28 17:32:16http://azeri.sahartv.ir/custom/370 <img alt="İRAN " title="Ölməz bilik, regional və irqi bir fenomen deyil" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_101816176952e7b86550043_sohravardi.jpg" border="0" /> <p>2014-01-28 17:32:16</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Tehran universitetinin Fəlsəfə &uuml;zrə təqa&uuml;ddə olan m&uuml;əllimi D-r İbrahinmi Dinani S&ouml;hrəvərdinin hamıdan &ccedil;ox Yunan fəlsəfəsini bildiyini və əsərlərinin &ccedil;oxunun Yunan janrında olduğunu bildirərək deyib: lakin S&ouml;hrəvərdi Quran ayələrinə d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rd&uuml; və onun nuru ilə &ouml;z&uuml;n&uuml;n həqiqətə doğru yolunu a&ccedil;ırdı.</strong></p></p><br/> <hr /> "Müqəddəs Müdafiə" kitabından fəxrli səhifə; Kərbəla-5 əməliyyatı 2014-01-23 10:30:04http://azeri.sahartv.ir/custom/361 <img alt="İRAN " title=""Müqəddəs Müdafiə" kitabından fəxrli səhifə; Kərbəla-5 əməliyyatı " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_5551466652e0bdeda39bf_karbala.jpg" border="0" /> <p>2014-01-23 10:30:04</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;Bu g&uuml;nlər 1365-ci g&uuml;nəş ilində (1986) Səddam rejimi və onun qərb və şərq hamiləri ilə m&uuml;barizədə iranlıların M&uuml;qəddəs M&uuml;dafiəsində Kərbəla-5 əməliyyatı zamanında islam d&ouml;y&uuml;ş&ccedil;&uuml;lərinin canlara dəyən m&uuml;qaviməti və alqışa layiq cihadının anlarını xatırladır. Bu əməliyyat hazırda Hərbi İnstitutlarda uğurlu hərbi kadrların yetişdirilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n tədris olunur.</strong></p></p><br/> <hr /> Səreyndə isti su və xizəkçilik2014-01-21 20:18:54http://azeri.sahartv.ir/custom/359 <img alt="İRAN " title="Səreyndə isti su və xizəkçilik" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_168988574552dea4c83fe21_Sarein.JPG" border="0" /> <p>2014-01-21 20:18:54</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Əgər xizək s&uuml;rməklə maraqlanırsınızsa, onda yaxşı bilirsiniz ki, saatlarla soyuq havada qar &uuml;zərində xizək s&uuml;rd&uuml;kdən sonra he&ccedil; nə isti bir hamam və daha yaxşısı, isti bir vanna qədər ləzzətli ola bilməz.</strong></p></p><br/> <hr /> TARİX2012-01-15 18:13:04http://azeri.sahartv.ir/custom/133 <p>2012-01-15 18:13:04</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> ŞƏXSİYYƏTLƏR2012-01-15 18:11:53http://azeri.sahartv.ir/custom/132 <p>2012-01-15 18:11:53</p> <p><p> <span style="font-size:18px;"><strong>İran İslam Respublikasının banisi Ayətullah&uuml;l-&Uuml;zma İmam Xomeyni (r.ə)</strong></span></p></p><br/> <hr /> MİLLİ HİMN2012-01-15 18:10:07http://azeri.sahartv.ir/custom/131 <img alt="İRAN " title="MİLLİ HİMN" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_5400411604f12e5325414d_iran-flag.jpg" border="0" /> <p>2012-01-15 18:10:07</p> <p><p> İran İslam Respublikasının d&ouml;vlət bayrağı</p></p><br/> <hr />