RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif İnqilab Rəhbərinin Bəsice Mostəzəfin Təşkilatının Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüşdə bəyanatı2014-12-08 22:39:18http://azeri.sahartv.ir/custom/558 <img alt="" title="İnqilab Rəhbərinin Bəsice Mostəzəfin Təşkilatının Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüşdə bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_40875157854862890be54e_lider.jpg" border="0" /> <p>2014-12-08 22:39:18</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər-- Əmr be məruf, yəni siz yaxşını yaymaq və ona əmr etməkdə və nəhy əz monkər, yəni &ccedil;irkinlik və pislikdən &ccedil;əkindirməkdə, m&uuml;xtəlif yollarla onun qarşısını almaqda məsuliyyət daşıyırsınız. Bunun mənası nədir? Bunun mənası, cəmiyyətin &uuml;mumi sağlamlığı qarşısında məsuliyyətdir. Hamı məsuliyyət daşıyır- mən, siz, o birisi. Ya cihad məsələsi. İslam cihadı əslində İslam nuru, hidayət nurunun &ccedil;atmaması &uuml;&ccedil;&uuml;n istibdad, imperializm və m&uuml;stəmləkə&ccedil;ilik siyasətlərinin pərdəsi arxasında saxlanılmış xalqlara k&ouml;məkdir. Cihad bu pərdələri və &ouml;rt&uuml;kləri cırmaqdır- islami cihad budur. Cihadın m&uuml;dafiə və ya ibtidai olması və bu kimi məsələlər kənar məsələlərdir.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbərinin “İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında” beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı2014-12-03 11:21:31http://azeri.sahartv.ir/custom/557 <img alt="" title="İnqilab Rəhbərinin “İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında” beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1645797446547ef2061fd68_aga xamenei.jpg" border="0" /> <p>2014-12-03 11:21:31</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər-- İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullahuluzma Xameneinin &ldquo;İfrat&ccedil;ı və təkfir&ccedil;i cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında&rdquo; adlı beynəlxalq konqresdə iştirak edən din alimləri, m&uuml;təfəkkirlər və qonaqlar ilə g&ouml;r&uuml;şdə təkfir&ccedil;i cərəyanın mahiyyəti barədə &ccedil;ıxışı:</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri: Dünya müstəmləkəçiliyi əsil islamdan qorxur2014-11-19 17:36:27http://azeri.sahartv.ir/custom/556 <img alt="" title="İnqilab Rəhbəri: Dünya müstəmləkəçiliyi əsil islamdan qorxur" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1650634638546cd4e3e2c78_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2014-11-19 17:36:27</p> <p><p> <strong>İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İran İslam Respublikası ordusu Zabitlik Universitetlərinin məzunları mərasimində bəyanat veriblər.</strong></p></p><br/> <hr /> MƏHƏRRƏM2014-10-26 13:40:47http://azeri.sahartv.ir/custom/555 <p>2014-10-26 13:40:47</p> <p></p><br/> <hr /> Ayaz Minarəsi; İranda Qəznəvilərin ən qədim binası2014-08-31 20:46:58http://azeri.sahartv.ir/custom/554 <img alt="" title="Ayaz Minarəsi; İranda Qəznəvilərin ən qədim binası" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_20589268555403899ecc938_ayaz.jpg" border="0" /> <p>2014-08-31 20:46:58</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; Zəngin mədəniyyət və sivilizasiyaya malik olan İran &ouml;z&uuml;ndə m&uuml;xtəlif xalqlar və millətləri birləşdirir. Tarix boyu İranın zəngin sivilizasiyası m&uuml;xtəlif&nbsp; silsilələrini şahidi olub. Bu silsilələr arasındakı fərqlərə baxmayaraq, onların hamısı b&ouml;y&uuml;k İran sivilizasiyasının bətnində yer alıb, onun bir par&ccedil;asına &ccedil;evriliblər. Hələ də bu silsilələrdən g&uuml;n&uuml;m&uuml;zə gəlib &ccedil;atan m&uuml;h&uuml;m və dəyərli irslərin şahidi olmaq m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</strong><br /> Bu dəyərli irslərdən biri də Ayaz Minarəsidir. Bu minarə İranın Rəzəvi Xorasanı vilayətində, T&uuml;rbəte Cam &ndash; Məşhəd yolunun &uuml;zərində daş qaya &uuml;zərində qərar tutur. Bu bina Qəznəvilər d&ouml;vr&uuml;ndən g&uuml;n&uuml;m&uuml;zə gəlib &ccedil;atan ən qədim və ən dəyərli irs olaraq tanınır. Bu bina Sultan Mahmud Qəznəvinin d&ouml;vr&uuml;ndə Tus valisi, sərkərdə Aslan Cazib tərəfindən quraşdırılıb. &Ouml;l&uuml;m&uuml;ndən sonra(419-420) elə bu sadə və eyni zamanda g&ouml;zəl və əzəmətli binada dəfn olunur.<br /> Aslan Cazib b&ouml;y&uuml;k İran şairi Firdovsinin pərəstişkarı idi. Onu, İranda epik d&uuml;ş&uuml;ncələrə meylli insan kimi yad edirlər. Maraqlıdır ki, həyatda olduğu m&uuml;ddət ərzində Tus şəhəri xeyli inkişaf edir, mədəni və siyasi baxımdan d&ouml;vr&uuml;n&uuml;n tanınmış mərkəzlərindən birinə &ccedil;evrilir. Xorasan vilayətinin 4 məşhur mərkəzi sırasına daxil olur.<br /> Binanın kənarında daha bir oxşarının olduğu amma, zamanın axarında dağıldığı ehtimal edilən Ayaz Minarəsi ke&ccedil;mişdə b&ouml;y&uuml;k bir karvansarada yerləşdiyi g&uuml;man edilir. Bu bağın hicri tarixi ilə 389-cu 421-ci illər arası salındığı bildirilir. Minarənin h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; 40 metrdir. Minarəyə &ccedil;ıxmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n 100 pillədən ibarət bir pilləkən m&ouml;vcuddur. Minarənin diametri b&uuml;n&ouml;vrə hissəsində 5.5 metr, ən h&uuml;nd&uuml;r n&ouml;qtəsində isə 2.5 metrdir. Bu iki minarə g&ouml;zəllik və uzaqdan gələnləri məqsədə istiqamətləndirmək kimi vəzifələrlə yanaşı, eyni zamanda g&ouml;zət&ccedil;i və nəzarət q&uuml;lləsi kimi də istifadə olunurmuş.<br /> Minarənin &uuml;zəri kufi xətti ilə yazılarla &ouml;rt&uuml;l&uuml;d&uuml;r. Binanın daxili isə m&uuml;xtəlif rəngli naxışlarla bəzədilib. Divarlarda m&uuml;xtəlif həndəsi fiqurlar, kufi xətti ilə&nbsp; yazılmış yazılar, gəc ilə g&ouml;zəl naxış işləmələri, g&uuml;nbəzin ayağında şəbəkəli naxışlar, kərpiclərlə divarlarda işlənmiş naxışlar və g&uuml;nbəzin ətrafında kufi xətti ilə &quot;Mahmud&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n təkrar formada işlənilməsi binaya &ouml;z&uuml;nəməxsus g&ouml;zəllik verib.<br /> Aslan Cazib məqbərəsi bişmiş kərpicdən tikilib. A&ccedil;ıq və t&uuml;nd rəngli kərpiclər g&ouml;zəl naxışlarla divara işlənib. Divarın yuxarı hissəsində də kufi xətti ilə yazılmış mavi rəngli bir kitabə m&ouml;vcuddur ki, diqqəti &ouml;z&uuml;nə cəlb edir. Bu bina 8 bucaqlı oturacaq &uuml;zərində yerləşmiş, h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; az olan bir g&uuml;nbəzə malikdir. G&uuml;nbəzi &uuml;zərində daşıyan 8 bucaqlı&nbsp; oturacaq h&uuml;nd&uuml;rl&uuml;y&uuml; 10 metr olan divarın &uuml;zərində yerləşir.<br /> Bina daş hasarlara malik olan bir karvansaranın ortasında&nbsp; yerləşirmiş ki, hazırda bu karvansara tamamilə dağılıb. Amma, onun kənarında başqa bir karvansara m&ouml;vcuddur ki, Əmir Əlişir Nəvayi tərəfindən tikilib. Bu karvansara hələ də m&ouml;vcuddur.<br /> D&ouml;rdbucaqlı formasına malik olan və daşdan h&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş karvansara g&ouml;zət&ccedil;i b&uuml;rclərinə malik olub. Karvansaranın əsas divarlarına m&ouml;hkəmlik vermək &uuml;&ccedil;&uuml;n k&ouml;mək&ccedil;i b&uuml;rclər də var ki, əsas rolu divara dayaq vermək olub. Karvansaranın giriş qapısı İsfahandakı Məhyar Karvansarasının giriş qapısına xeyli bənzəyir. Karvansaranın daxilində karvan əhlinin və heyvanların dincəlmələri &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;xtəlif otaqlar nəzərdə tutulubmuş.</p></p><br/> <hr /> Mayalandırma2014-07-24 15:43:57http://azeri.sahartv.ir/custom/553 <p>2014-07-24 15:43:57</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> internet və ictimai şəbəkələr2014-07-24 15:43:37http://azeri.sahartv.ir/custom/552 <p>2014-07-24 15:43:37</p> <p><p> Sual:</p></p><br/> <hr /> Hədislər və dualar2014-07-24 15:43:17http://azeri.sahartv.ir/custom/551 <p>2014-07-24 15:43:17</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Quran2014-07-24 15:42:56http://azeri.sahartv.ir/custom/550 <p>2014-07-24 15:42:56</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Qızılın hökmü2014-07-24 15:42:36http://azeri.sahartv.ir/custom/549 <p>2014-07-24 15:42:36</p> <p></p><br/> <hr /> İmtahanda saxtakarlıq2014-07-24 15:42:15http://azeri.sahartv.ir/custom/548 <p>2014-07-24 15:42:15</p> <p><p> <strong>Sual</strong></p></p><br/> <hr /> Rüşvət2014-07-24 15:41:51http://azeri.sahartv.ir/custom/547 <p>2014-07-24 15:41:51</p> <p></p><br/> <hr /> Qeybət2014-07-24 15:41:25http://azeri.sahartv.ir/custom/546 <p>2014-07-24 15:41:25</p> <p><p> <strong>Sual:</strong><br /> &nbsp;Fasiq, kafir və yaxud a&ccedil;ıq-aşkar fəsad edən şəxsin eyibləri barəsində s&ouml;hbət etmək qeybət hesab olunurmu?</p></p><br/> <hr /> Tövbə2014-07-24 15:41:06http://azeri.sahartv.ir/custom/545 <p>2014-07-24 15:41:06</p> <p></p><br/> <hr /> Valideynə hörmət2014-07-24 15:40:46http://azeri.sahartv.ir/custom/544 <p>2014-07-24 15:40:46</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> haqq2014-07-24 15:40:24http://azeri.sahartv.ir/custom/543 <p>2014-07-24 15:40:24</p> <p></p><br/> <hr /> Qurban2014-07-24 15:40:04http://azeri.sahartv.ir/custom/542 <p>2014-07-24 15:40:04</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Şərt bağlamaq və qumar2014-07-24 15:39:44http://azeri.sahartv.ir/custom/541 <p>2014-07-24 15:39:44</p> <p><p> <strong>Sual:</strong><br /> Qumar olmayan digər oyunlarda pul və yaxud başqa vasitə &uuml;zərində mərcləşmək d&uuml;zg&uuml;nd&uuml;rm&uuml;?</p></p><br/> <hr /> Sədəqə2014-07-24 15:39:21http://azeri.sahartv.ir/custom/540 <p>2014-07-24 15:39:21</p> <p></p><br/> <hr /> Nəzir və əhd2014-07-24 15:38:58http://azeri.sahartv.ir/custom/539 <p>2014-07-24 15:38:58</p> <p><p> <strong>sual</strong></p></p><br/> <hr /> Yeməklər və içkilər2014-07-24 15:38:39http://azeri.sahartv.ir/custom/538 <p>2014-07-24 15:38:39</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Səhiyyə2014-07-24 15:38:15http://azeri.sahartv.ir/custom/537 <p>2014-07-24 15:38:15</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> İzdivac və evlənmək2014-07-24 15:37:53http://azeri.sahartv.ir/custom/536 <p>2014-07-24 15:37:53</p> <p><p> Sual:<br /> Sualım budur ki, 14 il əvvəl mənim nikahımı s&uuml;nni molla kəsib. &Ccedil;&uuml;nki o zaman şiə məscidimiz yox idi. Mənim kəbinim səhihdir? Yoxsa şiə əqidəsinə g&ouml;rə təzələməliyəm? Allah razı olsun.</p></p><br/> <hr /> İcarə və kirayə2014-07-24 15:37:21http://azeri.sahartv.ir/custom/535 <p>2014-07-24 15:37:21</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Alış-veriş2014-07-24 15:36:58http://azeri.sahartv.ir/custom/534 <p>2014-07-24 15:36:58</p> <p><p> <strong>Sual:</strong><br /> Məhərrəmlik mərasimində &ouml;z&uuml;n&uuml; zəncirləmək və yaxud başa qılınc vurmaq haradan mənşə alır? Bu işin d&uuml;zg&uuml;n olmadığını sanıram. Əlbəttə islam dini haqda o qədər də məlumatım yoxdur və &ouml;z&uuml;m kimi insanlarda yaranan ş&uuml;bhəyə qısa və konkret formada necə cavab verə bilərəm?</p></p><br/> <hr /> Həcc2014-07-24 15:36:34http://azeri.sahartv.ir/custom/533 <p>2014-07-24 15:36:34</p> <p><p> Sual:</p></p><br/> <hr /> Xüms2014-07-24 15:36:13http://azeri.sahartv.ir/custom/532 <p>2014-07-24 15:36:13</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Oruc2014-07-24 15:35:50http://azeri.sahartv.ir/custom/531 <p>2014-07-24 15:35:50</p> <p></p><br/> <hr /> Meyit2014-07-24 15:32:33http://azeri.sahartv.ir/custom/530 <p>2014-07-24 15:32:33</p> <p><p> sual:</p></p><br/> <hr /> Namaz2014-07-24 15:31:49http://azeri.sahartv.ir/custom/529 <p>2014-07-24 15:31:49</p> <p><p> Sual:</p></p><br/> <hr /> Qüsl2014-07-24 14:23:31http://azeri.sahartv.ir/custom/528 <p>2014-07-24 14:23:31</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Musiqi və onun alətləri2014-07-24 14:21:45http://azeri.sahartv.ir/custom/527 <p>2014-07-24 14:21:45</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Təharət (paklıq)2014-07-24 14:19:21http://azeri.sahartv.ir/custom/526 <p>2014-07-24 14:19:21</p> <p><p> <strong>Sual:</strong></p></p><br/> <hr /> Təqlid2014-07-24 14:14:19http://azeri.sahartv.ir/custom/525 <p>2014-07-24 14:14:19</p> <p><p> <strong>Sual:</strong><br /> Qumar olmayan digər oyunlarda pul və yaxud başqa vasitə &uuml;zərində mərcləşmək d&uuml;zg&uuml;nd&uuml;rm&uuml;?</p></p><br/> <hr /> ŞƏRİ SUALLAR2014-07-21 12:29:41http://azeri.sahartv.ir/custom/524 <p>2014-07-21 12:29:41</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra2014-07-19 12:36:51http://azeri.sahartv.ir/custom/523 <img alt="" title="Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_192835907853ca66600c0b2_ali.jpg" border="0" /> <p>2014-07-19 12:36:51</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- İmam Həsən(ə) Əmirəlm&ouml;minin(ə)-ın şəhadətindən sonra atasının ayrılığında Kufə məscidində bir x&uuml;tbə oxudu və belə buyurdu: Atam elə bir halda d&uuml;nya ilə vidalaşdı ki, &ouml;z&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n he&ccedil; bir var-d&ouml;vlət saxlamadı və yalnız ətalarından 700 dirhəm qalıb.</strong><br /> 40-cı h.q. ili m&uuml;barək ramazan ayının 21-nə ke&ccedil;ən gecə ədalət g&uuml;nəşinin q&uuml;rub etməsini xatırladır; hansı ki, bu g&uuml;nəş bəşəriyyət d&uuml;nyasını cahillik və azğınlıqdan xilas edə və onların səadətinə zəmanət verə bilərdi, amma cahillik, xudbinlik və şeytanın ardınca getmək insana hakim kəsilərkən o, nəinki ədalət g&uuml;nəşinin nurunu g&ouml;rməz, əksinə bu ilahi nuru s&ouml;nd&uuml;rmək niyyətinə də gələr.<br /> Əmirəlm&ouml;minin Əli(ə)-ın şəhadətindən və o həzrətin pak bədəninin 40-cı h.q. ili m&uuml;barək ramazan ayının 21-nə ke&ccedil;ən gecədə dəfn olunmasından sonra həmin g&uuml;n&uuml;n səhərində Kufə əhalisi və bu şəhərin &uuml;rəkləri dağlanmış və matəmə batmış şiələri o həzrətin evinin &ccedil;&ouml;lundə və b&ouml;y&uuml;k Kufə məscidində əzadarlıq edib, matəm saxlamağa başladı və səbirsizliklə o həzrətin &ouml;vladlarının Kufə məscidinə daxil olmaları və m&uuml;səlmanların xəlifəsinin təyin olunmasını g&ouml;zləyirdilər.<br /> G&uuml;ndən bir saat ke&ccedil;məmişdi ki, İmam Əli(ə)-ın &ouml;vladları, o c&uuml;mlədən İmam Həsən(ə), İmam H&uuml;seyn(ə), Məhəmməd Hənəfiyyə və Əmirəlm&ouml;min(ə)-ın səhabə və x&uuml;susi k&ouml;mək&ccedil;iləri evdən &ccedil;ıxaraq, məscidə doğru hərəkət etdilər və xalq onları g&ouml;rən kimi salavat və təkbirlə onların pişvazına &ccedil;ıxdı.<br /> Camaat məscidə daxil olandan sonra İmam Həsən Muctəba(ə) &ouml;z atasının vəsiyyət&ccedil;isi və canişini kimi mənbərə &ccedil;ıxdı və bir x&uuml;tbə oxudu.<br /> O həzrət bu x&uuml;tbənin bir hissəsində buyurdu: D&uuml;nən gecə elə bir insan d&uuml;nyadan k&ouml;&ccedil;d&uuml; ki, ondan qabaqkıların he&ccedil; biri vəzifənin yerinə yetirilməsində onu qabaqlaya bilmədi, gələcəkdəkilər də onun kimi &ouml;z işlərini g&ouml;rə bilməyəcəklər.<br /> O, Allah Peyğəmbəri(s.ə.s)-ın kənarında d&ouml;y&uuml;şər və onun qorunmasında fədakarlıq g&ouml;stərərdi və Allah Peyğəmbəri(s.ə.s.) onu &ouml;z&uuml;n&uuml;n bayraqdarı edərdi; Cəbrail sağ və Mikail sol tərəfdən ona keşik &ccedil;əkərdilər və o, Allah-Taala onun k&ouml;məyi ilə İslam qoşununu qalib etməyincə d&ouml;y&uuml;ş meydanından geri d&ouml;nməzdi.<br /> Əli(ə) elə bir gecədə d&uuml;nyadan getdi ki, həmin gecədə İsa(ə) g&ouml;ylərə &ccedil;əkildi və Musa(ə)ın canişini Yuşə Bin Nun vəfat etdi. O, elə bir halda d&uuml;nya ilə vidalaşdı ki, &ouml;z&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n mal-d&ouml;vlət saxlamamışdı və yalnız ətalarından 700 dirhəm qalıbdır ki, &ouml;z adamları &uuml;&ccedil;&uuml;n xidmətg&uuml;zarlıq təşkil etmiş olsun.<br /> Bu anda İmam Həsən(ə)-ın boğazını qəhər b&uuml;r&uuml;d&uuml; və ağlamağa başladı, camaat da onunla səs-səsə verdi və b&ouml;y&uuml;k Kufə məscidi ağlama və naləyə b&uuml;r&uuml;nd&uuml;.<br /> İmam Muctəba(ə)-ın nitqindən sonra Əbdullah bin Əbbas ayağa qalxdı və o həzrətin kənarınd durdu və dedi: Ey camaat! Bu b&ouml;y&uuml;k şəxsiyyət peyğəmbərinizin &ouml;vladı və imamınızın canişinidir. Buna g&ouml;rə, onunla beyət edin.<br /> Bu s&ouml;zlərdən vəcdə gəlmiş camaat bildirdi: O, nə qədər bizə əziz və haqqı bizə vacibdir. Sonra b&ouml;y&uuml;k rəğbət və vurğunluqla o həzrətlə beyət edib, onu xəlifə və atası İmam Əli(ə)-ın canişini kimi qəbul etdi və onun ardınca getməyi &uuml;zərinə g&ouml;t&uuml;rd&uuml;.<br /> Şeyx Mofidin dediyinə g&ouml;rə, İmam Həsən Muctəba(ə) ilə beyət c&uuml;mə g&uuml;n&uuml; 40-cı h.q. ili ramazan ayının 21-də baş verdi və ondan sonra o həzrət &ouml;z&uuml;n&uuml;n n&uuml;mayəndə və valilərini təqdim edərək, rəsmi şəkildə hakimiyyəti &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;rd&uuml;.</p></p><br/> <hr /> İranda ramazan adət-ənənələri2014-07-12 09:56:43http://azeri.sahartv.ir/custom/522 <img alt="" title="İranda ramazan adət-ənənələri" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_15083552453c105c65bdce_dua.jpg" border="0" /> <p>2014-07-12 09:56:43</p> <p><p> <strong>Səhər TV-- M&uuml;barək ramazan ayının adət-ənənələri İran xalqının m&uuml;h&uuml;m mədəniyyət m&ouml;vzularından biridir və bu adət-ənənələr dini k&ouml;kə malik olduqları &uuml;&ccedil;&uuml;n hamının diqqətinin &ouml;z&uuml;nə &ccedil;əkibdir.</strong><br /> Ramazan ayında xalq şəri borcları yerinə yetirmək &uuml;&ccedil;&uuml;n ahəngdar şəkildə hazırlaşır və bu vəzifələri yerinə yetirmək &uuml;&ccedil;&uuml;n hər bir cəmiyyət və qrup &ouml;z&uuml;nəməxsus adət-ənənə ilə ramazan mərasimini ke&ccedil;irir.<br /> Bu ay qədim zamanlardan bəri bu &ouml;lkənin xalqı &uuml;&ccedil;&uuml;n x&uuml;susi əhval-ruhiyyə gətiribdir. İranın m&uuml;xtəlif şəhərlərində də bu ayda m&uuml;xtəlif adət-ənənələr ke&ccedil;irilərmiş.<br /> M&uuml;barək ramazan ayında bu diyarın m&ouml;min qadın və kişiləri &uuml;&ccedil;&uuml;n məscidlər və ya mənzillərdə Qurani-Məcidin qiraəti &uuml;zrə iclaslar x&uuml;susi ş&ouml;vq və həyəcana malik olurlar.<br /> M&uuml;barək ramazan ayının 30 g&uuml;n&uuml; ərzində hər g&uuml;n vəhy kəlamından bir c&uuml;z qiraət olunur ki, b&uuml;t&uuml;n Qurani-Məcid başa vurulmuş olsun.<br /> &Uuml;mumiyyətlə İran xalqı şəban ayının on beşindən &ouml;z&uuml;n&uuml; ramazan ayını qarşılamağa hazırlayır.<br /> Bu ayın gəlib &ccedil;atması hər bir iranlının sevincinə səbəb olur. Onlar ramazan ayında kişidən qadına və qocadan gəncədək y&uuml;ksək əhval-ruhiyyə ilə, fərizələrin yerinə yetirilməsindən başqa, bu aya məxsus olan b&uuml;t&uuml;n mərasimlərdə iştirak edirlər.<br /> İranlılar bir qayda olaraq, ramazan ayını qarşılamağa gedir, m&uuml;barək ramazan ayınının başlanmasından ən azı bir həftə &ouml;ncə bu feyz və bərəkətlə dolu aya daxil olmaq &uuml;zrə hazırlıqlar g&ouml;r&uuml;rlər.</p></p><br/> <hr /> Milad Qülləsində ramazan2014-07-12 09:48:52http://azeri.sahartv.ir/custom/521 <img alt="" title="Milad Qülləsində ramazan" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19755961853c104653ec30_ramazan.jpg" border="0" /> <p>2014-07-12 09:48:52</p> <p><p> <strong>Səhər TV-- Tehranın Milad Q&uuml;lləsi Kompleksi il boyu və m&uuml;xtəlif m&uuml;nasibətlərlə &ccedil;eşidli tədbirlər ke&ccedil;irir və bu tədbirlər xalq k&uuml;tlələrinin iştirakı ilə hazırlanır.</strong><br /> Novruz, ramazan, yay, kəramət və vilayət ong&uuml;nl&uuml;y&uuml;, məhərrəm və səfər və fəcr ong&uuml;nl&uuml;y&uuml; 7 m&uuml;nasibətdir ki, həmin zamanlarda Milad Q&uuml;lləsində bir &ccedil;ox tədbirlər ke&ccedil;irilir.<br /> Bu 7 m&uuml;nasibətdə təşkilat&ccedil;ılar xalq qruplarının &ouml;z ailələri ilə iştirak edərək, &ccedil;eşidli tədbirlərdən bəhrələnə bilmələri &uuml;&ccedil;&uuml;n bir m&uuml;hit axtarırlar.<br /> Milad Q&uuml;lləsinin ən g&ouml;zəl &ouml;zəl tədbirlərindən biri, hər il ramazan ayı g&uuml;nlərində bu ay ilə bağlı hazırlanmış tədbirlərdir.<br /> Tehranın Milad Q&uuml;lləsi Kompleksi bir &ccedil;ox sahələrdə şad halal tədbirlər hazırlamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n yeni bir dalğa yaratmağa &ccedil;alışıb. Pavilyonların 70%-i pulsuz şəkildə ailələrə xidmət g&ouml;stərir.<br /> Ramazan festivalının beynəlxalq b&ouml;lməsində m&uuml;səlmanların irsi, m&uuml;səlman &ouml;lkələrin mədəniyyət məhsulları, həm&ccedil;inin onların mədəniyyət mərasimləri, o c&uuml;mlədən &ouml;lkələrin yerli musiqiləri, turizm m&uuml;şavirələri təqdim olunur.<br /> Ramazan festivalında 10 pavilyon da İran k&ouml;&ccedil;əri tayfalarının mərasimlərinə ayrılır ki, bu pavilyonlarda İranın k&ouml;&ccedil;əri tayfalarının musiqiləri və iranlı k&ouml;&ccedil;əri tayfaların adət-ənənələri təqdim olunur.<br /> Həm&ccedil;inin bu kompleksdə iranlı yeməkləri dayanacağı, m&uuml;səlman xalqların yeməklərinin bişirilməsi və paylanmasının şahidi oluruq.<br /> Ramazan festivalında proqnoz edilən x&uuml;susi b&ouml;lmə iranlı xeyirxah şəxslər tərəfindən tehranlı yetim uşaqların qidalandırılmasıdır. Belə ki, hər gecə Milad Q&uuml;lləsində ke&ccedil;irilən ramazan şənliyində 100 yetim uşaq qidalandırılır.<br /> Həm&ccedil;inin Tehran şəhərinin 500-dən yuxarı qadın heyəti ən b&ouml;y&uuml;k &ldquo;İmam Həsən Muctəba&rdquo; nəzir s&uuml;frəsində iştirak edir. Bundan əlavə, Milad Q&uuml;lləsinin bir mərtəbəsində dini pavilyonlar təşkil olunur ki, onlarda irani-islami tablo-xal&ccedil;alar təqdim edilir. Dini və qurani kitablar &uuml;zrə nəşriyyatlar da pavilyonlara malikdirlər.</p></p><br/> <hr /> Oruc tutmağın inanılmaz təsirləri ilə bağlı alimlərin son araşdırması 2014-07-08 09:48:04http://azeri.sahartv.ir/custom/520 <img alt="" title="Oruc tutmağın inanılmaz təsirləri ilə bağlı alimlərin son araşdırması " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_194041678153bbbe515dba1_oruc.jpg" border="0" /> <p>2014-07-08 09:48:04</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--Cənubi Koliforniya Universitetində yeni kəşfə imza atılıb. Belə ki, onların son araşdırmasının nəticəsinə g&ouml;rə, immun sistemi zəif olan şəxslər x&uuml;susi ilə kimyaterapiya m&uuml;alicəsi alan xər&ccedil;əng xəstləri bu kəşfdən yararlana bilərlər. Kimyaterapiya m&uuml;alicəsi insanın immun sisteminə zəfilədir və ziyan vurur.&nbsp;</strong><br /> Son araşdırmaların nəticəsinə g&ouml;rə, təkcə &uuml;&ccedil; g&uuml;n oruc tutmaqla insan bədəninin immun sistemini yenidən bərpa etmək m&uuml;mkindir. Bu yenidən bərpa ona g&ouml;rə baş verir ki, bədən oruc tutduqdan sonra yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal edir.<br /> Teleqraf agentliyinin məlumatına g&ouml;rə,&nbsp; alimlər bu araşdırmanın nəticəsini &ldquo;İnanılmaz&rdquo; adlandırıblar. Təkcə &uuml;&ccedil; g&uuml;n oruc tutmaq yaşlı insanlarda belə bədən sisteminin yenidən bərpası ilə nəticələ bilir.<br /> Qida m&uuml;təxəssisləri oruc tutanların yemek rejimlərini tənqid edib və onu sağlam qida hesablamasada,&nbsp; yeni araşdırmaların nəticəsinə g&ouml;rə oruc tutmaq və ac qalmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələrin yeni toxumalar istehsal etməsinə səbəb olur. Həmin toxumalar yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal edir ki, buda bədəndəki infeksiya ilə m&uuml;barizə aparır.<br /> Cənubi Koliforniya Universiteti alimlərinin qənaətincə, yeni kəşf bədənin&nbsp; təhl&uuml;kəsizlik sistemi zəifləmiş yaşlı insanların belə immun sisteminin g&uuml;clənməsinə yardım edə bilər.<br /> Araşdrıma&ccedil;ılar deyir ki, oruc tutmaq yenidənbərpa sisteminin a&ccedil;arıdır və k&ouml;k h&uuml;ceyrələrə mesaj g&ouml;ndərir ki, yeni ağ qan h&uuml;ceyrələri istehsal etsin və sonda elə bu məsələ bədəndə immun sistemin tamamilə bərpasına səbəb olur.<br /> &ldquo;Oruc tutmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələrə mesaj verir ki, sistemi tamamilə yenidən bərpa etməyə başlasın&rdquo;. Bunu Koliforniya Universitetinin qocalma və bioloji elmlər &uuml;zrə professor&nbsp; Valter Lonqo deyib.<br /> Onun s&ouml;zlərinə g&ouml;rə, sevindirici xəbər budur ki, oruc tutmaqla bədən, immun sisteminin&nbsp; ziyan g&ouml;rm&uuml;ş, qocalmış və&nbsp; istifadəyə yararsız b&ouml;lmələrini &ouml;z&uuml;ndən uzaqlaşdırır və yenisi ilə əvəzləyir.<br /> Professor V.Lanqo deyib ki, əgər kiminsə kimyaterapiya m&uuml;alicəsi aldığı &uuml;&ccedil;&uuml;n və ya qocalığa g&ouml;rə immun sistemi zədələnibsə, m&uuml;xtəlif d&ouml;vrlərdə oruc&nbsp; tutmaqla yeni və tamamilə təhl&uuml;kəsiz immun sistemi yarada&nbsp; bilər.<br /> Uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq bədəni məcbur edir ki, bədəndə olan yağlar və ql&uuml;kozaları istifadə etsin və ağ qan h&uuml;ceyrələrinin həcminin azalmasına səbəb olur.<br /> Hər d&ouml;vr oruc tutma m&uuml;ddətində qanın ağ h&uuml;ceyrələrində dəyşiklik baş verir və k&ouml;k h&uuml;ceyrələrlə mesaj &ouml;tr&uuml;l&uuml;r ki, yeni immun sistem yaratsın.<br /> M&uuml;xtəlif insanların &uuml;zərində analizlərin aparılması &uuml;&ccedil;&uuml;n , onlardan istənilib ki, altı ay ərzində 2 g&uuml;ndən 4 g&uuml;nədək oruc tutsunlar. Alimlərə məlum olub ki, uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq həm&ccedil;inin PKA adlı enzimin azalmasına səbəb olur. Bu enzim insanda qocalma , şiş və xər&ccedil;əng xəstəlikləri riskini artıran hormunlardandır.<br /> Professor Lanqo deyir ki, biz he&ccedil; g&ouml;zləmirdik ki, uzun m&uuml;ddətli oruc tutmaq k&ouml;k h&uuml;ceyrələri&nbsp; qan yaradan sistemdə bərpa etmə əməliyyatını aparmağa bu c&uuml;r həvəsləndirsin. G&ouml;rd&uuml;k ki, oruc tutmaq &ccedil;ox inanılmaz təsirə malikdir.<br /> O deyir ki, aclıq yaşadığınız zaman bədən sistemi &ccedil;alışır &ouml;z enerjisini qorusun və enerjini qoruyub saxlamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n edə biləcəyi işlərdən biri budur ki, bədənin immun sistemində artıq olan h&uuml;ceyrələri x&uuml;susi ilə zərər g&ouml;rm&uuml;ş h&uuml;ceyrələri bərpa edir.<br /> Lanqo deyib ki, biz analiz apardığımız insanlarda və heyvanlarda g&ouml;rd&uuml;k ki, ağ qan h&uuml;ceyrələri uzun m&uuml;ddət oruc tutmaqla azalır. Yemək yedikləri zaman isə onların qan h&uuml;ceyrələri yenidən qayıdır. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n biz d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rdik ki, bu h&uuml;ceyrələr hardan gəlib?</p></p><br/> <hr /> Əhkam2014-07-05 23:14:57http://azeri.sahartv.ir/custom/519 <p>2014-07-05 23:14:57</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Obaşdanlıqoxuma ənənəsi 2014-07-02 15:29:32http://azeri.sahartv.ir/custom/518 <img alt="" title="Obaşdanlıqoxuma ənənəsi " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_133076471053b425597c532_sahari.jpg" border="0" /> <p>2014-07-02 15:29:32</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Obaşdanlıqoxuma İranda qədim bir adətdir, amma bu adət yalnız İranla məhdudlaşmır və bir &ccedil;ox ərəb &ouml;lkəsində də bu obaşdanlıqoxumalar m&ouml;vcud olub və indi də m&ouml;vcuddur.</strong><br /> Obaşdanlıqoxuma İranda qədim bir adətdir ki, İranın bir &ccedil;ox şəhər və kəndində m&ouml;vcud olub və indi də m&ouml;vcudur.<br /> Obaşdanlıqoxuma dua, dini nəğmə və incə ifadələr ilə m&uuml;səlmanları obaşdanlığa oyadan bir adət olub. Bu ifadələr g&ouml;zəl səslərlə bəzədilir və insanlar həmin səslərdən ləzzət alırdılar.</p></p><br/> <hr /> Qonaq2014-07-01 18:32:17http://azeri.sahartv.ir/custom/517 <p>2014-07-01 18:32:17</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Muxtəlif ölkələrdə Ramazan2014-07-01 18:30:59http://azeri.sahartv.ir/custom/515 <p>2014-07-01 18:30:59</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Taninmış alimlər2014-07-01 18:30:04http://azeri.sahartv.ir/custom/514 <p>2014-07-01 18:30:04</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Reportaj2014-07-01 18:28:54http://azeri.sahartv.ir/custom/513 <p>2014-07-01 18:28:54</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> İbratamiz2014-07-01 18:28:21http://azeri.sahartv.ir/custom/512 <p>2014-07-01 18:28:21</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Dua2014-07-01 18:27:32http://azeri.sahartv.ir/custom/511 <p>2014-07-01 18:27:32</p> <p><p> &nbsp;</p></p><br/> <hr /> Pərvin Etesami; İctimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə çəkən İranlı şairə 2014-05-20 10:35:12http://azeri.sahartv.ir/custom/510 <img alt="" title="Pərvin Etesami; İctimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə çəkən İranlı şairə " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_627839020537b2fc8affba_parvin-02.jpg" border="0" /> <p>2014-05-20 10:35:12</p> <p><p> <strong>SəhərTV--G&uuml;cl&uuml; obraz və simvol yaratma, bərabərsizliklər və ictimai dərdlərin əks etdirilməsi şer s&ouml;yləməyə 8 yaşında başlayaraq, qələm əhlinin heyrətinə səbəb olmuş bir şairənin şer &ouml;zəlliklərindəndir.</strong><br /> Pərvin təxəll&uuml;s&uuml;n&uuml; se&ccedil;miş İranın bu məşhur şairəsinin əksər şerləri ədəbi hissələr formasındadır ki, ictimai məzmunları tənqidi baxışla nəzmə &ccedil;əkibdir.<br /> Onun şerinin &ouml;zəlliklərindən biri, ictimai dərdlərin bəyan tərzinin fərqli olmasıdır. O, dərdləri a&ccedil;ıq şəkildə demir! Ya oxucu &uuml;&ccedil;&uuml;n əhvalat s&ouml;yləyir, ya da onu deyişməni dinləməyə &ccedil;ağırır.<br /> Pərvin 1934-c&uuml; ildə ata qohumlarından biri ilə ailə qurur və Kirmanşaha gedir, ancaq bu nigah yalnız 2 ay davam edir. O, &ouml;z qısa bir şerində həmin g&uuml;nləri kədərlə yad edibdir.<br /> Pərvin Etesami 1941-ci il aprelin 4-də qarın yatalağı xəstəliyinə tutulma &uuml;z&uuml;ndən 35 yaşında ikən vəfat edir. Cənazəsi Qum şəhərində Həzrəti Məsumə(s.ə)-nın pak ziyarətgahında ailəvi məzarlıqda uyuyur.</p></p><br/> <hr /> Nə üçün Mütəhərri atası haqda “ruhi fədak”(canım sənə qurban) ifadəsindən istifadə edərdi?2014-05-03 23:04:24http://azeri.sahartv.ir/custom/509 <img alt="" title="Nə üçün Mütəhərri atası haqda “ruhi fədak”(canım sənə qurban) ifadəsindən istifadə edərdi?" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1061645159536575f68976d_motahhari.jpg" border="0" /> <p>2014-05-03 23:04:24</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV, xəbərlər- Tələbəlik d&ouml;vr&uuml;ndə və ondan sonra ustad şəhid M&uuml;təhərridən atasına yetmişdən yuxarı məktub yadigar qalıbdır ki, onların hamısında atasına &ldquo;ruhi fədak&rdquo; ifadəsi ilə m&uuml;raciət edibdir.</strong><br /> Ustad şəhid Murtaza M&uuml;təhərrinin atası- Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn elə nurani simaya malik idi ki, VVAQ ş&ouml;bəsi məmuru şəxslərin familiyalarını m&uuml;əyyən etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n Fərimana gedəndə o nurani simanı m&uuml;şahidə edərək, onun &uuml;&ccedil;&uuml;n &ldquo;M&uuml;təhərri&rdquo; adını se&ccedil;di və məhz belə oldu ki, bu xanədanın familiyası M&uuml;təhərri oldu.<br /> Ustad M&uuml;təhərri belə nəql edir ki, o b&ouml;y&uuml;k din alimi- Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn obaşdanlar başqa bir əhval-ruhiyyəyə malik idi, allahı ilə dərdi-dil, g&ouml;z yaşları və ah, dua və Quran qiraəti onun munisi idi.<br /> Bu barədə Həzrəti Ayətullah-ul-uzma Xamenei belə deyiblər: &ldquo;... Onun atası(Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn M&uuml;təhərri) o ruhanilərdən idi ki, mənəvi, zahidlik və dini pəhriz baxımından ali bir şəxs idi.&rdquo;<br /> Mərhum M&uuml;təhərri &ouml;z atasına b&ouml;y&uuml;k h&ouml;rmət bəslər və atasının h&ouml;rmətini maksimum və misilsiz həddə saxlayardı. Mən he&ccedil; vaxt g&ouml;rmədim ki, o, atasının qarşısında zarafat etsin.<br /> Dəfələrlə olmuşdu ki, Məşhəddə M&uuml;təhərri ilə ke&ccedil;irdiyimiz iclaslarda onun atası da iştirak edirdi. O, atasının qarşısında son dərəcə ədəbli davranardı! Bu ondan xəbər verirdi ki, dərindən atasına h&ouml;rmət bəsləyirdi. Onun &ouml;z&uuml; də dəfələrlə deyərdi: Mən ibadətlə &uuml;nsiyyət və islami əxlaq və zikri atamdan &ouml;yrənmişəm.&rdquo;...<br /> Şəhid M&uuml;təhərri &ldquo;Dastane Rastan&rdquo; kitabının m&uuml;qəddiməsində atası(m&uuml;əzzəmulləh)-ə işarə ilə yazıb: Bu c&uuml;zi əsəri ilk dəfə olaraq, imanı və təqvası məni d&uuml;z yol ilə tanış etmiş m&ouml;htərəm atam- Cənab Şeyx Məhəmməd H&uuml;seyn M&uuml;təhərri(damət bərəkatuh)-a ithaf edirəm.<br /> Başqa bir yerdə o şəhid, atasını belə yad edir: &ldquo;Bu şərəfli insan he&ccedil; vaxt yuxu vaxtını gecədən &uuml;&ccedil; saat sonraya təxirə d&uuml;şməyə qoymazdı, minimum səhərin a&ccedil;ılmasına iki saat qalmış və c&uuml;mə gecələrində s&uuml;bh&uuml;n a&ccedil;ılmasından &uuml;&ccedil; saat &ouml;ncə oyanar, Qurandan minimum oxuduğu bir c&uuml;zvə olardı və gecə namazını necə də &uuml;rəklə və xatircəmliklə qılardı. Son illərdə &ouml;mr&uuml;ndən təqribən y&uuml;z ilin ke&ccedil;məsinə rəğmən, he&ccedil; vaxt g&ouml;rmədim ki, bir aramsız yuxuya malik olmuş olsun. Bu, məhz həmin mənəvi ləzzət idi ki, onu belə saxlayırdı. Bir gecə olmazdı ki, ata-anasını dua etməsin... qohumları və haqqı olanları yad etməsin.&rdquo;...<br /> Tələbəlik d&ouml;vr&uuml;ndə və ondan sonra ustad şəhid M&uuml;təhərridən atasına yetmişdən yuxarı məktub yadigar qalıbdır ki, onların hamısında atasına &ldquo;ruhi fədak&rdquo; ifadəsi ilə m&uuml;raciət edib.&nbsp;<br /> Şəhid ustad &ouml;z tərəqqisinin amilini valideyninə h&ouml;rmət və ehsan bilərdi; belə ki, onun &ouml;vladı belə nəql edir: Bir g&uuml;n atam mənə dedi: &ldquo;&Ouml;z işlərim və varlıq sirlərim haqda d&uuml;ş&uuml;nərkən hiss edirəm ki, həyatımda xeyir-bərəkətə səbəb olan və daim ilahi diqqət və l&uuml;tfkarlığı mənim halıma şamil edən məsələlərdən biri, &ouml;z valideynlərimə, x&uuml;susən onların qocalıq və xəstəlik d&ouml;vrlərində etdiyim hədsiz h&ouml;rmət və yaxşılıqdır. Mənəvi və mehriban diqqətdən əlavə, q&uuml;drətim imkan verən həddədək yaşayış xərcləri baxımından onlara yardım etmişəm.&rdquo;</p></p><br/> <hr /> Camieyi-Kəbirə ziyarəti İmam Hadı(ə)-ın yadıgarıdır2014-05-03 18:04:23http://azeri.sahartv.ir/custom/508 <img alt="" title="Camieyi-Kəbirə ziyarəti İmam Hadı(ə)-ın yadıgarıdır" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_169374075853652f45f01b6_hadi.jpg" border="0" /> <p>2014-05-03 18:04:23</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- Digər ziyarətlər arasında əhatəliliyə malik olan Camieyi-Kəbirə ziyarəti bir xas məkana və imama aid deyil və onu hər bir məkanda və b&uuml;t&uuml;n imamların ziyarətləri &uuml;&ccedil;&uuml;n oxumaq olar.</strong><br /> Allah-Taala bəzi peyğəmbərləri uşaqlıqda peyğəmbərliyə təyin edirdi ki, peyğəmbərlik məsələsinin səy nəticəsində əldə olunmaması aydınlaşsın və bəzi imamlar da uşaqlıq d&ouml;vr&uuml;ndə imamlığa təyin edilirdilər.<br /> Uşaq ikən vilayətə &ccedil;atmış ilk imam İmam Məhəmməd Təqi(ə) olub və uşaqlıqda imamlığa &ccedil;atmış ikinci imam da İmam Hadi Əl-Nəqi(ə) olubdur ki, səkkiz yaşında ikən atası şəhid oldu və məhz o zaman imamlığa təyin olundu.<br /> İmam Məhəmməd Təqi(ə) Bağdadda şəhid olarkən İmam Hadı(ə) Mədinədə idi, lakin imamın ətrafındakılar g&ouml;rd&uuml;lər ki, İmam Hadı(ə) ağlayır və g&ouml;z yaşları axıdır. Dəlilini imamdan soruşarkən buyurdu: &Ouml;z&uuml;mdə əvvəllər malik olmadığım bir aləmi g&ouml;rd&uuml;m və bu, imamın Allah ilə əlaqəsi aləmi və onun imamlığının başlanğıcı idi.<br /> Bəzi imamların uşaqlıqda imamlığa &ccedil;atmalarının rəmzi bəşəriyyətin istiqamətləndirilməsidir, zira bu məsələ ilə m&ouml;minlərin &uuml;rəkləri arxayın, inadkarlar &uuml;&ccedil;&uuml;n də bir ultimatum olacaq və bu, ona g&ouml;rədir ki, hamı bu məsələnin qeybin əlində olduğunu yəqin edir və İmam(ə) Allahın s&ouml;z&ccedil;&uuml;s&uuml;d&uuml;r.<br /> M&uuml;təvəkkil Abbasi Yəzid və İbn Ziyaddan he&ccedil; də az xəbislik və rəzilliyə malik deyildi. Belə ki, əgər bir kəs &ouml;vladının adını Əli qoyardısa, onun evini yıxardı. İmam Hadi bu repressiya atmosferində din gəmisini bu təhl&uuml;kəli d&ouml;ngədən yaxşı tərzdə ke&ccedil;irdi.<br /> İmam Hadı(ə) vəkillər təyin edib, n&uuml;mayəndələr se&ccedil;məklə b&uuml;t&uuml;n İslam D&uuml;nyasında &ouml;z şiələrinin fikrində idi ki, Həzrəti Əbd&uuml;ləzim(ə) də imam(ə)-ın m&uuml;kafatlanmış n&uuml;mayəndələrindən idi.<br /> Camieyi-Kəbirə ziyarəti ziyarətlər arasında əhatəliliyə malikdir və bu əhatəlilik həm deyiliş, həm də imamlıq sirləri baxımından imamlıq dərəcəsinin cəhətlərindəndir.<br /> Bu ziyarət İmam Hadı(ə)-dan bir yadigardır və xas məkana və imama aid deyil. Mərhum Mərəşi &ouml;z vəsiyyətnaməsində yazıb ki, azı həftədə bir dəfə Camieyi-Kəbirəni oxuyun. Cənab Behcət də Həzrəti Məsumə(s.ə)-nın hərəminə gedərkən bu ziyarəti oxuyardı.<br /> H&ouml;ccətulislam vəlmuslimin Kazim Sədiqi, Tehranın m&uuml;vəqqəti imamc&uuml;məsi&nbsp;</p></p><br/> <hr />